Downloaden van (wandel)routes van Lonvia's (Hiking)map

Lonvia biedt de mogelijkheid om (wandel)routes te downloaden. Wanneer je een flinke tocht wilt samenstellen aan de hand van knooppuntroutes, die meestal een lengte hebben van enkele honderden meters tot anderhalve kilometer, heb je er al gauw twintig of meer nodig.
Die moet je één voor één selecteren en downloaden.
Bestaat er een mogelijkheid om meerdere routes tegelijk te selecteren en te downloaden?
Zo nee, zou er dan iemand bij Lonvia kunnen en willen informeren om de service nog verder uit te breiden zodat je met enkele klikken een groter aantal routes kunt binnenhalen?

Dat kun je de maker natuurlijk ook gewoon zelf vragen. (lonvia@denofr.de)
Dat je nu een GPX kunt downloaden is ook gedaan naar aanleiding van mijn vraag.
Ze staan erg open voor inbreng van buiten.

Succes. We horen het resultaat.

@ ZMWandelaar: Bedankt voor het adres van de Lonvia-maker(s).
Een bericht naar hen is verstuurd.

Op 23 december informeerde ik bij Lonvia naar de mogelijkheid om meerdere routes in één keer te selecteren en te downloaden. Vandaag kreeg ik van Sarah Hoffmann het volgende antwoord:

Diese Möglichkeit gibt es leider nicht und ist auch nicht geplant.