Bochtige wegen.

Vraagje op het terrein van sheerenloo westerhonk in Monster zijn een aantal wegen veranderd afgesloten of weggehaald. Een nieuwe weg die aangelegd is is nogal bochtig hoe kan je dit het beste intekenen?

Met behulp van een scherpe recente achtergrondfoto. En de stapjes zo klein maken dat je per (recht) segment niet meer dan zo’n 5° van richting verandert.

Bedoel je met een luchtfoto? want dat gaat niet situatie is recent veranderd

GPX tracks, foto’s voor referentie en een beetje gokwerk.
Anders hopen dat de beheerder of gemeente hier actuele openbare data van heeft.

welke positie is het?
(je kunt inzoomen op openstreetmap.org en de link in het forum plakken)

Afhankelijk van hoe recent is PDOK ortho luchtfoto 2022 (zie https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=862325#p862325)) of www.satellietdataportaal.nl misschien bruikbaar.

Deze? https://www.openstreetmap.org/way/1072359603

Vanaf de polanensingel is een nieuwe weg naar de Vijverweg

Aha als ik die er bij houd gaat het wel lukken bedankt nog even kijken of ik het als onderlegger kan krijgen

ondertussen is het gelukt bedankt

Ik heb vast wat veranderingen aangebracht; ook veel landuse is nog steeds op 3dshapes gebaseerd…erg oud inmiddels.

Bedankt ik zie het groot gedeelte van het terrein zijn ze aan het veranderen en verbouwen

Een bestemmingsplan. Een eerste indicatie, waar bestemming bouwgrond/verkeer komt.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1783.MONWESTERHONKobp-VA01

Deze laag is ook te gebruiken in JOSM.

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Layers

Dubbelbestemming,Enkelbestemming,Bouwvlak,Bouwaanduiding,Bestemmingsplangebied

wms

Enkelbestemming

Invulling plangebied Polanen blz 140
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1783.00000198w01-ON01/b_NL.IMRO.1783.00000198w01-ON01_Archeolog…taalKlein.pdf

Af en toe gebruik ik ook de enkelbestemming.
In dit geval is het inderdaad bijgewerkt, maar de bochtigheid ontbreekt.

In het bestemmingsplan is duidelijk dat er geen auto’s mogen komen.
“De doorsteek van Vijverweg naar Polanensingel (de Groenendaal) wordt ook autovrij.”

bron: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1783.MONWESTERHONKobp-ON01/t_NL.IMRO.1783.MONWESTERHONKobp-ON01.html

Weet je trouwens zeker dat het een highway=living_street (woonerf) is geworden?

Op een living_street is namelijk alle verkeer toegankelijk.
Op dit moment heb je bicycle=yes foot=yes toegevoegd, op zich niets mis mee, maar het is overbodig.
In de tabel hieronder kun je zien wat de standaard waarden zijn voor toegangs restricties.

bron: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Netherlands

Ik zech niks… :slight_smile:

Pas op: Het voortraject om tot een bestemmingsplan te komen.

Adviezen met schetsen is niet altijd hoe het bestemmingsplan er uit ziet.

Ga uit van het onherroeplijk bestemmingsplan (vastgesteld 2021-01-25)

Eerdere link met kaart:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1783.MONWESTERHONKobp-VA01

Dit is een andere invulling dan de quote pdf 140 verwijzing.

De officiële site waar de overheid het aan moet leveren.

Daar staan dan de officiële documenten ter onderbouwing.

o.a.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1783.MONWESTERHONKobp-VA01/b_NL.IMRO.1783.MONWESTERHONKobp-VA01_tb.html

De werkelijkheid leert dat, zeker op detailniveau, bestemmingsplannen niet altijd 100 % gevolgd worden. Uiteindelijk zal dus, conform "map what is on the ground" ter plekke alsmede met behulp van actuele luchtfoto’s en geüpdate BGT-kaarten de werkelijkheid gemapt dienen te worden.

Zeker hij/zij die bestemmingsplandata intekent heeft die taak op zijn schouders :slight_smile: