Нова възможност проект на Общността за картографиранe mapping project

Здрасти
България се нуждае от вашата помощ!
Смятате ли, …
-Believe Обществения транспорт е важна, но пренебрегвана част от вашия град?
-Wish Бихте могли да прекарват по-малко време в очакване на автобуса?
-търси Да помогне на милиони хора, които използват обществения транспорт като вас в България всеки ден?

Присъединете се към нас: Изпрати вашето име на града да community@moovitapp.com да разберете повече и се присъедини към революцията сега! :slight_smile:

Bulgaria needs your help!
Do you….
-Believe public transportation is an important but neglected part of your city?
-Wish you could spend less time waiting for the bus?
-Want to help millions of people who use public transportation like you in Bulgaria every day?

Join us: Send your city’s name to community@moovitapp.com to find out more and join the revolution now!