Ένα κανάλι για chat σε IRC(Internet Relay Chat) - irc.oftc.net #osm-gr

Σήμερα έκανα συνομιλία λίγο με το Σίμο στον εξυπηρετητή irc.oftc.net στο κανάλι #osm-gr . Θα είμαι εκεί όποτε κάνω χαρτογράφηση και γενικά θα είμαι idle('ανενεργός) όποτε δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω. Όσους τους ενδιαφέρει μπορούν να συνδεθούν εκεί.

/Νίκος