Dubbele relatie voor natura-2000-gebied IJsselmeer met dezelfde tags maar net verschillende grens

Er lijken twee relaties te bestaan voor het natura-2000-gebied IJsselmeer: Relation: ‪IJsselmeer‬ (‪10357301‬) | OpenStreetMap en Relation: 10321421 | OpenStreetMap. Deze verschillen niet qua tags. Het verschil is de grens van het gebied. Bij de eerste relatie horen de oevers bij Makkum en Gaast bij het natuurgebied, bij de tweede relatie niet.

Volgens deze overheidswebsite lijkt de eerste correct, dus inclusief de oever bij Makkum en Gaast.

Is er een goede reden dat er twee relaties zijn? En zo niet, kan de tweede verwijderd worden?

1 Like

Ik zou bovenstaande bron aanhouden EN die Natura 2000 overheidswebsite bron in je edit als note voor andere editors verwerken als broninformatie zodat je niet een heen & weer situatie gaat krijgen tussen 2 zienswijze. Bij verwijdering van de ‘foute’ grens broninformatie vermelden ?

  1. De eerste relatie lijkt het gehele natuurgebied te omvatten.
  2. De tweede relatie lijkt het deelgebied te omvatten dat wel onder de vogelrichtlijn beschermd is maar niet onder de habitatrichtlijn.

https://www.natura2000.nl/gebieden/flevoland/ijsselmeer/ijsselmeer-kaart

1 Like

Bij veel natura-2000-gebieden blijkt het verschil tussen het habitat- en vogelrichtlijngebied uit de tag description. Hier is het in beide gevallen description=vogelrichtlijn. Dat zou dus aangepast moeten worden.