Bussruter i Norge i OSM?

Hei, jeg har sett etter bussruter i Norge. Er det noen som vet hvor komplett den eksisterende informasjonen i OSM er? Jeg fant rundt 500 ruter ved å søke etter:
tags[‘type’]==‘route’ & tags[‘route’]=‘bus’ (kun treff blant relations, ikke ways).
Det er nok ikke komplett, jeg finner f.eks. ingen i Vestfold. Er det andre tags jeg skal bruke, eller er det rett og slett ikke mer å hente? Dette er jo også temmelig dynamisk informasjon, så kanskje er det heller ikke ønskelig å ha dette i OSM. Kjenner til at det finnes andre kilder (NeTEx, GTFS).

Jeg jobber i Entur (med rutedata) så jeg kan si nå at - nope, dont do it. Rutene endres konstant (det er bokstavlig talt nye opplastinger av data daglig fra fylker og private selskaper). Det er også bortimot 3000 ruter i Norge, og de 500 du fant er nok veldig tilfeldig lagt inn, og sikkert for lenge siden. Hvis man ønsker å legge inn noe så ville jeg anbefalt å begrense det til de store stamrutene med baner og ekspressbuss. De er mer stabile og da er det “enten går de eller ikke”, mens trasé er fast. Lokalrutene endrer seg oftere og der kan trasé skifte plutselig. Spesielt med skolerutene.

Alle data finnes her: https://developer.entur.org/stops-and-timetable-data, men jeg ville som sagt over ikke anbefale å gå helt bananas med å importere dem :slight_smile: Jeg hadde heller sett at man fjerner mange av de gamle rutene som har masse feil og utdatert info.

Alle stoppesteder (med rutetider) importeres idag automatisk fra Entur via script (nsr2osm). Disse bør helst ikke flyttes da dette bryter automatikken i oppdateringen (hvis du toucher dem i OSM tar du i praksis på deg ansvaret å vedlikeholde stoppet for all fremtid :slight_smile: ).

1 Like

Jeg også må kime inn på “dont do it”. Det er ikke verdt tiden det tar er min konklusjon. Og ikke minst alt ekstraarbeidet det medfører når du vil endre på veier hvor bussrutene går og må fikse alle bussrutene som går langs den veien.

Jeg la inn en del bussruter og busstopp og la til stop_locations etc vest for Bergen for noen år siden og litt inne i Bergen, men det er ingen som har rørt de siden,

Nå er det et mareritt hvis du ønsker å gjøre endringer langs trasene i sentrum hvor alle bussene stopper.

Det eneste nytten det kanskje gir er at hvis du har Transport Layer på osm.org så SER du i kartet hvor det går og ikke går bussruter (røde linjer), men det må være det eneste.

Jeg har vært fristet flere ganger til å bare fjerne alle bussrutene jeg brukte så lang tid på å legge inn :smiling_face_with_tear:

1 Like

Takk for kjappe svar! Har ingen planer om å legge noe inn, lurte på bare på status :slight_smile:

Alle stoppesteder (med rutetider) importeres idag automatisk fra Entur via script (nsr2osm).

Skjønte ikke helt denne. Hvor(dan) brukes informasjonen som importeres (siden den ikke havner i OSM)? Er det mulig å modifisere en lokal osm-fil vha osmosis --apply-change og output fra nsr2osm-scriptet?

Stoppesteder blir importert, men relasjonen mellom stoppene blir ikke importert.

Så møhlenpris busstopp blir automatisk importert og plassert i OSM kartet.
Men bussrutene som stopper på Møhlenpris blir ikke importert og ikke vedlikeholdt

1 Like

Da må jeg innrømme at jeg har flyttet ett og annet busstopp, samtidig som jeg har sagt ifra til @Wulfmorn om at de har vært plassert feil. Er ikke dette en stor svakhet i NSR-oppdateringer da? Jeg, i min navitet, trodde at det var IDen ref:nsrq som var linken, og oppdateringer fra nsr2osm ville bare overstyre dette.

Ser at det står nevnt her: OSM Wiki Import/Catalogue/Bus stop import Norway

Changes to names or coordinates in NSR will be reflected in OSM unless the bus stations and bus stops in question have been edited by anybody else than the user nsr2osm in OSM, in which case they will not be altered.

I min bok burde slikt stått i med stor overskrift, rød tekst med “Obs! Obs!” :slight_smile: minst på: Norway - OpenStreetMap Wiki og mer fremtredene på No:Map Features - OpenStreetMap Wiki.

Så, når skaden først er skjedd. Hvordan kan jeg rette dette opp igjen? (Er ikke veldig god i JOSM.) Jeg ønsker helst ikke å stå ansvarlig for busstopp jeg ikke selv husker hvor jeg har endret (jeg kan selv sikkert finne de jeg har endret med overpass turbo f.eks.?!), men vil at min AI overlord nsr2osm skal være sjefen. :wink:

Det løser seg hvis jeg tar inn endringen (hvis relevant) i NSR og deretter gjør en eller annen endring på stoppet med min bruker. Min bruker er nemlig whitelistet i scriptet og har samme status som botten selv (dvs. den overskriver alle endringer JEG har gjort).

Dette fordi jeg gjør endringen direkte i kildedata.

Problemet er hvordan jeg skal (orke) detektere alle endringer som gjøres i OSM og få gjort nødvendige oppdateringer i NSR. Jeg kan bruke ordet grisejobb her for å beskrive hvor lett det er :smiley:

Skulle gjerne hatt litt mer i verktøykassa her men inntil videre må jeg bare laste ned stopp som er endret av andre og vurdere + touche stoppene manuelt, og oppdatere NSR paralelt.

