Błąd w Edytorze ID

Nie przypominam sobie sprawy… ?

Bardzo dobrze, że wówczas poprosiłeś o tę zmianę. Dzięki temu mapujący w iD przestali zmieniać highway=path na highway=cycleway.

Ta wersja wydaje się najbardziej zgodna z polskim stanem prawnym, według mojej wiedzy.

Aaaa, to nie jest CPR. Pomijając już, że w polskim prawie od dawna nie ma “ciągu pieszo-rowerowego” (jest “droga dla rowerów i pieszych”), to od paru lat nie ma czegoś takiego jak “droga dla rowerów i pieszych z podziałem ruchu”. Obecnie znak C-13/C-16 z podziałem pionowym oznacza “drogę dla rowerów i drogę dla pieszych, biegnące obok siebie” ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności:

  1. Artykuł 33 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nakazuje jazdę po DDR, a po DDRiP nie

  2. za jazdę rowerem po części dla pieszych można dostać mandat i za łażenie po części dla rowerów też, dokładnie tak samo, jak kiedy droga dla rowerów jest oddzielona od chodnika czymś więcej, np. pasem zieleni

Natomiast jeśli znaku C-13/C-16 nie ma, to nie jest to żaden "ciąg pieszo rowerowy", tylko "chodnik, którego połowa jest czerwona" i za jazdę po czymś takim rowerem można dostać mandat niezależnie od tego, po której połowie się jedzie.

Wiem, że wiele osób usunięcie fragmentu mówiącego o ddrip stamtąd zinterpretowało - błędnie - jako brak obowiazku, ale wątpliwości rozwiewa rozporządzenie o znakach drogowych - paragraf 40 - https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000045401.pdf

To ja zgłosiłem ukrycie tego presetu dla Polski i zostało to poprawione w ten sam dzień. rmikke zrobił to samo, ale później :slight_smile:
Poprosiłem też od razu o dodanie osobnego presetu dla Polski, na co dostałem odpowiedź:

Wiem o tym, nadal jednak ustawa nie zobowiązuje, a rozporządzenia mam prawo nie znać. I wybronię się przed sądem.