Dubbele tagging "Ditch"

Daar kan ik me goed in vinden. Uiteindelijk is de kleur van al die dingen gewoon blauw.

Overigens gister toevallig door een stuk polder/dijk-gebied gewandeld en zo ongeveer alle varianten tegengekomen. Sloten en greppels die uitkomen op een brede afwateringssloot die weer uitkomt op een maar die uitkomt op een afwateringskanaal … diepe droge greppels aan de dijk die pas in werking komen als er water door de dijk dreigt te sijpelen of bij hevige regenval …

Frankl2009: OD is denk ik uiteindelijk bepalend voor de betekenis in het engelstalig gebied. Maar zelfs dan … de oxford student’s dictionary of american english geeft voor trench ook weer de betekenis van sloot, naast die van loopgraaf.

Misschien is de volgende definitie iets waar iedereen zich in kan vinden: een sloot is waar je salamanders vangt :wink:

DAnk jullie wel voor deze geweldige input.
Ik hoop dat ik derhalve het volgende mag concluderen.

In Nederland gaan we uit van de volgende aanbevelingen:
1- barrier=ditch is ongebruikelijk om te gebruiken behalve bij een bv een slotgracht.
2- waterway=ditch of waterway=drain krijgen geen van allen de voorkeur en worden gelijk omschreven.

Omschrijving: waterway=ditch/drain: Greppel of sloot voor het afvoeren of bufferen van (te veel aan) hemelwater. Bijkomende doel kan zijn dat het gebruikt wordt om een gebied te beschermen of moeilijk toegankelijk te maken zoals een sloot rond een weiland. Is dit doel echter het hoofddoel, zoals bij een slotgracht, dan kunt u beter barrier=ditch gebruiken.

Wat vinden jullie hiervan?

slotgracht: waterway=moat (omdat dat is wat het is en niets anders).
Tagwatch EU 28 keer; ter vergelijking =culvert heeft er 31; =quay 47, enz.).

BArrier=ditch dus helemaal niet meer noemen en omschrijving wijzigen in:

" …zoals bij een slotgracht, dan kunt u beter waterway=moat gebruiken."

Slotgracht met water: waterway=drain en barrier=ditch ( moat is geen officiele tag , zie mijn eerdere post. )
Lege gracht zoals bij fortificaties: barrier=ditch

We kunnen hier tags en definities bedenken wat we willen, uiteindelijk wil je je werk gewoon gerendered zien op de kaart.

Allemaal bedankt voor jullie inbreng. Het verhaar is zo langzamerhand duidelijk. Het staat inmiddels op de Pagina.
En zoals Noordfiets kort en krachtig verwoordde:

Maar die wens komt m.i. het beste uit wanneer we met z’n allen de data eenduidig in OSM proberen te zetten.