Dodanie obszarów na mapie - własna instancja Open Street Map

Posiadam własną instancję serwera Open Street Map na serwerze lokalnym.

Chcę przenieść z innego serwera naniesione obszary działalności różnych oddziałów firmy na terenie Polski. Ten serwer map działa pod innym systemem.

Pytanie brzmi: do jakiego formatu najlepiej eksportować z niego dane, tak abym był w stanie zaimportować je do swojego serwera Open Street Map? Zakładając oczywiście, że format OSM nie jest dostępny - jak rozumiem, byłby najlepszy?

Dostępne są tam min. OCI, ESRI, MapInfoFile, CSV, KML, GPX, PostgreSQL, OpenFileGDB, ODS, XLSX.

Dodatkowo, czy podczas wyszukiwania adresów na mapie poprzez Nominatim, dostanę informację, na jakim nowo wprowadzonym obszarze on się znajduje? Analogicznie, jak ma to teraz miejsce z województwami, gminami etc?

Nie napisałeś w jakiej postaci dane są trzymane na serwerze OSM ani jaka aplikacja obrabia dane. Np. baza danych (postgis ?) + mapnik albo pliki shapefile + QGIS, itp… Od tego zależy najwygodniejszy format wymiany i działania wymagane po imporcie, żeby te dane jakoś zobaczyć

Moja instalacja serwera map oparta była na tej instrukcji:

https://switch2osm.org/serving-tiles/building-a-tile-server-from-packages/

Jest tutaj zatem mapnik + baza postgis.

Czy ewentualnie do importu/edycji danych doinstalować/wykorzystać dodatkowe narzędzia? Np. https://josm.openstreetmap.de/ ?