Bing karte na Potlatchu!!

Neka mapiranje otpočne :expressionless:

Potlatchu 2, moraš odabrati na kojem mapiraš.

Oni koji će raditi u Potlatchu2, primjetio sam da je u Zagrebu Bing pomaknut nekih 5 metara zapadno, znači taman za širinu jedne veće ceste. Gledao sam malo GPS traceove, i čini mi se da je Yahoo bio dobar, a da je Bing taj koji je pomaknut. Ja sam počeo pomicati ceste prema Bingu, i nakon pete sam se zamislio u čemu je štos :smiley: