Classificatie autovrije woonstraten

Dank je. :slight_smile:

Die vraag kun je eigenlijk alleen als mapper ter plaatse goed beantwoorden als je de situatie een paar keer bekeken hebt. Is het een route die ook voor doorgaand fietsverkeer gebruikt wordt? Hoe gebruiken de bewoners de ruimte zelf? Loop je daar prettig midden op de paden, of voel je je alleen veilig als je langs de rand van het gras loopt?

Dat is een landelijke trend. Vaak levert navraag op dat de verkeersregels uit subtielere tekens duidelijk (zouden moeten) zijn. Dat is niet fijn als je gewoon duidelijkheid wil hebben als mapper en geen grijsgebieden, maar het is wel hoe wegbeheerders nu werken. Borden komen er dan pas bij wanneer de verkeerssituatie teveel onduidelijkheid of overlast oplevert.

Een G7 sluit ook gelijk fietsverkeer helemaal uit, terwijl het streven van dit soort ontwerpen niet is om ze te verbieden, maar om andere verkeersmiddelen zich te laten gedragen als gast tussen de voetgangers. Eigenlijk een beetje een woonerf zonder auto’s, of een fietsstraat, maar dan voor voetgangers.

En ook straten waar je met een auto normaal gesproken zou kunnen rijden (en ze dat vroeger vaak ook deden) mits er geen bord of barrière was die het onmogelijk maakt.

Bij de situatie op de foto’s hierboven lijken (maar dat zou iemand ter plekke moeten inschatten) er trouwens ook veel path/footway tussen te zitten; paden waar de inrichting helemaal niet voor auto’s geschikt is (buiten incidenteel toegang voor onderhoud of nood).

In dit topic is inmiddels diverse malen een vergelijking gemaakt met woonerf, maar ik heb nog niemand highway=living_street zien noemen. Het lijkt mij dat dit vooral een discussie tussen highway=residential en highway=living_street zou moeten zijn, in plaats van een discussie tussen highway=residential en highway=pedestrian. highway=pedestrian lijkt me meer iets voor het verwerken van flinke voetgangersstromen.

Er staan in heel Steenbrugge geen woonerfborden, dus living_street valt af.
De gemeente Deventer is van oudsher al anti woonerf geweest.
Zelf woon ik in zo’n tachtiger jaren “bloemkoolwijk”, die in veel gemeentes woonerf zijn. Zo niet in Deventer, het is zone 30 met de nodige ellende van dien.
In Deventer is ooit een deel van de Verlengde Kazernestraat woonerf geweest, is nu weer zone 30
Rond het station ligt nog een woonerf, alleen daar woont niemand.
Er zeer recent, verschenen er in de nieuwe - in aanbouw zijnde - wijk Zandweerdtuinen ook woonerf borden

Steenbrugge zou zeker een goede kandidaat zijn voor woonerf. Ze zijn daar met het ontwerp van de huizen dorpje aan het spelen. Een blok huizen is vermond als kerk, een ander blok als maalderij, weer een ander als school.

Omdat een woonerf gekoppeld is aan een wettelijke 15 km per uur en dat voetgangers de hele rijbaan mogen gebruiken.

Dan zouden we het eigenlijk moeten gaan opsplitsen in highway=living_street (wettelijk erf) en living_street=yes (inrichting) of andersom. (Daarin is OSM niet echt consequent: vergelijk cyclestreet vs living_street, beiden meestal woonstraten qua functie met een extra bord)

Ook wegbeheerders dienen zich aan de wet te houden en rekening te houden met de Crow richtlijnen v.w.b. de inrichting van wegen. Voldoet de weg niet aan de richtlijnen dan is de wegbeheerder gewoon aansprakelijk voor eventuele schade. Google maar eens op “Ribbelrichtlijn”. Dan kun je o.a. de volgende uitspraak vinden:

‘Met het plaatsen van een paaltje of ander obstakel midden op een pad, creëert de wegbeheerder immers willens en wetens een extra risico. De wegbeheerder moet er in dergelijke situaties alles aan doen om ongevallen te voorkomen.’

Grijsgebieden levert een risico/gevaar en mogelijk ongevallen op. Iets wat de wegbeheerder dient te voorkomen.

Achteraf toch borden plaatsten is in feite toegeven dat je het in het begin fout hebt gedaan. Doe een fatsoenlijke risico analyse vooraf. Moeten wij ook in het bedrijfsleven als we een artikel in Europa (met CE) willen verkopen.

Hier sluit ik me bij aan. Deze wegen zou ik ook geen woonerf noemen. Je hebt bij woonerven <-> andere wegen ook altijd een uitritconstructie. Die heb je hier niet.

Klopt, dit is een foto die ik heb gemaakt van een andere weg in die wijk. Die heeft Tjuro (mijn inziens terecht) ook highway=pedestrian gelaten. Ook hier staan weer geen borden.

Waarom dan geen
highway=path
foot=yes
bicycle=yes

Bij een path verwacht je niet echt huizen/bebouwing er langs. Bij pedestrian heb je dat wel eerder. Het is een straat met een pad achtige inrichting. Dat is waarom tjuro en ik er pedestrian van hebben gemaakt.

Ik zou ook zeggen dat dit niet voldoet aan de eisen van highway=pedestrian en gewoon highway=path moet zijn. JOSM waarschuwt er zelfs voor als je highway=pedestrian + width=[iets kleins] samen gebruikt en dit lijkt mij op basis van de foto hooguit 1.5m
(De voorwaarde dat een path geen huizen mag hebben ken ik niet, volgens mij is path gewoon elk pad, te dun voor een straat, wat niet duidelijk fiets-, ruiter- of voetpad is. (path is niet hetzelfde als bijv. bospad)

Ik heb hier (foto 3) highway=pedestrian van gemaakt omdat het een straat is. Ik vind dat we highway=path niet moeten gebruiken voor straten.

De straat zelf van huis tot huis is zo rond de 18 m, de verharding van de straat in het midden is bijna 3 m breed. En de straat zelf is 200 m lang.

Hoewel wij in OSM met width=* specifiek de breedte van de bestrating bedoelen is dat natuurlijk niet de breedte van de straat zelf. Als het huis tot huis 3 m was had ik het als path gelaten.

Of iets een pad of een straat is uiteraard meer meer dan de breedte van de verharding of de breedte van de straat.

Excuses, ik had het over de foto van Cartographer10 :wink:

Edit: ik zie dat je hebt toegevoegd dat jij het daar ook over hebt. Als dat pad inderdaad 3m breed is (met grasvelden eromheen), zou pedestrian wel kunnen ja. Dan vertekent de foto gewoon.

De grasvelden tel ik niet als onderdeel van de straat waarop highway=* gebaseerd moet worden, maar als aparte elementen.