Dwingelderveld Noordwest-zuidoost fietspad G12a en zone C bord

2014 foto
Na mij hebben er een aantal veranderingen plaats gevonden.
https://www.openstreetmap.org/way/308631607
Nu is mofa=no verwijdert en moped=no is verandert in designated.

Dit is onjuist, als de borden, als boven er nog staan.
Ik heb hier navraag na gedaan, omdat het onlogisch leek.
En het bleek toen wel degelijk te kloppen.

Op dit stuk is het niet toegestaan om met moped en mofa te rijden tenzij je ontheffing hebt.

Als daar een G11of G13 bord was neergezet, dan hadden de mensen met ontheffing er niet mogen rijden.
Dat was toen de verklaring voor de bordkeuze.

Zonebord had ik niet op de paal gezet.

Hiervoor lag een fietspad G13, nu is dat fietspad G12a van gemaakt willen jullie dan wel controleren of het op de paal goed staat.
Nu niet meer.
Geen verwijt, maar bespreking hoe zaken lopen.

Aan de andere kant was het nog erger geplaatst.

Het zonebord staat rechts van het zandpad en geldt ook voor het fietspad links.

Tja, ik snap het wel. Een weg met G12a en moped=no en mofa=no is ook vrij bizar… Dat lijkt een fout.
Misschien handig om er in zo’n geval een note op te zetten?
Ik weet niet of dat zonebord een eigen code heeft, anders zou je die ook kunnen toevoegen op het pad.

Allroads, en wat zegt of heeft de beheerder als onderbouwing, voor deze verwarring ?

Kennelijk stond er dus eerst een G13 G13. Maar daar kun je kennelijk geen ontheffing voor verlenen om daar toch met een brommer of snorfiets te rijden.

Je kunt kennelijk wel ontheffing krijgen voor de C1 C1.

Maar het blijft erg verwarrend…

Dit was voorheen een straatweg tussen bouwland links en rechts heeft men alles afgegraven. Om de bevolking tegemoet te komen is een ontheffingsysteem ingevoerd. Het was de kortste weg van Lhee naar Kraloo .
Deze liep halverwege met een bocht naar boven, nu hebben ze het rechtdoor getrokken.

G13 dan had er ontheffing voor C1 en G13 afgegeven moeten worden, nu hebben ze 1 ontheffing van gemaakt.

C1 is een verbodsbord, staat hoger in “rang” dan G12A gebodsbord (verkeersregel) Dus je mag er niet komen met de brommer.

Antwoord staat boven.

Dit was zo besproken met de politie.
Ik heb dan ook weer overlegd met politie.
Andere zeggen dat G13 goed was geweest en ze het in de ontheffing hadden moeten regelen.

Ik kan je wel zeggen dat andere die daar langs gaan, rare opmerkingen maken tegenover de gebruikers van de ontheffingen.
Dat had met een G13 bord nog erger geweest tegenover brommers.
De plaatselijke bevolking heeft daar ontheffing, persoonlijk, ook voor personenauto.

foto 2014
Nog even van deze kant dat zone bord geldt ook voor fietspad

Dan geldt verderop in het gebied ook dit

Foto 2014 bij de schaapskooi begin G13 fietspad

waar peewee
smartphone:on=no van gemaakt heeft

Eergisteren ben ik er nog gepasseerd. Ik zou het overigens eerder als noord-zuid-verbinding benoemen. Noordwest-zuidoost komt het dichtst in de buurt van de daadwerkelijke richting.

Voor zover ik kon zien stonden de borden van de bovenste foto er nog. Het lijkt mij aannemelijk dat de mapper die de door jou genoemde wijzigingen heeft doorgevoerd zich heeft verkeken op de daadwerkelijke afbakening van toegang. De valkuil is natuurlijk dat na het zien van het blauwe G12a de toestemming voor moped en mofa al binnen lijkt en in de gauwigheid het zonebord met het C1-symbool wordt beschouwd als regeling voor ander verkeer. Of andersom is ook mogelijk: het bovenste bord zien als aanvulling op het onderste bord.

Omdat ik vooraf had gezien dat dit pad al uitgebreid was gemapt en getagd en ik krap in de tijd zat om mijn wielerrit te voltooien ben ik niet gestopt om de bebording nader te bestuderen.
Formeel zal de bebording allicht kloppen… duidelijk is het voor de gemiddelde weggebruiker natuurlijk niet. Er moet toch een andere oplossing zijn. Vraag mensen die de borden net zijn gepasseerd hoe volgens hen de toegang is geregeld en je zult weinig compleet goede antwoorden krijgen. Voetgangers en fietsers zullen/kunnen hun toegang wel aannemen/begrijpen in deze situatie.
Het witte onderbord kan ik trouwens niet vinden als officieel verkeersbord en datzelfde geldt voor dat bord van storingsvrije zone.

