Classificatie autovrije woonstraten

Ik heb met mede mappers een discussie in een note over de classificatie van een autovrije woonstraat. We komen er niet uit dus ben eens benieuwd naar jullie mening hierover.

Het gaat over de straten op onderstaande foto’s. Bij alle straten rond deze note zijn stenen geplaatst dus er ontstaat een autovrije woonstraat binnen een gebied. Ook volgens het stedenbouwkundigplan is dit een autovrije zone.

Echter, er staan geen borden zoals een voetgangerszone of verboden voor bepaalde verkeersdeelnemers. Alleen auto’s worden dus tegengehouden en brommers, motoren, fietsers en voetgangers kunnen dus gewoon vrij het gebied is.

De discussie gaat over of deze straten highway=residential of highway=pedestrian zijn. We zijn eens benieuwd naar hoe jullie dit zouden classificeren.

Zelf ben ik van mening dat als er geen borden bij staan je moet mappen naar logica. Ontbreken van borden wil niet betekenen dat iets wel of niet zo is. Je ziet een straat die geblokkeerd is zodat alles breder dan een brommer of motorfiets er niet langs heen kan. Per definitie zou je dan zeggen dat dit hetzelfde is als een C06 bord (gesloten voor voertuigen op meer dan 2 wielen). Gezien het ook fysiek gesloten is kun je dit dan taggen als een highway=pedestrian (evt motorcycle=yes en moped=yes, mofa=yes, bicycle=yes), of gewoon als highway=residential met motorcar=no.

Wat is het doel van de wegbeheerder in deze? Autoverkeer tegehouden, of er een voetgangersgebied van maken? Dat laatste is zeker niet gelukt, ik kan er namelijk makkelijk langs op de motor. Ik zie ook geen verbod staan dat ik dat niet zou mogen.
Als het een highway=pedestrian moet worden, komen er wel flink wat uitzonderingen bij voor fiets, mofa, moped etc. etc. Als je er een residential met barrier van maakt ben je ook klaar.

Daar sluit ik me bij aan. Dit is geen weg hoofdzakelijk voor voetgangers zolang er ook regulier gefietst en gebromd etc. wordt. Highway=pedestrian lijkt me dus geen juiste typering. Residential met toegangsbeperkingen op het block zou ik zeggen.

Ik zou allereerst onderscheid maken tussen de paden die niet breed genoeg zijn voor autoverkeer zelfs al zou dat mogelijk zijn, en de straten die best wel voor auto’s gebruikt zouden kunnen worden, maar waar de keuze gemaakt is om ze autovrij te maken/houden.

De eerste categorie kan footway of path zijn, naar gelang het gebruik. Pedestrian is meer voor straten waar auto’s kunnen rijden of reden, maar waar ze bewust dichtgezet zijn voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.

De andere zit qua verkeerscategorieën tussen residential en pedestrian in. Omdat geen van beiden lekker past, zou ik degene pakken die qua essentie het dichtst bij komt, en daar de uitzonderingen aan toevoegen. Dat lijkt me hier pedestrian (met moped/mofa/bicycle=yes). De straatinrichting is hier immers ook naar dat je er niet met 30 km/h doorheen rijdt met je brommer; dit zijn shared spaces waar voetgangers (en spelende kinderen!) nadrukkelijk de hoofdgebruikers zijn. Niet op de stoep zoals bij een residential, maar midden op ‘straat’.

We gaan landelijk steeds meer naar verkeerssituaties en wijkinrichtingen toe waarbij strikte bebording tot een minimum beperkt wordt, en verkeersdeelnemers geacht worden de subtielere hints op te pikken: stoepranden, grote stenen, gekleurde oppervlakken, tactisch groen; er wordt bewust van alles ingezet wat de verkeerssituatie in zachtere termen duidelijk maakt om verkeersgedrag te beïnvloeden. In zo’n situatie halsstarrig vasthouden aan legalistische interpretaties maakt de kaart niet beter (zeker qua navigatie niet).

1 Like

Waarschijnlijk zie ik deze dingen allemaal net iets te filosofisch in. Maar ik kijk eigenlijk nooit alleen naar de breedte van de faciliteit om te bepalen wat het wel en niet kan zijn.

Als je iets wilt bouwen, heeft dit een reden nodig. Deze reden is vervolgens de functie van de faciliteit.

Wie je vervolgens toelaat op deze faciliteit is een keuze. Stel ik wil een weg bouwen tussen twee dorpen en ik kies ervoor om boten toe te laten dan graaf ik een kanaal tussen de twee dorpen met voldoende breedte om de boten soepel door te laten lopen, dan heb ik dus een waterweg gemaakt.

Stel ik doe nu hetzelfde maar dit keer wil ik alleen treinen toelaten op mijn weg, dan bouw ik een mooi stuk spoor met de juiste materialen, dan heb ik een spoorweg gemaakt.

