Bidra til import av stedsnavn

Jeg ville bare nevne at det er enkelt for alle å delta i import av stedsnavn. De fleste kommuner har bare en håndfull stedsnavn i OSM nå, så kartene våre mangler en viktig ingrediens som forventes av et godt kart. Ca 12% av stedsnavnene i Sentralt Stedsnavnregister hos Kartverket er foreløpig i OSM.

For de fleste kommuner tar det bare en time gjøre en import, og det finnes ferdig taggede filer per kommune for JOSM. Filene er nå betydelig forbedret fra tidligere, så det er mye mindre manuelt arbeid enn før.

Det er helt i orden å ta én kategori om gangen, og de mest vanlige importene å velge mellom er da:

  • Bebyggelse (place=village, hamlet, farm osv)
  • Navn på vann og elver (natural=water, waterway=river osv)
  • Fjelltopper (natural=peak, hill)
  • Øyer (place=island, islet)

Ta gjerne et titt på på lenkene nedenfor for å se om du har lyst til å forsøke deg på en import i en kommune:

Kom gjerne med spørsmål og innspill her i tråden.

En rekke features som ikke bør være “place” kommer med “place=locality”. F.eks. natural=valley og historic=boundary_stone.

Dessuten er det noen typer som får misvisende klassifisering, med gårder som er hamlet og grender som er farm. Jeg la inn flere eksempler på IRC så jeg håper det kan gjøres noen tweks på datasettene før de blir importert i stor skala.

Taggingen er slik vi diskuterte den for importen for noen år siden, men kom gjerne med synspunkter på bruk av “place=locality”, som er ekstra for en del tags. Her er en oversikt over taggingen: Tabell i Excel.

Filene gir forslag til “place=hamlet” for navn som Kartverket anser å dekke en grend eller et bygdelag, dvs. en gruppe gårder heller enn én enkeltstående gård, basert hvordan navnene vises i N50 og N100. Navnetypen alene kan ikke gi en entydig tagging. Under importen må man vurdere om forslagene er fornuftige og justere deretter.