dyrektywa EU dot ochrony danych osobowych w urz.przenosnych

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp185_pl.pdf

Ciekawe w kontekscie planowania nowych zastosowan bazujacych na smartfonach itp…