Dear Lazyweb...

Drogie Bravo^H^H^H^HDrodzy Openstreetmapperzy.

Jest sobie takie skrzy?owanie, które obecnie ulega przebudowie na rondo. No i w zwi?zku z tym pytanie - jako, ?e skrzy?owanie to b?dzie przez najbli?sze miesi?ce absolutnie nieprzejezdne, wypada?oby oznaczy? je jako? sensownie, tylko jak? I czy jest jaka? mo?liwo?? zaznaczenia objazdów?

Hm… możesz wrysować rondo z tagiem highway=construction i construction=secondary/tertiary, a to skrzyżowanie co jest teraz usunąć (i tak nikt już po nim nie przejedzie ;p ). Po skończonej budowie ściągasz construction i ewentualnie poprawiasz przebieg. Objazd sam się wyznaczy, jeśli ustawisz access=no, albo będzie to droga w budowie.