Vanuit de richting Dwingeloo/Lhee op weg naar het pad kwam ik eerst dit bord tegen dat er dus nog steeds staat. Het is vooral dankzij OSM dat ik wist dat ik op de racefiets wel een doorgaande route kon volgen. Deze situatie van informeren over een doodlopende weg zonder vermelding van een wel bestaande doorgang voor fietsers ben ik enkele keren vaker tegengekomen in het noorden van het land.
Bijvoorbeeld bij dit fietspad aan de oostelijke rand van Leeuwarden, waarbij je de richtingaanwijzer maar moet vertrouwen of honderd meter ver en om de bomen heen moet kunnen kijken voor een G12a.
Maar ach, het betreft hier ‘slechts’ informatieverstrekking… Al denk ik wel, als Fries zijnde, dat Fryslân qua bebording en inmiddels ook infrastructuur en daarbij het landschap de meest overzichtelijke provincie is om in te fietsen (hoewel het merengebied wel beperkingen geeft qua doorgaande routes). Drenthe is mij als wielrenner nogal eens te toeristisch ingesteld (routering over bospaden, paddestoelen i.p.v. wegwijzers aan palen).

Oh, daar ken ik er ook wel een paar van hoor.
https://www.google.nl/maps/@52.2810357,6.7891252,3a,75y,119.45h,86.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTuBD4IXhPVHb94a9GuqJbg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.nl/maps/@52.2791048,6.7943305,3a,75y,305.22h,80.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sROSzBaSzrqqk9YBdMdxzWQ!2e0!7i13312!8i6656
etc.

Dat heb ik dus ook gemeld, maar dan vooral voor de zuidoostelijke toegangskant.

Ze wilde er geen bordje bij zetten uitgezonderd vergunninghouders.

Het is een informatief bord, zegt mij meer pas op vrachtwagens, het loopt verhard dood mogelijk kan je er niet keren.
Wordt ook vaak ter ontmoediging geplaatst. Spelen in op reactie van de mensen. Mogelijk overgang van juridisch openbaar naar feitelijk openbaar.(pad)
Weet altijd dat ik even verder moet kijken. In het landelijke.

Even verder stond vroeger dit bij de parkeerplaats staat nu dit (foto 2014

Je kon vanaf deze zijde via deze weg er al niet komen. Met mofa moped.
Een extra regel op bord voor invaliden om bij de verder gelegen invalidenparkeerplaats te komen.

Dan weet je vast hoe dit fietspad er nu uit ziet, is dat beton geworden en hebben ze een G12a bord geplaatst.

Ze zullen er wel in overvloed zijn. In mijn voorbeeld is er niet slechts een minieme doorgang voor fietsers maar een toegewezen fietspad, net als op de Drentse route waar het hier over gaat. De keuze voor een betonpad van redelijke breedte lijkt eerder om fietsers aan te moedigen deze route te nemen dan een ontmoediging. Anders zou je het beter bij een smal obscuur toeristisch schelpenpaadje houden (hoewel dat misschien net iets meer uitnodigt om van het padje af te gaan… wat men zeker niet wil in het natuurgebied).
Er staat volgens mij wel een paddestoel net voordat doodlopende weg voor gesuggereerd.
‘Doodlopende weg uitgezonderd voor fietsers’ komt veel voor en mede daardoor ga ik bij het niet vermelden van die uitzondering toch wel uit van een volledig doodlopende weg.

Het is een spanningsveld van juiste, gewenste en verwarrende informatie geven.
In de praktijk komt het natuurlijk genoeg voor dat auto’s van de gemeentelijke groenvoorziening paden met bord G11 of G13 oprijden. Hebben die dan een andere ontheffing? Of zijn ze formeel in overtreding? Wie het weet mag het zeggen.

Dus de verharde weg werd vervangen door een onverharde weg met verhard fietspad. Waarom voldeed de oude bordencombinatie C12/C13 niet meer? Omdat men expliciet het verharde deel als fietspad wilde aanwijzen? Maar waarom zou een G11 of G13 dan de ontheffingsmogelijkheden voor het onverharde wegdeel beïnvloeden?
Ik vind het vooralsnog een merkwaardige oplossing.

Ik dacht het wel maar durf het niet met volledige zekerheid te zeggen. Eventueel kan ik dat traject binnenkort nog eens meenemen voor een extra oplettende survey.

n.b. Juiste aanduiding: het pad gaat langs de Dwingeloosche Heide (alternatieve spelling: Dwingelose Heide) dat onderdeel is van het Dwingelderveld (Nationaal Park).

Dat is of die maatregel maakt dat de oude situatie zonder onttrekkings besluit toch aan het verkeer kan worden onttrokken, de fietsers mogen toch door ?

Zoals al eerder in een ander draadje is opgemerkt, er zijn veel soorten ontheffingen, je kunt ze nagenoeg voor iedere met een verkeersbord aangeduide verkeersmaatregel aan- of opmaken.
Weet je trouwens ook dat je een verkeersbord moet naleven, ook als er geen besluit is genomen en de paal door de buurman / burger is geplaatst ?

Zie hierboven.

