Col·laboració amb ICGC i adaptació a ODBL 1.0

L’ICGC ha autoritzat l’ús de les seves dades mitjançant el canvi a ODBL1.0. Per tal de centralitzar el tema i possibles col·laboracions futures, afegeixo aquest tema al forum.

1 Like

:partying_face::partying_face: https://twitter.com/ICGCat/status/1618229745530949632