Dit kun je doen voor heel veel soorten voertuigen. Inclusief: fietsen, voetgangers en auto’s.

Straten zijn anders één belangrijk opzicht namelijk in plaats van vervoer van mensen of goederen is het de primaire toegang tot gebouwen, je kunt ook wel gebouwen bouwen aan wegen. Alleen zouden we dan nooit genoeg oppervlak hebben waaraan je gebouwen kunt bouwen.

We moeten dus straten bouwen om huizen aan te bouwen, om de ruggengraad te zijn voor bijvoorbeeld huizen. Als je bij het ontwerpen van een straat kiest om geen auto’s te faciliteren verander je daarmee automatisch de functionele eisen van een faciliteit.

Deze functionele eisen worden vervolgens vertaalt naar een ontwerp, die gebouwd is op zo’n manier dat het de eisen van de gekozen toelatingen zo goed mogelijk representeert.

Voor auto’s is breedte belangrijk, voor fietsers een glad oppervlak met ruime bochten. Voetgangers hiertegen zijn veel flexibeler, zolang de straat niet te smal wordt (minder dan 1 meter) en je niet in modder staat, heb je genoeg gedaan om aan de eisen van voetgangers te voldoen.

Bij faciliteit gemaakt voor voetgangers is het dus kunst om andere vormen van transport relatief minder welkom te laten voelen.

Vanuit deze visie kan een straat dus best smal worden, dus dan krijg ik al snel de vraag: als straten en wegen minder breed kunnen zijn dan paden wat is dan nog het verschil?

Een pad heeft een secundaire rol, bijvoorbeeld een stoep die het laatste stukje overbrugt van straat naar gebouw. Of een fietspad in de natuur die meer is gebouwd voor plezier dan om mensen te vervoeren, etc.

Dus dit bracht mij tot de straten van Steenbrugge, als de straten niet gemaakt zijn voor auto’s en ook niet voor fietsers, dan is het dus gemaakt voor voetgangers.

“Maar je mag er toch fietsen?”

Ja op dezelfde manier als je ook mag lopen op een fietspad. Het mag wel, maar het is niet het hoofddoel, het is niet de reden waarom het is gebouwd.

Het lijken mij residentials (die soort-van als woonerf ingericht zijn, maar geen bord = geen woonerf), dit is net zoiets als een residential waar een paaltje in het midden staat om doorgaand autoverkeer te stoppen. Er is niks om gebruik van ander verkeer dan auto’s te stoppen of hinderen (geen rand ofzo) en niks dat het duidelijk een voetgangersstraat maakt ten opzichte van de weg aan de andere kant van de stenen, voor zover zichtbaar op de foto’s

+1: Residential met barriers.
Als je er pedestrian van maakt is het meer taggen voor de renderer: Om in één oogopslag duidelijk te maken dat er geen auto’s kunnen komen. Maar alle 2 wielige (motor)voertuigen kunnen en mogen er door. Je zou er over kunnen nadenken om een klein stukje highway=path te gebruiken bij de stenen.

Ik zou verwachten dat voor brandweer, ambulances, e.d. er ergens een mogelijkheid is om bij de huizen te komen, zonder eerst de zware stenen te moeten verplaatsen.

+1: Residential met barriers
Eens met Jan Wandelaar

+1: Residential met barriers
Mee eens, dat is wat het is.

Paaltjes of stenen. Wat maakt het uit. Residential met barrier tag nodes op de juiste plekken.

Autovrij maakt nog geen highway=pedestrian. Op highway=pedestrian kun je met bicycle=yes inderdaad fietsers toestaan, maar dat impliceert dat het gebruik door voetgangers boven het gebruik door fietsers gaat (zoals bij borden in de trant van “voetgangerszone, fietsers toegestaan”). Dat blijkt hier nergens uit het ontwerp.

Eens met JeroenvanderGun en anderen. Voor mij is dit een residential met barriers.

Ik heb inmiddels de straten in kwestie aangepast naar highway=residential. Want het is duidelijk dat de meeste dit de betere optie vinden.

Daarbij vraag ik we wel af:
Wanneer vinden jullie een straat zonder borden wel genoeg aangepast om te kwalificeren als highway=pedestrian? En wanneer vinden jullie een straat met G07 bord geen highway=pedestrian meer?

Pas als er een bord bijstaat. ik kan me dan ook niet vinden in de uitspraak van JeroenHenk:

Beinvloeden, ja prima, maar een residential wordt geen pedestrian als je hem alleen maar smaller, of anderszins onaantrekkelijk maakt, om er met een voertuig te komen.
Op een pedestrian mag je in principe met een fiets niet komen. Het anders inrichten van een residential voorkomt dit niet, waarom er dan ineens een pedestrian van maken?

Rare vraag, of ik snap hem niet. Er staat een G7 bord, dat is of een footway, of een pedestrian als het b.v. ook breed genoeg is voor laden en lossen in een winkelgebied. Dit moet dan kenbaar gemaakt worden d.m.v. een onderbord.
Zolang de G7 er staat is de weg primair bedoeld voor voetgangers.

