bron=* --- Wat of wie is de bron na een wijziging?

Heel vaak zien we als bron 3dshapes genoemd. En meer dan eens zie ik daarbij merkwaardige fouten, zoals bosgrond die geen bosgrond is (en nooit geweest) of een gebouw dat inmiddels aanmerkelijk is uitgebreid en dus moet worden aangepast.

Als ik in voorkomende gevallen aanpassingen doe, wie/wat is dan de bron? Ben ik dat of vul ik dan in (zoals ik wel vaker zie en doe): bron=3dshapes+survey (of 3dshapes+bing).

Als ik aanpassingen gedaan heb op een gebied met als bron 3DShapes zonder dat gebied voor een (groot) deel aan te passen, laat ik de bron staan en voeg ik toe een relevante 2e bron met een puntkomma als scheidingsteken en zonder spatie.

Ik gebruik een Columbus tracker met stemopname die in JOSM in te laden is en af te luisteren is. Als ik een GPS-track gebruik om iets nieuws in te brengen of aan te passen, heb ik meestal ook een Bing_sat achtergrond in JOSM (of soms Potlatch2) aan staan om het e.e.a. te controleren. Die aanpassingen (knoop, weg) krijgen ook van mij een 2e bron.

Dingen die ik gewoon weet omdat het dichtbij is zijn (al dan niet als 2e bron) zijn local_knowledge.
Als ik er langs liep maar geen GPS-tracker aan had staan of er niet in liep, dan zet ik meestal survey.

Er zijn mensen die vinden dat je geen bron op knopen of wegen moet zetten maar op de changeset. Daar zijn er uiteraard ook goede argumenten voor. Maar omdat ik meestal een mix van bronnen heb bij het werken aan een gebied, zou al mijn edits drie of vier bronnen bevatten in de Changesets, wat die aanduiding niet erg veelzeggend zou maken. JOSM probeert dat tegenwoordig af te dwingen (a.k.a. “vriendelijke waarschuwing” als je upload); je kunt die JOSM-waarschuwing wel negeren (net zoals alle validatie-waarschuwingen).

Het veenbrandje op de lijst Import en nu ook Talk gaat o.m. om een eis over bronvermelding op Changesets. Ik kan er bij een import wel iets bij voorstellen, alleen gaat het niet als je er veel aanpast voordat je importeert.

Edit: Ik had ook willen zeggen: omdat de geschiedenis van de edits in principe bewaard blijft, je altijd terug kan gaan om te zien wat er eerder voor bron stond. In zekere zin is het dan ook niet erg nodig om de “oude” bron(nen) te behouden. Voor 3dShapes doe ik dat wel omdat ik de mensen die daar zo veel tijd en energie in gestoken hebben, wil blijven ‘eren’. :slight_smile:

Ik ben een van die mensen die Frankl2009 bedoelt, maar ik vind niet dat dat het enige argument moet zijn om source=3dShapes te laten staan na een edit.

Als ik een 3dShapes object zie dat de werkelijkheid niet meer weergeeft, dan pas ik dat aan en haal ik source=3dShapes eraf en zet er dan bv. source=Bing op. Het is dan niet anders dan als je het ding helemaal vers had getekend.

Natuurlijk, als ik van een complexer 3dShapes-object maar een heel klein stukje aanpas, dan ben ik wel meer geneigd om de source intact te laten. Alles naar rato.

Dat bedoelde ik ook.
Verder, hulde voor het geploeter met 3DShapes! :slight_smile: