Controle van fietsroutes

Wat betreft routes heb ik me tot dusver voornamelijk beziggehouden met busroutes, maar soms kruisen deze fietsroutes. Bij wijzigingen probeer ik altijd enkel te verbeteren, en niet een bestaand iets te corrumperen.

Wanneer ik wijzigingen aanbreng selecteer ik altijd een route, en kies in JOSM voor ‘Validatie’. In busroutes zie ik dan vaak direct onvolkomenheden. De PT-assistant plugin is daarbij een extra hulp.

Validatie van een geselecteerde fietsroute geeft echter geen waarschuwingen over ‘gaten’ in de route, wel over ‘onbenoemde wegen’ (minder interessant). Wanneer ik voor betreffende fietsroute het bewerkingsvenster open (JOSM), zijn de gaten wel zichtbaar.

Toevallig merkte ik via ‘http://osma.vmarc.be/’ dat mijn username voorkwam op een fietsroute, waarin een fout zou zitten, de ‘United Countries Tour Smokkelroute’. Nu bleek daar inderdaad een gat te zitten op een stuk weg waar ik recentelijk een busroute heb toegevoegd; inmiddels gecorrigeerd.
Nu was dat gat weliswaar niet mijn fout, maar toch is het handig bij wijzigingen suggesties te krijgen voor andere ‘bijkomende’ onvolkomenheden (hetgeen gelukkig heel vaak wel gebeurt in de ingebouwde validator van JOSM).

Suggestie dienaangaande wat betreft fietsroutes zijn welkom.

VMarc zet altijd de laatste wijziging van een route bij de user, dat zijn meestal wijzigingen aan de weg, niet aan de route.
Ik controleer met regelmaat VMarc en repareer eventuele fouten in het fkp. Op dat moment kijk ik ook altijd naar eventuele andere routes.
Maar routes, die niet samen lopen met het fkp vallen buiten de boot. Dat is nu eenmaal zo en daar kun je heel weinig aan doen.
De United Countries Tour loopt over flinke delen samen met het fkp heb ik een aantal jaren geleden (2013) gemerkt in Drenthe, daar was de UCT gelijk getrokken met het fkp. Of dat in Groningen ook zo is, weet ik niet. Het is ook mogelijk dat de UCT nog volgens de oude routes loopt in OSM.
Ook de Duitse routes vallen een beetje buiten de boot. In Twente lopen ze deels samen met het fkp, deels niet. Het fkp Twente is in Duitsland wel op Radnetz gelegd