Dubbele 'straat'namen

Het is me opgevallen dat fietspaden naast (zand)wegen soms ook voorzien worden van name=…weg.
Wanneer de twee werkelijk dicht naast elkaar paralel lopen, dan geeft dat soms rommelige effecten.

Zie ook: https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.05020/5.70616
en evt. https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.06042/5.70163

Bij de Genieweg is het natuurlijk wel aanvaardbaar, maar zoals het bij de Kreelseweg en Hessenweg verschijnt,
vind ik toch een beetje te veel van het goede.

Wie is er voor weghalen, wie is tegen het verwijderen?

We hebben het hier volgens mij al eerder over gehad, toen bij fietspaden naast een weg. Toen kwam eruit dat het een renderingsprobleem is, geen taggingsprobleem. Zowel de weg/pad en het fietspad hebben deze naam en er kan dus de name-tag worden gebruikt. Het is aan de renderer om de namen zo netjes mogelijk weer te geven.

Dat beide wegen een name-tag hebben, is vooral handig voor navigatie. Als je bijvoorbeeld de naam van het fietspad weghaalt, dan zou de navigatie alleen ‘linksaf’ aan kunnen geven, in plaats van ‘linksaf naar de Kreelseweg’.

Kortom, geen correcte informatie weghalen, omdat het niet zo mooi rendert.

Ho, ho, zo werkt dat niet!
Dit is een punt, dat met regelmaat de kop opsteekt en je zult met wat zoekwerk meerdere topics vinden, die over dit onderwerp gaan en dan zul je ook zien dat een deel van de mappers voor is en een ander deel tegen is.

Het is in de eerste plaats een renderprobleem. Je kijkt nu naar de standaardkaart en die houdt geen rekening met dit dubbele straatnamen prohleem. Dat zou eigenlijk wel moeten. Er zijn ook renderstijlen, die hier wel rekening mee houden.

Dan is er het probleem van adressen vinden. Dat speelt in jouw voorbeeld niet zo, want die fietspaden zullen vrijwel zeker G13 paden zijn, maar bij G11 en G12a paden speelt dat wel. Zonder straatnaam op het fietspad, zijn adressen niet meer vindbaar voor fietsnavigators. Immers de hoofdrijbaan is ontoegankelijk voor fietsen (mits goed getagged) en werkt daarmee niet meer voor het vinden van straatnamen.

Dan is er ook nog het navigatieprobleem. Fietspaden zonder straatnaam zullen in navigators en routeplanners als cycleway of fietspad worden genoemd en het is nogal fijn om een routebeschrijving te krijgen, die een hele lijst wegen heeft, die allemaal fietspad heten.

Probeer de valkuil te vermijden dat je renderproblemen gaat oplossen in de database van OSM.
De fietspaden hebben nu eenmaal dezelfde naam als de weg waar ze langs lopen en de renderer moet zorgen voor een nette weergave.

Edit: Sorry, A67-A67 was me net voor, maar ik laat mijn tekst toch ongewijzigd :slight_smile:

Goed dat de vraag wordt gesteld maar om het zelfs nog erger te maken: het feit dat twee wegen vlak naast elkaar lopen houdt niet automatisch in dat ze dezelfde naam hebben.

Het is zelf zaak om juist parallel fietspaden namen te geven ivm het bovengenoemde adreszoeken.
Met BTM kun je die fietspaden opsporen. Ze zijn geel gekleurd. Fietspaden die de naam Fietspad hebben komen in het echt wel voor. Dat zijn dan de bekende addertjes. Fietspad langs den Engel, Fietspad langs de Rondweg staat er dan op de officiële borden. Die kun je dan negeren.
http://mijndev.openstreetmap.nl/~ligfietser/fiets/index.html?map=bugs&zoom=13&lat=52.03798&lon=5.65529&layers=0B00000TTTTTTTTTT

*( wel even geduld tot alle kleuren (fouten) renderen

Goed, het is me duidelijk.
We werken niet voor de renderer, maar wel voor de navigator :laughing:

Inderdaad, maar dat hoeft niet in te houden, dat je daarom altijd maar zowel het fietspad, als de rijweg zoudt moeten benoemen.
En op de plaatsen waar een voetpad, een fietspad en een rijweg is, moeten we daar dan driemaal de straatnaam vermelden?
Natuurlijk niet! We laten immers vaak in het midden of er wel een voetpad is of niet. :frowning:

Nu ja, ik heb de boodschap begrepen. Dubbele 'straat’namen zijn geen ongewenst verschijnsel.
Bedankt voor de reacties.

Tsja, ik ben geen fan van straatnamen op fietspaden. Ik heb meermaals uitgebreid gezocht naar regelgeving hierover en heb niets kunnen vinden waaruit expliciet blijkt dat een straatnaam ook voor een aanliggend fietspad geldt. Hetzelfde geldt overigens voor het tegendeel: geen expliciete regel waaruit blijkt dat een straatnaam niet voor een aanliggend fietspad geldt.

Zelf voeg ik ze nooit toe. Weghalen doe ik niet tenzij het verloop van een pad flink is veranderd en ik vind dat mijn eigen voorkeur mag doorwerken.

Als je een enquete zou houden zou je zeker vaststellen dat mappers een bias hebben afhankelijk van hun soort mapactiviteit en eigen gebruik van geografische informatie. De ‘navigeerders’ zien eerder iets als ‘taggen voor de renderer’ en ‘kaartlezers’ klagen eerder over ‘taggen voor de navigator’.

Indien daarover niets in specifieke regelgeving over straatnamen is opgenomen, zal naar alle waarschijnlijkheid worden teruggegrepen op de Wegenverkeerswet, waarin is bepaald dat (fiets-)paden tot de weg (het geheel van rijbaan en fiets- / voet- / ruiterpaden) behoren. Daarmee is aannemelijk dat de naam van de weg ook geldt

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28#Hoofdstuk1_Artikel1

Ik heb zelf niet gekeken naar overkoepelende nationale regelgeving voor naamgeving, maar in ieder geval onderstaande gemeente handelt in de lijn zoals hierboven beschreven:

In OSM zijn rijbanen en aanliggende fiets-/voetpaden niet aan elkaar gekoppeld en krijgen ze elk hun eigen tags: een weg en parallel fietspad in een gebied dat slechts bij gedogen is opengesteld krijgen allebei een aparte access-tag mee die aangeeft dat het “permissive” is in plaats van *“yes” *. Voor de naam lijkt me dit net zo goed opgaan.

Ondanks dat ik niet navigeer met straatnamen vind ik dit echt een probleem van de renderer, het op te lossen met gangbare technieken, zoals Dick ook al aangeeft.

Kwam tijdje terug ook al een akelige variant hiervan tegen waar iemand straatnamen weghaalde van een highway omdat die -vanwege wisselende kenmerken- in verschillende ways achter elkaar werd verdeeld en “we de naam niet zo vaak nodig hebben op de kaart” :roll_eyes:

PS

Mocht je nog verder willen spitten en onderstaande nog niet was tegengekomen:

:stuck_out_tongue: precies :smiley:

Ik denk dat het in dit geval voor de render programmeur makkelijker op te lossen is namen van dichtbij liggende fietspaden te onderdrukker, dan het voor de navigatie programmeur is namen en veraf gelegen ‘synchroon’ lopende fietspaden toe te voegen.

Niet alleen dat, maar de navigatie programmeur mag niet aannemen dat de naam van het fietspad wel hetzelfde zal zijn als ze naast elkaar liggen, terwijl de render programmeur zeker weer dat de namen identiek zijn omdat dat in de tags is vastgelegd.