Bijscholing fietsstraat

En nog een topic over fietsstraten: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54494

highway kan ook residential of zelfs tertiary zijn.
Beter geen cycleway= gebruiken, er zijn fietsstraten met fietssuggestiestroken, zie page 2 van het gelinkte topic
Dus cyclestreet=yes

Dank!

Even snel bekeken met OverpassTurbo: in ons land komen bicycle_road=yes en cyclestreet=yes ongeveer even vaak voor. Lijkt me toch goed een beslissing te nemen en een en ander eenduidig te mappen in Nederland.

Een bijbehorend verkeersbord heeft weliswaar in België wettelijke status (F111) maar in Nederland niet (L51 of L1002). Lijkt me beter daarom in ons land vooralsnog geen traffic_sign=NL:xxxx te gebruiken voor fietsstraten.

Qua wikiomschrijvingen komen wij dichter bij de Belgische (cyclestreet) dan de Duitse (bicycle_road) situatie in de buurt. Bij bicycle_road mogen alleen fietsers daar zijn tenzij anders aangeven, cyclestreet is in principe vrij voor auto’s, alleen kennen wij volgens mij dat inhaalverbod niet (zou het wel graag zien trouwens).

Waarom niet eigenlijk? Als er een L1002 hangt is traffic_sign=NL:L1002 toch niet verkeerd?

Lijkt mij zeer wenselijk, dan weet je op welke basis de tag cyclestreet gezet is.

We doen het nu standaard op G11 G12a G13 fietspaden, dit heeft ons alle beter inzicht gegeven.

Voor alle duidelijkheid: ik ben absoluut voor aangeven van bebording ter verduidelijking van waargenomen situatie. Begrijp alleen niet waarop de voorkeur voor L1002 is gebaseerd. Aan het bord dat ergens hangt kun je ziet zien of het L1002 of L51 is.

Het CROW-Fietsberaad (overleg/adviesorgaan voor overheden) heeft voorkeur voor L51.
Meeste leveranciers van borden geven ook L51 als nummer voor betreffende bord.
Een keuze lijkt me wenselijk.

Verder heb ik zelf een voorkeur voor cyclestreet=yes boven bicycle_road=yes. Heb de twee fietsstraten in de stad Groningen ook zo getagd. Maar zou hierover graag een consensus willen voor ons land (in Assen worden bv. beide gebruikt, niet zo wenselijk).

Ik gebruik ook cyclestreet=yes Dus voor

Ik heb overgenomen, wat andere gebruikte.
Zeg het maar.

In een discussienota van CROW-Fietsberaad uit 2016 wordt uitgebreid ingegaan op bebording (paragraaf 4.9).
Nummer L1002 wordt niet genoemd; wel wordt duidelijk de voorkeur uitgesproken voor L51 boven een aantal alternatieven die her en der gebruikt zijn.

Mij lijkt traffic_sign=NL:L51 dan een goede standaard keuze, doch natuurlijk alleen indien ter plaatse een bord aanwezig is dat gelijk is aan, dan wel grote gelijkenis vertoont met L51.

Ah je bedoelt dat beide codes op exact hetzelfde bord slaan. In dit geval lijkt L51 inderdaad de juiste keuze. Gemeenten die in 2018 en 2017 een fietsstraat invoerden deden dat altijd met L51, daarvoor werd L1002 nog wel genoemd, maar veel minder vaak:

Preset aangepast

Ik heb zelf een voorkeur voor cyclestreet=yes, maar ik heb alle fietsstraten die ik heb toegevoegd met zowel cyclestreet=yes als bicycle_road=yes getagd vanwege het gebrek aan consensus.

Het nadeel van bicycle_road is dat het een idee vanuit Duitsland is, dat meer vergelijkbaar is met een highway=pedestrian maar dan voor fietsers. Navigatie-apps die de oorspronkelijke, Duitse definitie gebruiken, zullen het standaard als verboden voor auto’s zien, tenzij er een motor_vehicle=yes op staat.

Ikzelf gebruik een hele trits aan tags, al kende ik bicycle_road nog niet:

cycleway=cyclestreet
cyclestreet=yes
bicycle=designated

De consensus binnen Nederland lijkt dus cyclestreet=yes te zijn. Deze tag wordt ook gerenderd op de Bicycle Tag Map en staat in de NL-fiets-preset.

Ik heb de wiki-pagina’s https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cyclestreet en https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cyclestreet samengevoegd en uitgebreid met algemene informatie en informatie over de Nederlandse situatie.

Ik gebruik ook cyclestreet=yes, want dat staat op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Fietsstraat

Hier is de Engelstalige OSM wiki van Key:cyclestreet :wink:

https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.66679/5.61761

de Heinsbergstraat hier is fietsstraat geworden en eenrichtingsverkeer behalve voor fietsers en bromfietsers.
deze heb ik aangepast, maar weet niet of mijn tagging juist is.
Kan iemand hier even naar kijken?

Het is op zich redelijk goed. Twee opmerkingen:

  • De bicycle=designated is overbodig. Deze wordt namelijk geïmpliceerd door de tag cyclestreet=yes.
  • De moped=designated is fout. Het is namelijk geen fiets/bromfietspad en slechts de fietsers zijn de voornaamste verkeersdeelnemers. Dat bromfietsen tegen de richting in mogen rijden, betekent niet dat zij een belangrijkere verkeersdeelnemer zouden zijn.

surface:colour=red
cyclestreet=yes
highway=residential
maxspeed=30
name=Heinsbergenstraat
oneway:bicycle=no
oneway:moped=no
oneway:mofa=no
oneway=yes
surface=asphalt

dit is het definitive plan
https://www.uden.nl/data/downloadables/7/6/9/2/d00070846-05_v10-nieuwe-situatie.pdf
Er staat in dit plan geen bord fietsstraat of tekst op bord fietsstraat.
mogelijk is cyclestreet=yes fout.

media geeft ook geen fietsstraatbord aan.

rood asfalt zegt niks.

Thanks, ik heb hem even aangepast.

geen fietsstraat dus, wat wel in het brabants dagblad vermeld staat.