Het is wel waar dat je in Nederland doorgaans op de richtingwijzer of paddestoel kan vertrouwen als die er staat. De informatie van ‘doodlopende weg’ mag ik dus meer opvatten als een relatief gegeven in plaats van absoluut of definitief. Alleen zonder enige aanwijzing voor fietsverkeer is het beter niet in te rijden als je haast hebt want dan heb je wel grote kans om uiteindelijk te moeten keren.

Dat geloof ik wel, zolang het een officieel verkeersbord betreft dan en niet een carnavalsbord is ofzo…
Dat brengt me op iets anders waar ik even een nieuw topic voor zal openen.

Vandaag ben ik er nog eens geweest. Vanaf beide richtingen kom je het zonebord al eens tegen voordat je bij het fietspad bent. Aan de noordwestkant is dat inderdaad bij het parkeerterrein. Daar waar het fietspad begint, uitgevoerd in beton en westelijk parallel aan de zandweg, staan nog eens de zoneborden én de G12a (aan de zuidoostkant staat het zonebord inderdaad rechts van de zandweg).

Maarrrrrr, er zijn inmiddels witte onderborden onder de G12a bijgeplaatst met de melding ‘bromfietsers alleen met ontheffing’. Dat lijkt me een goede aanvulling/verduidelijking. Die bijplaatsing is van recente datum want ze waren er nog niet toen ik er vijf weken geleden langskwam. En op de Mapillary-beelden van Marc Zoutendijk van 3 september jl. was (aan de zuidoostkant) het onderbord ook nog niet zichtbaar.

Al bij al hoeven de huidige tags (moped=no, mofa=no) niet te worden veranderd, lijkt mij?

Ik ben er zelf een paar twee weken geleden heen gereden. En toen hingen de witte onderborden er nog niet. foto’s gemaakt.
Ik had om onderborden gevraagd, omdat er mensen zijn die het nodig vinden opmerkingen te maken, dat je er niet mag komen (Ook met de auto).
Jammer dat alleen brommer wordt genoemd.
Na mijn bezoek al zaken aangepast in OSM.

Noordwestkant bij het parkeerterrein begint het fietspad niet. Dat is nog gewoon weg naar Astron Jive, daarna, gaat de weg over in onverharde weg met een fietspad er naast.

Heb je dat gele Natuurmonumenten bordje ook gelezen. De plaats waar het staat.?

Andere plek daar.
Dus je mag er niet fietsen 2015 foto.

Dat moet waarschijnlijk dit bordje zijn. En zie ik daar een achterkant van een onverplicht fietspad bord er voor staan.

Nu je het zegt: ik meen me te herinneren dat ik onder de zoneborden bij begin fietspad ook een toegevoegde opmerking zag m.b.t. ontheffing of vergunning. Daar heb ik helaas te weinig op gelet maar ik kom er volgens planning binnen enkele weken nog een keer langs.

Fietspad begint inderdaad een eindje na het parkeerterrein, dat is wat ik heb bedoeld te zeggen.

Die zoneborden met geslotenverklaring uitgezonderd ruiters, fietsers en paard en wagen worden blijkbaar veel gebruikt in Drenthe want ik ben ze gisteren in diverse andere bosrijke gebieden tegengekomen.

Lees ik nu goed dat er een verplicht fietspad loopt over een landgoed van natuurmonumenten?
Dit probleem is al vaker aan de orde gekomen.
Op dit soort particuliere gronden vallen niet onder de wegen verkeers wet.
Daarom staan er bordjes van de beheerder met art 461 wvs met hierop de uitzonderingregels.

Zie ook topics:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=27177
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=23202

Er ligt een fietspad met borden G12a,
Kijk je naar de kadastrale percelen. Josm.
De Oude Hoogeveense weg is van de Gemeente, de recht doorgaande weg (Achter 't Zaand) zou zijn van NM evenals Davidshoeve (Gemeentebron) wat nog wel in de NWBwegen als Gemeentelijk staat. Vroeger stond het gele bordje op een andere plek. Nu lijkt het op Gemeentegrond te staan, wat dus niet klopt. Je verwacht dat het in het gebied staat of op de grens van het gebied. Dus dat fietspad voorbij Oude Hoogeveenseweg zou op grond van NM liggen.


Ook met C1 ontheffing, ontheffingsregels, verkeersregels (verkeersborden) en dan de gebiedsregels.
Het is juist G12a geworden omdat bij G13 de brommer met ontheffing er niet langs mocht.
Maar hoe zit het dan als een brommer met ontheffing, dit bordje tegen komt?

Heb wat extra foto’s aan Mapillary toegevoegd van dat kruispunt.
Heeft even tijd nodig.

Er is daar geschoven met eigendom of beheer van percelen, want eerder stonden er borden van SBB naar het noorden en zuiden op het kruispunt. NM heeft geschoven met borden.

Vandaag heb ik wederom de doorsteek gemaakt door het Dwingelderveld. Ik heb gelet op een eventueel onderbord over ontheffing voor motorvoertuigen. Nee, die is er toch niet dus alleen voor bromfietsers is hierover een vermelding.