Bygninger: Nodes eller polygons?

Hvor går grensen for når en bygning/POI skal mappes som polygon og når den skal mappes som et punkt? Det blir gjerne litt ekstremt å skulle lage polygoner av alle hus i Norge, men hva med skoler, idrettshaller, store firmabygg, osv?

Jeg bruker å tegne bygninger som polygoner hvis jeg har gode nok satellitt-data eller annen godkjent kilde.
Hvis jeg ikke har godt nok grunnlag til å tegne geometrien riktig, så bruker jeg noder. Ofte må jeg bruke noder når jeg tagger bygninger/hytter/skur jeg finner i skogen, da det er umulig å se størrelsen/geometrien via satellittfoto.

Her i Trondheim har jeg tegnet svært mange hus på Byåsen og litt rundt om kring, da satellittfoto fra Bing var svært bra. I ettertid har satellittfoto blitt helt forferdelig, med mye offset og dårlig oppløsning.

Det er ikke lenge siden node ble (igjen) satt som “godkjent” tagging av bygninger i OSM wikien (2015-02-17).
Det var også en diskusjon rundt dette på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:building#onNode.3F

Et tips når en skal tegne bygninger er å bruke orthogonalize-funksjonen (Shortcut Q i JOSM). Da blir alle vinkler rette.

Såvidt jeg forstår fra denne siden inneholder N50 bygningspolygoner (og noder). Hvorfor skal man da tegne slike manuelt i stedet for å importere (og kontrollsjekke)?

Må presisere at det meste jeg har tegnet av bygninger, er gjort før frislippet av N50 data :slight_smile:
Nå er det jo helt klart mest gunstig å importere, samt oppdatere eksisterende bygningsdata med bygningstype fra N50, særlig hvis det i dag kun står som building=yes.

Nå er det en stund siden jeg så på bygningsdata fra N50, men jeg mener å huske at det meste av hus var noder, mens større næringsbygg var polygoner. Da er det jo en forbedring å importere dette slik det er, der hvor det mangler data i dag. Men jeg mener at det vil være en forbedring hvis husene oppdateres til polygoner hvis mulig. Noe som krever en del arbeid, samt god satellitt-data.

Dessverre rendres ikke bygnings-noder for øyeblikket på standard OSM-kart. Ei heller på en del andre OSM-kart:
http://www.openstreetmap.org/#map=16/62.5620/11.3882
Jeg har valgt å rendre disse på MTB-kartet:
http://mtbmap.no/#16/62.5600/11.3880