Πρέπει σιγά σιγά να φτιάξουμε τον E65 Ξυνιάδα-Τρίκαλα.

See here

Υπάρχει όμως η εξής εκκρεμότητα:

Δεν έχουμε χάρτη του συνδετικού δρόμου από την εθνική οδό στο νότιο κομμάτι. Και στη σελίδα ναι μεν περιγράφεται, αλλά δεν ξέρουμε που είναι. Ούτε υπάρχει αναλυτικός χάρτης που να μας δείχνει τι γίνεται. Πώς αντιμετοπίζεται αυτό?