bicycle = yes på fortau?

En del fortau i Bergen er tagget slik:

Jeg mener man burde droppe bicycle=yes/designated o.l. på gangveier & fortau i Norge. Ettersom det er tillatt å sykle på fortauet mener jeg slike tags er underforstått. Etter det jeg forstår har utviklerne av OpenTripPlanner tenkt det samme. Denne og denne nettsiden indikerer at OpenTripPlanner for bruk i Norge ikke bryr seg om en gangvei er tagget med bicycle=yes/permissive. En rutefinner bør uansett ta hensyn til lokale lover. På OSM-wikien er for eksempel “implied tags” ofte nevnt.

Hva angår gang- og sykkelveier er en annen sak, her snakker jeg hovedsakelig om fortau og andre gangveier.

Burde jeg fjerne bicycle=yes (og legge til footway=sidewalk for fortau), eller burde jeg la taggene være?

Tanken er å sikre rett ruting sidan det varierer om dei faktisk har spesifikke reglar per land.
Usikker på kva reglar som gjeld rundt om i verden for sykling på fortau.

Fortau kan du legge til footway=sidewalk på utan problem. Desse skal vel også vere highway=footway.

Det er riktig at det ikke gjør noen forskjell for gangruting. Det kan spille litt rolle for sykkelruting, men veldig lite. Samtidig er det ikke tagging som er skadelig.

Hvis det bare er fortau som åpenbart ikke er lagt opp til å være en sykkelvei så syns jeg bicycle=designated er for mye - men bicycle=yes er greit nok. Man trenger ikke gå rundt å slette.

og hvis det er sykkelvei på fortauet så skal den være https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:cycleway=track

Det er mange forskjellige rutere, og noen av dem ruter ikke for sykkel på highway=footway uten at det også er tagget bicycle=yes. Men jeg synes ikke man skal legge til bicycle=yes på alle fortau uten at det er absolutt behov for det pga rutingen. Sykler kan jo også rutes langs kjøreveien ved siden av fortauet.

Selv tegner jeg ikke fortau uten at det må til for å koble sammen sykkelveier og annet. Separate fortau gir ofte dårligere ruting fordi man glemmer å koble dem til resten av veinettet.

Uff, nei la oss unngå det… Ser ikke hva dette kan brukes til. Og veldig sjelden det er skiltet for sykkel på et fortau.

cycleway=track kan vel kanskje brukes ved opphøyde sykkelfelt som dette? https://youtu.be/1CMEhDSxyLA

Enig i det NKA sier om at separate fortau kan føre til dårligere ruting om de ikke er koblet skikkelig til omliggende infrastruktur. Dette har vært et problem i Bergen. Men om det gjøres skikkelig, synes jeg det er mye bedre å tegne separate fortau. Mer informasjon i kartet er alltid bra. Dette er dessuten en fordel OSM har over for eksempel Google maps. På samme måte ville jeg helst tegnet opphevet sykkelfelt som egen strek.

Om dette er et problem er vel en mye mer fornuftig løsning å ha et sett med nasjonale (og regionale, typ USA) regler som rutefinnere kan bruke, laget på dugnadsbasis. på den måten slipper man å skrive inn bicycle=yes på hvert eneste fortau i landet. tags gir mest mening for egenskaper som varierer mellom ulike veier.

Enig, og den finnes her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions

Men den er ikke laget for alle land, og flere rutere bruker den ikke eller bare delvis. Så om en vil være sikkert på å få riktig sykkel-ruting, så bør bicycle=yes legges til på highway=footway (og på highway=pedestrian). Dette er slik det er gjort i importen fra NVDB. Men som sagt behøves dette stort sett ikke på fortau, siden det går en vei ved siden av.

Det er vel en sannhet med modifikasjoner.

Hvis det er skiltet separert sykkelvei og gangvei på noe som er utformet som et fortau, så er jeg enig med deg. Men da må det også angis at vi har begge deler. Altså at vi har én way med highway=* + cycleway=track + sidewalk=* (???), eller at vi har tre separate ways med hhv highway=*, highway=cycleway og highway=footway + footway=sidewalk.

Dersom det er skiltet g/s-vei (skilt 522) på noe som er utformet som et fortau, skal det vel ikke brukes cycleway=track. Da ser jeg ingen annen måte enn å ha to ways med hhv highway=* og highway=cycleway + foot=designated (ihht https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Sykkel)).