Bruker Ruter OSM?

Hei,
Så at Ruter sin reiseplanlegger ikke ga meg kjappeste rute til fots fra hjemmeadresse til aktuell adresse. Kontaktet Ruter og kom til slutt i kontakt med en fra IT. Han hadde ikke direkte med reiseplanleggeren å gjøre men sa at de brukte OSM og at at jeg kunne selv gå inn å legge inn data slik at Ruter også ble bedre oppdatert. I og med at jeg er ny i OSM har det blitt noen timers studier for å komme i gang, men ser ut til at jeg har fått lastet opp de endringer jeg mener er relevante (primært stier som binder sammen veier). Tenkte ikke noe mer på det, men ser jo nå at Ruter sitt kart ser ut til å være hentet fra Google hvis men ser hva som står nederst i kartet (selv om ruteberegning fra Ruter og google ikke er like).

Spørsmålet er da om noen med sikkerhet vet at Ruter henter kartdata fra OSM? Og vet noen ca hvor lang tid en slik endring vil ta før den blir brukt i Ruter sin reiseplanlegger?

Nye stier ble lagt inn i går og når jeg testet OSM sin ruteplanlegger tok den ikke høyde for endringene i dag. Trodde OSM kartet skulle bli oppdatert ganske fort, men at det tar lenger tid for at en ekstern tjeneste blir oppdatert.

NB! Beklager hvor jeg har brukt litt feil begreper. Er ingen ekspert, men håper dere forstår hva jeg mener her:)

Hei
De fleste ruteplanleggere krever at hele databasen lages på nytt ved oppdatering. Dette er en svært datakrevende prosess som tar tid.
I 2016 hentet Ruter (gang)veier fra OSM hver uke (jf. maillisten).
Bruken av Google Maps som bakgrunn hos Ruter skal etter det jeg kjenner til henge igjen fra før de tok i bruk data fra OSM.

Se også svaret på dette spørsmålet: https://help.openstreetmap.org/questions/53722/when-do-directions-get-updated-after-changes-are-made-to-the-maps

Hei

Jeg kan prøve å finne ut av oppdateringsfrekvensen i løpet av uken fra mine kontakter på Ruter, men sannsynligvis vil du ha ganglenkene før du får svaret. Det jeg kan si med sikkerhet er at Entur-appen bruker OSM som grunnlag for ganglenker og at vi oppdaterer med ny OSM-data hver natt.

Visningskart og gangruteberegning har ingenting med hverandre å gjøre. At de bruker Google som bakgrunn har ingen betydning. Det er også som kristoffer_hh sier, det må bygges en ny database, eller graf, hver gang man oppdaterer grunnlaget for gangruteberegningen. Hvor lang tid det tar beror mest på hvordan den er bygget og hvor mange avhengigheter den har.

Tusen takk for svar. Ut ii fra det du sier er det med andre ord bare å smøre seg med tolmodighet og se om mone første bidrag gir resultater i kortere gangvei:)

Så bra at du tok deg tid til å sette deg inn i OpenStreetMap og la inn den manglende forbindelsen!
Om forbindelsen er av vesentlig betydning også for syklende, vil jeg tro at stien burde få merkelappen (tag) bicycle=yes
Ellers vil algoritmene ikke forstå at det kan sykles der. (En annen ting er at syklende selvfølgelig skal ta hensyn til gående, holde lav hastighet og så videre. )
Har du sjekket andre tjenester som beregner gangruter, eller ruter for syklende? Hovedsiden på osm.org tilbyr begge deler. Noen andre er f.eks OpenRouteService og http://brouter.de/brouter-web

Hei Morten,
Jeg har lagt inn de som kan ferdes der, innkl syklende.

Hei igjen,

Prøvde meg på et lenger svar i går, men ser ikke ut som det kom gjennom. Samme det. I denne omgang ønsker jeg å få bekreftet at Ruter med 100% sikkerhet benytter OSM til bl.a ruteberegning/ganglenker.

Men det er jo umulig å komme i kontakt med personer med denne kompetansen i Ruter da sentralbordet ikke vet hvilke avdeling/person de kan sette meg over til (forsøkt å ringe flere ganger). Sendte det samme sp på e-post, men de svarte på noe annet som egentlig lå med som tilleggsinformasjon.

Hei OKHS. Jeg har nå spurt min kontakt på ruter og han bekrefter at de bruker OSM som grunnlag for gangrutingen, men han var usikker på nøyaktig frekvens.

Du kan jo alltid teste gangrutingen i Entur-appen. Den bruker de samme systemene for gangruting og den oppdaterer OSM-data hver natt. Jeg tror for øvrig ikke utviklerne på Ruter er veldig interessert i å få telefoner fra publikum :smiley:

Hei Johan,

Tusen takk for hjelp og bekreftelse via din kontakt. Testet Entur-appen i går og den viste endringene jeg har gjort så beregningen viser nå ca 100 kortere vei for de som skal til samme destinasjon, men som ikke er kjent i området!

Vet du forresten om Entur og Ruter vil være helt samstemte ved rutevalg der hvor data i OSM er uendret, både i valg av rute og beregning av antall meter ved valg as samme rute. Gikk til en kamerat i går som bor i en blokk og måtte teste begge for å se (selv om jeg kunne veien), men det var avvik i valg av ruter og Entur sitt valg ble 23 meter kortere. Ser at Ruter beregnet med den veien som var koblet helt til inngangen på blokken på forsiden, mens Entur tok meg på gangsti bak blokken selv om den veien ikke var helt koblet til inngangen/blokken. Tenkte at de ville gi likt svar når de henter data fra samme sted.

Nei det er nok ikke HELT likt, men det er også veldig små forskjeller, bland annet i beregning av gang over åpne flater (torg og plattformer f.eks). Ruter kan også beregne på en litt annerledes koordinat og dermed hopper f.eks. en gangvei til en annen side av et bygg.

Ruter jobber for tiden med å integrere seg mot Entur sine systemer. Da vil det bli helt likt (så vidt jeg vet).