:pig: :construction:

1 Like

Takk for raskt svar. Er det greit at jeg sender deg en liste med stopp da? …Så gjør jeg grisejobben litt selv. :smiley:

1 Like

Jeg vet at Brakar (jeg regner med du ser på Drammen) skal igang med noe opprydding på stopp så, ja, send meg gjerne en liste eller lignende.

Apropos buss-stopp: iD klager på nesten alle busstopp i Norge, er det begrunnet og bør oppdateres i skriptet?

Nei, jeg synes ikke det. Ingen grunn til å legge til bus=yes på alle highway=bus_stop. Noden er ikke en tegnet platform, og de fleste busstopp i Norge har ikke en fysisk platform. For platform ville jeg selv uansett heller brukt highway=platform for å få gangruting i tillegg.

iD klager på mye rart som man kan overse.

Problemet er at ikke alle overser det :smiley: . Veldig mange edits som jeg må “rydde” er at det er lagt inn disse taggene uten å flytte eller endre stoppet i øvrig.

Husker ikke om vi snakket om det før men overser scriptet noen typer endringer (nevnte) slik at jeg ikke trenger touche dem?

Det jeg egentlig skal høste fra OSM er forbedringer i koordinat og noen ganger navnendringer der navn ikke stemmer med SSR sin skrivemåte. Alt annet er av mindre verdi for NSR.

Merk at feil/riktig plassering må måles mot definert RIKTIG plassering i NSR-datasettet:

Der taktil ledelinje møter fortaukant.

Der kant eller linje ikke finnes er det best effort etter samme prinsipp (der inngangsdør på bussen skal være)

Jeg må også si at tegning og kobling av plattformsomriss (public_transport=platform) er av veldig høy verdi for gangruting.

2 Likes

Jeg lurer også på dette. Jeg har gjort en del endringer via streetcomplete for info om busskur, benker, og slike ekstra ting. Leit hvis jeg da har ødelagt for den automatiske oppdateringen. Hvis det er tilfellet så er det kanskje best å unngå å gjøre de endringene?

info om busskur, benker, og slike ekstra ting

Nja, ødelegger er vel ett litt for sterkt ord. Det tar bare lenger tid for meg å finne de endringene jeg ønsker å finne. Men det er samme som med de ekstra taggene; det er ikke en type endring som bør blokkere videre oppdatering av NAVN och POSISJON som er de vesentlige dataene fra OSM.

Men så er det jo også det med at stopp som ikke er i BRUK i Enturs datasett blir fjernet fra OSM av scriptet. Det har jeg ingen gode forslag på hva som bør gjøres med. Min mening er jo uansett at alle stopp bør være med - brukt eller ikke.

Hvordan var det @NKA Var det noe som var lov å endre på uten at script-syklusen brytes?

Ok, nå blir jeg totalt forvirret. Slik jeg forstår det fra wikien så vil enhver endring av bussholdeplasser bryte linken til NSR og dermed ødelegge for den videre automatiske oppdateringen av stoppet. Men her sier du at å legge til bench=yes osv ikke ødelegger?

Hva er egentlig tilfellet her? Wikien bør oppdateres til å være 100% konkret og nøyaktig.

Og finnes det noen måte å endre ting slik at de manuelle endringene som i dag bryter linken til NSR, uansett hvilke det er, slutter å bryte den linken?

Hvis det ikke finnes noen slik mulighet, hva kan gjøres for å sørge for at alle stoppesteder får all relevant informasjon?

Også: Gjelder dette kun busstopp, ikke andre type holdeplasser registrert i NSR?

Du kan endre eller legge til tagger på busstoppene som du vil, men om du endrer name=* eller ref=* så vil skriptet oppdatere med verdiene fra NSR neste gang skriptet kjøres. Så feil navn bør helst meldes til Entur slik vist tidligere i tråden. De første årene skriptet ble kjørt så ble navnet ikke oppdatert om en bruker hadde redigert stoppet, men det førte etter hvert til at flere hundre stopp i OSM ikke fikk nye oppdateringer av name=* og ref=* (plattformsnummer/bokstav) fra NSR.

Dersom du samtidig flytter noden til en annen posisjon så vil den ikke bli flyttet av skriptet, selv om det da er avvik mellom OSM og NSR, før noden eventuelt har fått en oppdatert koordinat i NSR.

Ok, så alle andre endringer enn name, ref og flytting er altså helt uproblematisk?

Bare for å være helt sikker på at jeg har forstått dette riktig.

Da må wikien oppdateres.

Bare en kommentar til: Jeg ville latt være å legge til public_transport=platform + bus=yes fordi plattformen tegnes med et annet objekt ved siden av (om man vil, og om det faktisk er en plattform der). Mange steder er det nå tagget to plattformer ved siden av hverandre. Selv tegner jeg i stedet highway=platform med en strek der fortauet er.

Selv tegner jeg i stedet highway=platform med en strek der fortauet er.

Noe som ikke er formålsenlig med ruting. Det beste er å tegne plattformens areal (hvis den har en areal) og koble den til veinettet minst 1 sted.

Noe som ikke er formålsenlig med ruting.

Tvert i mot - highway=platform gir ruting i de fleste rutere, i motsetning til public_transport=platform. Det er bare å koble til gangvei på en eller begge sider.

Entur har ikke lagt inn støtte ennå for highway=platform i OTP av en eller annen merkelig grunn. Men vi kan ikke la mappingen vår i OSM styres av det. Og OTP vil uansett behøve støtte for higwhay=platform i Sverige, der det er mappet tusenvis av dem.