croatia.osm.bz2 status - 31.01.2011.

Malo izvješće o situaciji u RH na dan 31.01.2011.
croatia.osm.bz2 se sastoji od: 1 278 767 točaka, 109 888 puteva, 2 617 relacija te zauzima 20.1MB

Do današnjeg dana 1005 korisnika je radilo na području koje obuhvaća croatia.osm.bz2 te od tog broja u zadnjih 30 dana je bilo aktivno 88 korisnika.

Započela je sistematizacija pješačkih, planinarskih i biciklističkih staza na wiki stranicama:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Croatia/Pjesacke_staze
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Croatia/Planinarske_staze
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Croatia/Biciklisticke_Staze

Nastavljena je sistematizacija prometnica na wiki stranicama:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Croatia/Ceste
i to sa velikim uspjehom. Državne ceste su kategorizirane i to 99.81%, županijske 86.29%, dok lokalne zaostaju sa 29.11% što je sasvim logično jer nisu ni toliko prometne(bar što se gpx logova tiče) niti ih je lako prepoznati na satelitskim snimkama koje su dopuštenje za korištenje.