Cykelrutter i naturreservater där cykling är ej tillåtet

I Grimsta och Judarskogens naturreservat i Stockholm finns det just nu en ganska stor skillnad mellan om cyklingen är tillåtet de jure och vad görs i verkligheten.

T.ex. i Grimsta är det inte tillåtet att cykla på de mesta vägarna enligt reservatets regler: https://parker.stockholm/siteassets/parker-och-natur/naturreservat/foldrar-och-filer/cykelkartor/cykling-tillaten-i-grimsta-naturreservat-m-legend.jpg - men ändå finns det många MTB-rutter där, t.ex. Relation: ‪Vildmarksspåret‬ (‪8785312‬) | OpenStreetMap som folk också använder.

(Skyltningen av cykelförbudet finns bara på reservatstavlor så det är ganska lätt att missa.)

Å ena sidan känns det att OSM borde följa det som är den faktiska reglen, dvs ha bicycle=no där, men å andra sidan skulle det vara en ganska stor edit. Hur tänker ni?

Är det förbjudet att cykla så är det förbjudet att cykla.

Jag taggade om alla stigar i ett liknande naturreservat här i Jönköping (Bondberget) där det också är förbjudet att cykla (på alla stigar utom en)

Jag ser det inte som kontroversiellt att lägga in korrekt information.

1 Like

Det är inte alltid kommunen har rätt, eller att två avdelningar inom kommunen säger samma saker.
Ibland får man lov att kolla själv vad lagar och regler säger.
Tittar man på Länsstyrelsen sida så står det inget om cykling. Och då bör allemansrätten gälla. Sen kanske någon avdelning på kommunen varit kreativa och hittat på något eget förbud (som då inte är gilltigt).

I vanliga fall skulle jag inte se några problem med att tagga om, men här ser jag inget som stödjer att det skulle vara cykelförbud.

1 Like

Intressant att Länsstyrelsen har inga anmärkningar när det gäller cykling. Kommunen har dem här: Grimsta naturreservat - Stockholms stad.

Naturvårdsverket säger att just i naturreservat kan det finnas undantag till allemansrätten när det gäller cykling: Cykling / Allemansrätten / Naturvårdsverket.

Det finns bara ettt sätt. Kontakta båda myndigheterna tills båda säger antingen Tillåtet eller Inte tillåtet. Sen kan du tagga rätt med gott samvete :slight_smile:

2 Likes