Definitie highway=footway

De huidige Nederlandstalig wiki is niet bepaald duidelijk m.b.t voetpaden.

Volgens http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Kaarteigenschappen#Paden

highway=footway
Belangrijk is dat het pad met borden als ((niet)verplicht)voetpad wordt aangegeven. Nederlands verkeersbord G7.svg
Zonder borden wordt de weg als gewone weg/pad geclassificeerd waar voetgangers worden toegelaten.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Tag:highway%3Dfootway
Gebruik highway=footway voor het vastleggen van paden die grotendeels of voornamelijk gebruikt worden door voetgangers of wandelaars.

Ik heb steeds de eerste definitie gebruikt. Zonder verkeersbord is het een highway=path.

Ik ben geen voorstander van “path” als de bordjes G7 ontbreken. Neem bijvoorbeeld dit overduidelijke trottoir aan de rechterkant van de weg:

https://www.mapillary.com/map/im/ojZpIkEuLxuhIFNcE8sK5A
http://www.openstreetmap.org/way/484900486#map=19/52.11729/5.28935&layers=H

Iedereen kan zien dat het pad dat naar rechts buigt uitsluitend voor voetgangers is bedoeld. Ik tag dergelijke paden als footway, staat er een verkeersbord bij dan voeg ik de tag traffic_sign=NL:G07 aan toe. De term “path” is volgens de default access regels in NL ook toegankelijk voor brom- en snorfiets, terwijl volgens deze wiki path weer niet toegankelijk is voor motorvoertuigen. Kortom de regels voor “path” zijn onduidelijk en tegenstrijdig, je zou dan al die voertuigen die er niet mogen komen moeten gaan uitsluiten. Vaak staat er zo’n cycle_barrier aan het begin of eind van zo’n pad om fietsen en bromfietsen tegen te houden, in ieder geval te ontmoedigen er gebruik van te maken.

De uitzondering op het bord G7.

RVV. Bij wet vastgesteld. http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2017-01-01
Plaats op de weg.

Artikel 4
1 Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad

Een trottoir aansluitend aan de rijbaan overgaand in gescheiden door alleen gras. Onderdeel van de weg.
(Liggend binnen bestemmingsvlakverkeer)

Dit geeft exact de foto weer van ligfietser.

Alle losliggende wegen, paden vallen onder de categorie wegen. Wegenwet.
path, als er geen bord staat en het smal is, breder dan track (zou je tweesporige over heen kunnen.

Er zijn ook paths waar een motorfiets over kan en mag. Enkelsporig.
Als je aan default tagging doet, hoor je dit voor deze groepen op yes te zetten.
Wordt dit in het merendeel niet gedaan, dan is het beter om deze default voor path af te schaffen.

Default voor footway kan, maar dan moet er wel zo getagd worden als bovenstaand is aangegeven, veel meer path.
Cycleway is een duidelijke default voor Nederland, dit wordt dan ook alleen getagd op basis van borden.
Zo ook motorway, op basis van borden.

Ik ben het dan ook niet eens met de carto, die path en footway samengevoegd heeft. (protest was aanwezig). Die keuze hebben ze dan gemaakt.
En het in de legenda zo noemt: Wandelpad of voetpad. Wat voor mij “Pad en voetpad” moet zijn.
Om uit te drukken, dat path en footway samen gevoegd zijn.
Hier gaat een verkeerd signaal vanuit, of het niks uit maakt, wat je tagt.
Het levert niet een kwalitatief betere database op, wat wel gewenst is.

Een voorbeeld wat je als “path” zou kunnen taggen is eentje in die buurt.

https://www.mapillary.com/map/im/VzgH_qgVimOThYnUh11tFw

Ik zeg specifiek “zou kunnen” omdat het pad echter eindigt op het trottoir langs dezelfde weg:
https://www.mapillary.com/map/im/VzgH_qgVimOThYnUh11tFw
Ik heb het daarom maar als voetpad getagd, hoewel fietsers er ook gebruik van mogen/kunnen maken. Die moeten dan wel eerst een stoeprandje nemen, waardoor het m.i. niet aannemelijk is dat dit pad ook bedoeld is voor fietsers. Vandaar de tag footway.

De aanleiding van mijn post was het omtaggen van een path naar footway in het buitengebied.
Het is een onverhard pad zonder verkeersborden.
Waarschijnljk zijn het voornamelijk voetgangers die er gebruik van maken.

Ah, die zou ik juist niet omtaggen, bospaden of voetpaden door weilanden e.d. zijn meestal als path getagd.
Ik bedoel m.n. urbane voetpaden. Wel vehicle=no toevoegen als je er alleen mag wandelen.

Ik had een deja vu en nog een :). Ik snap de twijfel en verwarring en ben er ook nog niet uit.

