Dane od UM Piekary Śląskie

Informuję, że bazę OSM zasiliło ~6000 adresów z terenu Piekar Śląskich przekazanych przez urząd miasta. Dostaliśmy też bardzo dokładną ortofotomapę, jednak ze względu na brak WMSa mam ją obecnie fizycznie na dysku. Jeśli uda się ją wgrać na serwer i udostępnać w formacie WMS/TMS, to z przyjemnością poinformuję :).