Dubbele tagging "Ditch"

Heren,

Kunn en jullie mij het verschil aangeven tussen barrier=ditch en waterway=ditch?

De functie die je er aan toekent. Vergelijk kanaal en gracht. Uiterlijk hetzelfde maar met een ander doel.

Noordfiets,

Als ik je dus goed begrijp:
Als je de greppel als barriere wilt taggen, dan gebruik je: barrier=ditch
En als je hem als waterweg wilt taggen, dan gebruik je: waterway=ditch

En als je vindt dat de greppel een waterweg is dat voor je auto een onoverkomelijke barriere is, dan tag je ze met alle twee?

Is dat wat je bedoelt?

Ik met je heel eerlijk zeggen … Het klinkt mij een beetje vreemd aan.
Moeten we alle sloten opeens dubbel taggen. Of zie ik dat verkeerd?

Je bent niet de enige die vindt dat “it sucks”.

http://www.mail-archive.com/talk@openstreetmap.org/msg33139.html

Geloof je dit echt?

Cartinus …

Nee natuurlijk geloof ik dit niet echt, maar dat las ik uit de woorden van Noordfiets.
Ik breng het ter sprake omdat ik de lijst met Kaarteigenschappen helder en zo ondubbelzinnig mogelijk wil opleveren.
Ik ben van mening dat het met een dergelijke basis lijst een stuk eenvoudiger is om allerlei processen binnen OSM te begeleiden.
Ik weet wel dat OSM anarchie is :wink: , maar een stukje helderheid is altijd handig.

Ik ben van mening dat de hoofd-tag en misschien wel de enige logische tag die is van waterway=ditch. Dat een ditch ook een lijnvormige barriere is, is het zelfde als dat dit ook geldt voor rivieren en zelfs van een snelweg. :wink: Ooit wel eens als voetganger een snelweg overgestoken?

Even alle gekheid op een stokje.
Heelvaak wordt door jullie aangegeven dat taggen gestoeld moet zijn op gezond verstand. In dit geval weet iedereen dat het belangrijkste feit van een “ditch” is dat het een waterafvoerende/houdende functie heeft. Uitzonderingen daar gelaten. Natuurlijk heb je droge greppels en grachten, maar ik denk dat ze toch ooit bedoeld waren om water te bevatten.

Kortom: barrier=ditch —> afraden en waterway=ditch —> aanmoedigen.

Niets verbieden … OSM blijft Anarchie … :wink:

Dat laatste is niet zinvol natuurlijk en ook niet wat ik voorstel, integendeel, barrier=ditch zal maar spaarzaam voorkomen.
Het is een taal’probleem’. Er zijn twee soorten ditches: waterway en barrier. Kijk hier eens naar: http://en.wikipedia.org/wiki/Ditch_%28fortification%29 en dan deze http://en.wikipedia.org/wiki/Ditch .
Ook in ons taalgebied komen die dingen voor: zo kan ik me voorstellen dat de tag gracht zowel op een waterweg als een barriere slaat. Als je dit ziet: http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&q=9479+Noordlaren,+Haren,+Groningen&sll=53.214889,6.567777&sspn=0.278362,0.598755&ie=UTF8&cd=1&geocode=FS6QKgMdGMBlAA&split=0&hq=&hnear=Noordlaren,+Haren,+Groningen&ll=53.101974,6.64911&spn=0.00218,0.004678&t=h&z=18 dan gaat het niet om een gracht met water maar om een tankgracht. Natuurlijk staat er wel eens water in na hevige regenval, maar als je het zou moeten taggen dan is het barrier=ditch.
Het leidt volgens mij ook niet tot problemen: de functie geeft aan om wat voor object het gaat en de tag de fysieke vorm.
Zo zal niemand de beschrijvingen gereedschap=tang en tante=tang door elkaar halen toch?

M.i. heeft John F. Eldredge het al goed gezegd: als de functie is ontwatering en/of waterafvoer: waterway=ditch. Als het een ha-ha, dry moat of andere verdedigingswerk (noordfiets:tankgracht): barrier=ditch. ZMW heeft natuurlijk gelijk dat een met water gevulde greppel ook een barriere kan vormen, dus helemaal logisch is het niet.
In Nederland is het wel moeilijk om een greppel te graven die zich niet bijna onmiddellijk met water vult (Tagwatch NL: waterway=ditch 6025; barrier=ditch 7).

Ik kan me in de laatste postings volledig vinden.
Ik zal naar alle geweten de beschrijving in de Kaarteigenschappen pagina aanpassen. Vooral verwijzend naar de verschillende functies.

Bedank allen voor jullie inbreng.

HEren,

Hier het resultaat van onze inspanning:

waterway=ditch: Greppel of Gracht. Kleinste vorm om water af te voeren. De functie moet duidelijk op het gebied van de ontwatering liggen. Zie ter controle ook barrier=ditch.

barrier=ditch: Gracht, Greppel. Een kunstmatig aangebrachte verdieping in het landschap bedoeld ter verdediging of bescherming van een stuk grond. De gracht of greppel hoeft niet noodzakelijker wijs water te bevatten. Zie ook waterway=ditch ter vergelijk.

Ik hoop dat ik hierme aan aale opmerkingen recht heb gedaan.

De door mij aangeduide tankgracht ligt dan ook op een uitloper van de Hondsrug :wink:

Mag daar nog sloot bij?

