Drogi tertiary we Wrocławiu

Tak sobie patrz? na ten Wroc?aw w OSM i widz?, ?e w zasadzie nie potrzebne s? drogi o klasie ni?szej ni? w tertiary bo wszystko drog? z tagiem tertiary mo?e by?:

  • Sztabowa, Drukarska - a czemu nie Pretficza?
  • ?elazna - a czemu nie Grochowa i ka?da ulica w rejonie?

Ostatnio kto? zaznaczy? jako tertiary ulic? Leona Popielskiego i Brochowsk? oraz cz??? Starogroblowej. Ten kto je widzia? te ulice wie jakie to jest kuriozalne.

Czym sobie zas?u?y?y ulice typowo osiedlowe Odkrywców i ?lusarska?

Przyk?adów jest wi?cej a je?li takie ulice s? oznaczane jako tertiary to kategorie typu residential, unclassified s? zupe?nie zb?dne.

:confused:

Trzymajmy się opisu z
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Klasyfikacja_drĂłg#Drogi_w_miastach
i powinno być ok