Can you help me?

Beste,

Ik kan sinds een tijdje niet meer van het opmerkingen systeem gebruik maken.
Dit komt door dat een anonieme troll overal opmerkingen aanmaakt, mij opdrachten geeft wat ik moet doen, al ik het niet doe begint hij met schelden, vinkje mag weg, do you want to delete this en zelfs dood bedreigingen.

Ik kan NIET op een opmerking reageren noch een opmerking aanmaken!! Ik kan WEL opmerkingen sluiten en in bewerkingensets reageren.
Als ik een opmerking zie waar ik op wil reageren kan ik deze alleen maar oplossen en dan moet de andere deze weer opnieuw activeren wat natuurlijk voor beide niet gewenst is en al eerder voor boze reacties lijdt.

Anoniem is nog steeds op een wekelijks basis bezig met het plaatsen van opmerkingen. Dit is ook door andere mappers opgemerkt.
Ik heb de indruk dat mijn IP adres voor het aanmaken van en een reactie plaatsen op een opmerking geblokkeerd is.
De DWG heeft kennis van dit probleem, o.a. Frederick Ramm.
Ik wil graag dat dit ongedaan wordt gemaakt, dit is namelijk geen prettige manier van werken op OSM.

Zie mijn eerdere berichtgeving op:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=64366
https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website/issues/1543

Jaap de Vries
Nijmegen
Nederland
Mijn ip adres is: Netherlands 90.145.225.154

Englisch translation (Google translate)

Best,

I have not been able to use the comment system for a while.
This is due to the fact that an anonymous troll makes remarks everywhere, gives me assignments what I have to do, even if I do not do it, he starts scolding, ticks away, do you want to delete this and even dead threats.

I can NOT comment on a comment or create a comment !! I can well close comments and respond in editing sets.
If I see a comment that I want to comment on, I can only resolve it and then the other person has to reactivate it again, which of course is undesirable for both and suffers from angry reactions.

Anonymous is still busy posting comments on a weekly basis. This has also been noticed by other mappers.
I have the impression that my IP address for creating and commenting on a comment is blocked.
The DWG has knowledge of this problem, including Frederick Ramm.
I would like this to be undone, this is not a pleasant way of working on OSM.

See my previous news on:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=64366
https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website/issues/1543

Jaap de Vries
Nijmegen
the Netherlands
My IP address is: Netherlands 90.145.225.154

Ik geloof niet dat er een blokkeringsmiddel bestaat voor de notes. Welke browser gebruikt u ?
Misschien moet u die trol gewoon een tijdje negeren. Dan gaat de lol (voor hem) snel verdwijnen.

Mijn IP adres is geblokkeerd voor opmerkingen, ik vindt dat niet leuk.
Ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ik reageer niet op anoniem maar ik kan nog steeds niks.
Op chrome, firefox, edge, doet ie helemaal niks. Ook niet op gsm en tablet en noch als ik een nieuw profiel aanmaak.

Dus wie kan mij helpen…

De blok is aangevraagd door DWG, dus zal je hen moeten contacteren.

English: block was requested by DWG, so he has to contact them.

Dat heb ik al meerdere keren gedaan, o.a. bij Frederick Ramm maar tot op heden geen resultaat.

Hi,

  1. The IP block only applies to non-logged-in users. If you log in, you can write notes from any IP.

  2. The IP that you mention has been blocked because a ton of “why haven’t you fixed that yet” anonymous note comments came from exactly that IP. Is it possible that this IP is shared between you and other people, who maybe are trying to play a trick on you?

Bye
Frederik

(automatic:)

  1. Het IP-blok is alleen van toepassing op niet-ingelogde gebruikers. Als u zich aanmeldt, kunt u vanuit elk IP-bericht notities maken.

  2. Het IP dat u noemt is geblokkeerd omdat een heleboel “waarom heeft u dat nog niet opgelost” anonieme opmerking opmerkingen kwamen van precies dat IP. Is het mogelijk dat dit IP wordt gedeeld tussen jou en andere mensen, die misschien een trucje proberen uit te halen?

Dat is heel raar, wil je dit in een pdf naar me toe versturen waar je bevindingen in staan? Dan kan ik aangifte doen bij de politie om ip adres fraude.

En dan ook meteen mijn blokkade annuleren svp.

It seems that there was a bug which meant that all users were affected by the block. This bug is now fixed.

Het lijkt erop dat er een fout is opgetreden waardoor alle gebruikers door het blok werden getroffen. Deze fout is nu verholpen.

Bedankt voor je hulp!
Ik kan nu dit weer https://www.openstreetmap.org/note/1609204 ben weer blij!