Het rare is dat in het Engels taalgebied een ditch als barriere gevuld met water dan weer een ‘moat’ heet, wat wij dan ook weer vertalen met gracht. Er is ooit een proposal voor ‘moat’ gedaan, maar kennelijk heeft het grote gebrek aan slotgrachten er toe geleid dat dat een stille dood is gestorven. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Moat

Mooi is natuurlijk te zien dat het Nederlands gewoon rijker is aan woorden voor allerlei water- en kuilvormen: ditch kun je ondermeer vertalen als

  1. sloot 2. greppel 3. gracht 4. kuil 5. groeve 6. schans 7. loopgraaf 8. groef

Het is best moeilijk om eenduidigheid over de taalgrenzen te tillen !!!

Ja, daar heb je gelijk in. Die moet je dan ook onder “Ditch” scharen.

In de originele Pagina tekst stond “Sloot” echter aangetekend als waterway=drain.
Ik denk echter dat ik dat beter als “Afwateringskanaal” kan aanduiden.
Tenzij het Nederlands er een betere term voor heeft.

In het Engels wordt het als volgt omschreven: “An artificial waterway for carrying storm water or industrial discharge”.

Ik heb een hoop poldersloten getagged. Allemaal met waterway=drain.

Waarom heb je toen gekozen voor “Drain”?
De omschrijveing geeft toch duidelijk een andere typering aan.
“waterway=ditch” ligt veel meer in de logische lijn.

Zou je een boeren poldersloot nog steeds als Drain taggen of zoiu je nu voor Ditch kiezen?

Het verschil tussen sloot en afwateringssloot is ook niet zo gek groot, meestal een meter breed.

Ken je die films met die achtervalgingen in Amerika. Dat ze in die grote betonnen kanalen achter elkaar aan zitten.
DAT zijn Drains. Eigenlijk is het een open regenwaterriool. Zeker in het klein, heb je gelijk, lijken ze op een sloot. In een Drain staat echter nooit water, ze hebben een kunstmatige loop (beton) en zijn bedoeld om water zo snel mogelijk af te voeren.
Een Ditch heeft normaliter altijd water en zal zo gegraven zijn dat ze ook zo mogelijk altijd water bevatten. Een sloot heeft in veel gevallen ook een ‘drenkende’ functie voor het vee en andere dieren.

Mijns Inziens is een Drain dus HEEEEEEL makkelijk te onderscheiden van en ook HEEEL anders dan een Sloot (Ditch).
Wie kent er een echte DRAIN in Nederland?

Ik :slight_smile:

LS,

Een interessante discussie over tagging. Deze discussie komt op allerlei plekken voor. Wat me opvalt is dat we steeds proberen het fysieke voorkomen van iets (een sloot in dit geval) proberen te combineren met het doel (waterafvoer of tegenhouden van dieren). Toen ik mijn jonge jaren bij mijn tante op de boerderij kwam, hadden de sloten beide doelen: de koeien bleven op het stuk dat de boer wilde en het water kon worden afgevoerd naar de ringvaart om de polder. Had dat de tag draitch moeten hebben: het had aan een kaart niets veranderd denk ik.

Volgens mij moeten veel meer proberen aan te geven hoe iets er uit ziet en veel minder over het “doel” van iets nadenken en dat er ook nog bij te doen.

Hugo

Bij mij is een ditch meer een greppel of zo’n sloot op de zandgronden die de meeste tijd geheel of bijna droog staat (kun je zo overheen springen). Een twee tot vijf meter brede poldersloot die ze in de Middeleeuwen gegraven hebben om het moeras te ontwateren (to drain a swamp) is bij mij een drain.

De praktijk:
In Nederland, volgens tagwatch NL waterway=drain: 7521; =ditch: 6024. Dat zijn hoe dan ook geen 7500 super-drains zoals in de Amerikaanse crimi’s.

Omdat het ongeveer 50-50 is, lijkt het me niet mogelijk om maar een van de twee tags te kiezen (en de ander te deprecaten).

In Tagwatch GB waterway=drain: 6895; =ditch: 1647 (en ter informatie =moat: 18). Het lijkt me onwaarschijnlijk dat men meer dan 6000 grote kunstwerken bedoeld (maar ik heb het niet zelf nagekeken op osm).

OSMDoc geeft voor waterway=drain 23144 ways en =ditch 28026 ways (aug 2009 data). Hier ook te veel drains om af te keuren.

De theorie: (excuse my English), op Talk:Tag:waterway=drain

“A lot of drains - including many in the Fens are very narrow - possibly even narrow enough to jump over. … I think the waterway=drain tag is probably designed for drainage ditches.” Dat denk ik eigenlijk ook.

Van Dale online geeft weliswaar als vertaling greppel=ditch en sloot=drain. Oxford Dictionaries geeft echter: ditch= a narrow channel dug at the side of a road or field, to hold or carry away water (toch een sloot?).

FWIW als Engelsman en oud-redacteur/vertaler (bij een nederlandse ingenieursbureau) zijn voor mij “drain” en “ditch” feitelijk synoniemen. Ik zou deze toch niet proberen te desambigueren.

En tot slot (noordfiets #11): een loopgraaf is m.i. een “trench” (OxDic: a long, narrow ditch dug by troops to provide a place of shelter from enemy fire).