Bus stops in Norway [guide for understanding current data and reporting problems]

Overnattet nettopp på Thon Hotel Oslo Airport og oppdaget at busstopp 9743 var plassert langt unna veien - nesten inne på hotellets parkeringsplass. Ble litt i tvil om Entur sin foreslått rutebuss faktisk gikk … Jeg flyttet noden nærmere veien, men når jeg leser denne tråden så bør den kanskje enda litt nærmere.

1 Like

Ja den lå feil. Har fikset i NSR og OSM nå.

1 Like

Ah, takk!

Jeg kan kanskje tagge den med shelter=no og pole=no for å markere at den er “usynlig”?

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway=bus%20stop?uselang=en

1 Like

Where: (ref:nsrq 70203) Node: ‪Hopen sentrum‬ (‪6372445679‬) | OpenStreetMap
What: Adjust position north by 29 metres

Busses actually stop slightly further north, east of the Coop building (surveyed), and never in the turn by the parking lot where it is currently mapped (which is an inconvenient place for a standing bus).

The little bump on the east side of the building (node 8827697737 is a corner) is a bus shelter. This has shelter=yes, bench=yes and bin=yes. The shelter has a bus sign.

1 Like

Moved Lørenskog sentrum bus stops A and B to better locations now that the street has been rebuilt. New positions are (barely) visible in NiB so the position should be pretty accurate.

Thank you. I’ve left a note for Ruter on this matter.

1 Like

Fant noe småtteri i Skien:

Where: (ref:nsrq 36616) Node: ‪Tuftebygget‬ (‪10763052619‬) | OpenStreetMap
What: Plassert på en parkeringsplass. Skal litt østover.

Where: (ref:nsrq 36620) Node: ‪Tuftebygget‬ (‪6372704544‬) | OpenStreetMap
What: Veien er bygget om, så stopp er nå midt i veibanen. Skal litt østover.

Tuftebygget er oppdatert i NSR nå :+1:

1 Like

Mindre endringer i Tyholtveien i Trondheim - Cecilie Thoresens veg:

Where: (ref:nsrq 75585) Node: ‪Cecilie Thoresens veg‬ (‪2184041539‬) | OpenStreetMap
Where: (ref:nsrq 75582) Node: ‪Cecilie Thoresens veg‬ (‪2184041538‬) | OpenStreetMap
What: Nybygget sykkelveg med fortau, begge busstopp flyttet litt vestover.

Where: (ref:nsrq 68882) Node: ‪Straumen‬ (‪6372450264‬) | OpenStreetMap
What: Adjust position northwest by 40 metres

Actual location of the stop, surveyed on site.

(Do upstream changes actually happen, or has this import effectively caused bus stops to be impossible to correct in OSM?)

you mean like this?

Upstream changes do happen, but sometimes eventually. The fylkeskommuner are responsible for doing this. Sometimes I do it for them with obvious easy fixes, but sometimes I leave them a note and they’ll do it when they do it.

Red marker is spot on

Good. I’ve saved the change in NSR :slight_smile: