"E väger" i Östergötalands län

Hej,
länsväger är taggad ofta med kännbokstaven för Länet och sedan vägnummer, som t.ex. H 857. Da jag bor i gränstrakten mellan östergötland och kalmar har jag tänkt mig att korregera nagra väger i Östergötlands län, som är taggad med H i början, som är ju i alla fall fel. Väger byter nummer vid länsgränsen och detta är ofta inte riktigt taggad.

Om jag använda samma system kommer det sma länsväger heter t.ex. E 662 som känns helt fel. E ska sta för E-länet Östergötland, men E star ju redan för Europaväger :). Men hur gör man da bäst?

Det berör följande väger: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_sekund%C3%A4ra_och_terti%C3%A4ra_l%C3%A4nsv%C3%A4gar_i_%C3%96sterg%C3%B6tlands_l%C3%A4n

Ska vara tacksam om nagon svarar.

Om man tagger väger helt utan bokstav tro jag bli det omögligt att skilja åt det nationella vägnät från länsväger. Har inget koll på hur väger nummeras i olika län. Finns det risk för dubbletter typ länsväg H134 och riksväg 134?

ur wikipedia:

Primära länsvägar har en gemensam nummerserie i hela Sverige och kan, namnet till trots, sträcka sig över länsgränser. Primära länsvägar har nummer 100-499 och numret skyltas utmed vägen.

Sekundära och tertiära länsvägar har egna nummerserier i varje län, från 500 och uppåt. Länsbokstaven skrivs ut före numret om inte länet är givet av sammanhanget. Dessa vägar hör oftast inte till de allra viktigaste i ett område, men många undantag finns och det finns exempel på sekundära länsvägar som har motorvägsstandard. De skyltas med få undantag inte med nummer, och brukar heller inte ha numret utsatt i kartböcker. Räknat efter sträcka utgör de huvuddelen av Sveriges vägnät

Hej!

Korta svar:

E-vägar vs Östergötland: Inga problem eftersom som du själv skriver så har länsvägarna nummer i serien 500-999, dvs ej överlappande med Europavägarna.
Taggning med eller utan bokstav: Se wikin http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Map_Features#Svenska_v.C3.A4gtyper_och_deras_m.C3.A4rkning

Hälsningar,

Jonas