Ik kan mij goed vinden in de uitspraak van JeroenHoek. En dat is ook nog eens een reactie met constructieve argumenten.

De afgelopen jaren wordt het steeds populairder om zo min mogelijk borden te plaatsen, en in plaats daarvan alle moeite en geld te stoppen in het design van de straat, om een vergelijkbare uitkomst te creëren.

Voor veel tags werkt het goed om puur te kijken naar de borden, zoals snelwegen en fietspaden. Highway=pedestrian in mijn opzicht hier een uitzondering op.

Gemeentes zijn heel inconsistent met het plaatsen van G07 borden. Ook verschilt de mening van het bord op basis van de locatie.

In mijn optiek gaat highway=pedestrian meer over de vraag:

Wie is de hoofdgebruiker van een straat?
Voor wie is de straat gemaakt?

Vragen die je kunt beantwoorden om hier op uit te komen kunnen zijn:

Zou ik mijn kinderen alleen laten spelen midden op de straat?
Zou ik een klapstoeltje midden op de straat kunnen plaatsen en ongestoord een kop koffie kunnen drinken?

Wij hebben in Nederland straten die alleen maar zijn getaged als highway=pedestrian omdat er een G07 bord staat. Voorbeeld: https://www.openstreetmap.org/way/118640881

Hier word je als voetganger op de tweede plek gezet, verbannen naar de stoep. Zodat bussen en vrachtwagens de meeste ruimte krijgen. Als ik dat nu opniew zou inteken zou ik niet hebben gekozen voor highway=pedestrian ookal staat er een G07 bord.

Maar een straat die vanaf de grond af is gebouwd met voetgangers als hoofdgebruikers, met onder andere aanpassingen aan: de breedte, de zichtlijnen, de bochten, de surface, het groen, en duidelijke afscherming voor motorverkeer. Met geplaatste bankjes op de straat. Kan nooit een highway=pedestrian zijn zonder G07 bord?

Ik hoop dat ik niet de enige ben die denkt dat dit een beetje scheef is?

Misschien eerst dit eens ophelderen: waaruit blijkt dat o.a. fietsers en brommers ondergeschikt zouden zijn aan voetgangers in deze straat? Als hier kinderen spelen op straat, zouden ze van mij “tring tring, niet spelen op straat” te horen krijgen.

Ik ben het ermee eens dat (het afwezig zijn van) G7 niet heilig is, maar het moet wel ver gaan om voetgangers de hoofdgebruiker te maken. Als je bijvoorbeeld over een trottoirband heen moet om er te komen bijvoorbeeld zou zo’n situatie zijn.

In de situaties die in de eerste post staat, lijkt het me het beste als de gemeente er woonerf-borden zet, maar fietsers, brommers en motoren zijn daar minimaal gelijkwaardig aan voetgangers.

(Ik sta dus nog steeds achter highway=residential)

Klopt, net zoals een 4 baansweg met ongelijkvloerse kruisingen nooit een autosnelweg is tenzij er een G1 bij staat.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben er helemaal voor om wegen in te richten zoals jij omschrijft in woongebieden. Maar zolang de straat breed genoeg is voor een auto (anders was het wel een pad) blijft het m.i. gewoon een residential.

Blijkbaar vind de wegbeheerder het niet noodzakelijk om er wettelijk een voetpad/pedestrian van te maken.

Wauw, dat is streng!
Ik zou bij zo’n straat me er toch echt wel bewust van zijn dat die blokken daar staan om sneller verkeer te ontmoedigen t.o.v langzamer verkeer en/of spelende kinderen.

Highway=pedestrian blijft een moeilijke, ik hou het op echte brede (winkel) straten waar auto’s en vrachtwagens op beperkte tijden mogen komen. En specifieke grotere “shared spaces”, bijvoorbeeld pleinen, vaak zonder bord, waar geen belijningen voor fietsers aangegeven is - met de intentie om zelf rekening te houden met langzamer verkeer. (Oftewel, ik hoef het zelf niet vaak meer te taggen)

Een tegelpad dat langs huizen loopt die niet aan een residential liggen, tag ik typisch als footpath.

Tsja, volgens mij horen voetgangers bij gebrek aan stoep of fietspad aan de rand van de rijbaan te lopen (behalve in officiële erven). Bij dreigend gevaarlijke situaties door voetgangers die anders doen en niet opletten dat er verkeer aankomt, bel ik.

(Natuurlijk fiets ik in zo’n straat niet op volle vaart, maar daar doen die blokken niks aan af. In vrijwel geen enkele residential zou ik 30 rijden / snel fietsen. Te veel risico met geparkeerde auto’s, overstekers, verkeer van rechts, beperkt zicht, etc. Daar verandert in deze straat niks aan.

(Beetje offtopic, sorry :wink: )