Corine Dataset - wie heeft er info?

Feitelijk een beetje OT, want dit gaat over Spanje, maar het is nuttig om te weten.

Op de kaart van Spanje kom ik zeer veel import tegen van dit:

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster-3

Het lijkt me een dataset die in 2006 is uitgebracht en die dus ongetwijfeld een nog veel oudere herkomst heeft.
Als ik kijk naar de nauwkeurigheid van die data (een olijfboomgaard dwars door een stuwmeer dat er al 10 jaar ligt) dan heb ik er ook niet veel vertrouwen in. Hoe is die data vergaard, wie heeft het bewerkt enz.?

In Nederland ben ik nog niets van deze dataset tegengekomen want wij hebben hier denk ik 3dshapes die veel landgebruik in kaart heeft gebracht.

Kan iemand wat zeggen over die Corine-data en de status daarvan?

… ik niet, maar de wiki wel… http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Corine_Land_Cover

Jaaaa…, zover was ik ook wel gekomen en op de websites waarnaar wordt verwezen had ik ook al gekeken.
Ik bedoel is er iemand die die datasets kent en heeft geïmporteerd? En op welke wijze dan wel?
Ik heb een paar databestanden gedownload en die hebben de volgende extensies:

.SBX
.SHX
.SHP
.DBF

Die .SHP file is de grootse (74 MB, onduidelijk wat daarin zit verborgen).
Die .DBF is een database met 50.000 records met Area, ShapeLen en ShapeArea.

JOSM kan er volgens mij niets mee…

Herkansing?

Die bestanden vormen samen een shapefile; ze zijn niet afzonderlijk te openen. De SHP bevat de geometrie (punten, lijnen of vlakken), de DBF de data die bij die geometrie hoort en de SHX bevat een index. Deze drie zijn essentieel. De SBX is een extra index, maar niet essentieel (die vormt trouwens altijd een paar met een SBN-bestand, maar die ontbreekt hier waardoor de SBX geen nut heeft)

Een shapefile kun je met een GIS-programma openen en bekijken, bijvoorbeeld QGIS.

Ok, dank je wel.
Ik ga eens kijken wat ik daar mee kan doen

shape file ook direct met josm

Het leuke van CORINE is dat het EU-dekkend is.
De twee nadelen zijn a) de lage actualiteit en b) de lage resolutie (een gebiedje in CORINE is geloof ik enige tientallen voetbalvelden groot)

In Nederland was ten tijde van de import 3Dshapes daarvoor het beste alternatief. Tegenwoordig zijn top10nl van het Kadaster http://geodata.nationaalgeoregister.nl/top10nl/atom/top10nl.xml en CBS bestand bodemgebruik (BBG, zie http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bestandbodemgebruik2010/atom/bestandbodemgebruik2010.xml) daar de geijkte bronnen voor.
In het kort het verschil tussen top10nl en BBG: top10nl geeft weer wat er staat/ligt, BBG geeft aan waar het voor wordt gebruikt. BBG heeft met name in stedelijk gebied meer differentiatie nar gebruik (woon/werk/winkel/voorziening etc.). Maar ook in het groen is er verschil: in de top10nl is gras één klasse, terwijl het in BBG wel uitmaakt of er voetballers of koeien op staan.