Ben het met je observatie eens dat de NL-Wiki hier wat ruimte voor verschillende interepatie laat.
Zelf zou ik geneigd zijn om een pad wel als footway te taggen als er geen RVV-verkeersbord G7 staat,
maar wel een ander bord dat expliciet en positief aangeeft dat het betreffende weg specifiek voetgangers is bestemd en niet (of zeer beperkt) voor andere soorten verkeer,
zoals beheerders van parken/bosgebieden doen met symbolen die een variant vormen op G7 of hetzelfde met tekst doen

Dit met het oog op
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway

en
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Ddesignated

En dat “designaten” is kennelijk expliciet (met bebording), maar dat hoeft -getuige het voorbeeld bij de laatste wiki met de sneeuwscooter niet per se te gebeuren met borden uit de verkeersregelgeving.

Op de NL wiki van footway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Tag:highway%3Dfootway komt deze lijn zoals ik 'm lees heel erg kort terug in de omschrijving rechts :

Maar wordt het in de hoofdtekst niet echt verder uitgelegd, maar juist meer in het midden gelaten:

Op basis van die tekst zou je dus ook paden zonder enige bebording, en waar andere voertuigen wel zonder beperking mogen komen, maar het praktisch minder vaak doen gewoon kunnen.

Twee zinnen verderop gaat dan juist weer verder an de engelse Wiki:

Dat vind ik zelf dan weer lastig voor paden met een G7, met bijvoorbeeld een onderbord “fietsen toegestaan”. Die zou ik toch zelf taggen als footway / bicycle=yes

Zou iets in deze trant misschien helpen als alternatieve start van de hoofdtekst?

Ben benieuwd naar wat jullie daarvan vinden.

—edit: correctie typos:
G8 → G7
voor → door

Hoi, heeft iemand misschien nog een beter voorstel?
Zo niet, dan stel ik voor dat ik de NL-Wiki langs deze lijn aanpas om 'm meer in overeenstemming met de Engelse (en de Duitse) Wiki te brengen.

Overigens is ook om een andere reden aanpassing van de NL-Wiki toch wel erg gewenst naar mijn idee:

Op basis van die stelling zouden alle paden met een bord G7 juist geen footway zijn, maar een path
Dit omdat deze paden -juist door het bord G7- ook openstaan voor andere verkeersdeelnemers dan voetgangers:

In het RVV staat immers:

Alleen paden die door de beheerder *alleen * voor voetgangers zijn geopend - en specifiek niet voor inline-skaters, hoverboarders etc.- zouden dan een footway zijn, maar dat lijkt me niet logisch en niet in lijn met de Engelse Wiki en de eerste zin van de NL-Wiki.


edit: typo door → voor

zal wel “voor” moeten zijn.

Het bedoelen voor sluit niet het gebruik van andere groepen uit.
Ik kan dus niks met “bedoeld voor”.
Alleen als het verboden beschreven is dan kan ik er wat mee.

Nu kwam ik eerder vandaag de kaarteigenschappen tegen.
Via WikiProject Netherlands
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Netherlands

Volgde de link afspraken.

En las bij paden.

path kan gebruikt worden door enkelsporig gemotoriseerd.

Hoe gaan we dat smalle pad noemen wel of niet verhard, waar een enkelsporig gemotoriseerd mag komen?

Men denkt dan, tweesporenvormig. Spoorvorming kan ook door wandelaar, fiets of gemotoriseerd zijn ontstaan. Schrijf het dan ook zo op “tweesporige vorming”.
Ik ken dan plaatsen, waar niet het hele jaar de tweesporen vorming te zien is, omdat het weinig wordt gebruikt, wat wel een track is.

Het wijkt even af van topic vraag footway, maar als je footway goed opschrijft, dan zal je ook aanpassingen aan path moeten doorvoeren.

Inderdaad, is gecorrigeerd, dank je!

Het RVV werkt echter omgekeerd: daar staat welke type weggebruikers welke type wegen wel gebruiken, met als aanname dat je een type weg niet mag gebruiken als dat niet expliciet genoemd is

Maar ik kan het tekstvoorstel daar wel op aanpassen door een formulering te gebruiken in de trant van “specifiek opengesteld voor…” Zal ik nog wel even over nadenken.

Wat ik eerder heb aangegeven is dat deze uitleg op de NL-Wiki afwijkt (strikter is) dan de uitleg op de NL Wiki.
Ik vermoed onbedoeld en kan dus volgens mij proma worden ondervangen door aan te geven dat dat zowel met een RVV-bord als met een andere vorm van expliciete bebording of markering kan.

De smalle paden voor gemotoriseerd verkeer laat ik voor dit moment even voor wat ze zijn (misschien iets voor een nieuw draadje?), eerst maar eens deze aanpassing afronden en wat achterstallig mapwerk doen…

Misschien een flowchart van vragen opzetten om (beginnende) mappers de juiste tags te laten kiezen? Dus zoiets als Stap 1: staat er een bord ja/nee. Zoja, tag volgens aanduiding bord. Zonee, stap 2: interpretatie van gebruik / locatie urbaan / landelijk, etc (verschillende criteria)