Bicycle_road=yes in Nederland? (was: copy/paste fout in NL wiki bij "Street parking")

Hmm, dat aantal zou wel eens kunnen gaan oplopen. WestNordOst heeft de wiki van bicycle_road recent zo aangepast dat je in eerste instantie denkt dat je die tag moet gebruiken.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Special:MobileDiff/2443301

Ik zag op overpass dat dit in Duitsland inderdaad al veel vaker gebruikt wordt.

Ik kan me er alleen niet veel bij voorstellen in Nederland. Is er een voorbeeld waar deze tag nuttig kan zijn? Als ik hard nadenk kan ik wel iets bedenken, maar niks waar het echt iets toevoegt.

Willen we hier iets mee in NL?

Volgens mij is Fietsstraat vooral een verkoopterm. Ik denk aan “Auto te gast”-bordjes, en wegen met zulke brede fietssuggestiestroken dat er weinig anders overblijft, het is een beetje een mode die wsch weer overwaait. Net als de “uitritconstructie”, op een gevement waren in mijn woonplaats zo’n beetje alle straatjes ermee uitgerust, en inmiddels zijn ze bijna allemaal omgekat naar licht verhoogde kruispunten in een iets andere kleur, en helemaal zonder voorrangstekens, dus overal gewoon rechts gaat voor. Behalve op de interne rondwegen, daar heb je voorrang en mag je ook nog 50 (verder alleen 30), maar ook zonder ‘uitritconstructies’.

Of is er een officieel verkeerbord voor fietsstraat, met wettelijke implicaties?

Ik weet niet zo goed wat ik vind van bicycle_road, wel zou ik graag een betere manier hebben om onderscheid te maken in verschillende soorten fietspaden, zoals:

Wanneer het fietspad losstaand is en daarmee een weg:

image

https://www.openstreetmap.org/way/668495097

Wanneer het fietspad een pad is:

image

Wanneer het fietspad puur is aangelegd voor een paar huizen, connectie tussen rijbaan voor auto’s en het fietspad:

image

Wanneer het fietspad een link is tussen fietspaden:

image

Wanneer het fietspad een doorstekertje (modal filtering) is:

image

Er zijn ook nog wel fietspaden die straten zijn maar die zijn wat moeilijker te vinden. Dus niet fietsstraat want daar mogen nog auto’s op. Ik bedoel een fietspad als straat om huizen aan te bouwen. Het beste wat ik voor nu kan vinden is dit stukje fietspad bij de huizen:
image

Ook al staat er bij allen hetzelfde bord. Vind ik toch dat er een fundamenteel verschil is. Bij een pad zijn de fietsers verbannen van de weg naar een zijpad. En bij een fietspad als weg is het een weg waar geen ander verkeer welkom is. Onderscheid hierin maken is belangrijk net zoals dat is bij autowegen. Eigenlijk is het best raar dat wij maar één type fietspad definiëren. Terwijl we bij autowegen veel meer keuze hebben.

Dus om op je vraag te komen. Nee bicycle_road is niet handig voor Nederland. Het lijkt mij beter als we met elkaar een manier gaan verzinnen om veel meer onderscheid te maken in de verschillende soorten fietspaden.

1 Like

Eens. Ik heb er een beetje moeite mee om een overduidelijke highway=unclassified om te taggen naar highway=cycleway alleen omdat er een G11/12a staat. En dan vaak nog een onderbord met “Uitgezonderd bestemmingsverkeer”.
De weg is nooit gebouwd, of ingericht als fietspad, maar men heeft er een fietspad van “gemaakt” om ander verkeer te weren.

1 Like

Er is wel een voorstel in de maak hiervoor (en ook al best wel in gebruik)
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Key:is_sidepath

klopt ik had het gezien, maar ten eerste is dat weer een boolean(waar ik op tegen ben) en het is veels te simpel, geeft niet mooi het verschill tussen straat, weg en pad weer.

side note: als imand nog een fietsstraat weet (niet die met toegang voor auto’s) dan graag even delen.

Stel nou dat je highway=cycleway, cycleway=repurposed_unclassified van maakt, maakt dat uit? Of liever highway=unclassified, access=no, bicycle=yes?
Overigens, unclassified is geen eenduidig fysiek type weg, het geeft de functie in het wegennet voor motorvoertuigen aan. Als hij alleen voor fietsers is, kan het geen unclassified zijn.

1 Like

In België heeft een fietsstraat zeker een wettige status: motorvoertuigen mogen daar fietsers niet inhalen.
Die status bestaat in Nederland, helaas, niet.
Of ‘men’ zich eraan zou houden is een andere vraag.

1 Like

Dan hebben ze daar ook een verkeersbord voor wat die wettige status verleent?

UIteraard en wel hier.

1 Like

Een Duitse fietsstraat (bicycle_road) is meer vergelijkbaar met een Nederlands breed fietspad dan een Nederlandse fietsstraat. Deze tag voor gebruiken i.p.v. cyclestreet=yes is dus incorrect. Helaas is de Wiki zonder overleg aangepast om het verschil ontduidelijker te maken, waarna pas een discussie is begonnen.

Uit die discussie blijkt dat veel buitenlanders de Nederlandse situatie niet goed begrijpen. Sommigen zouden zelfs Nederlandse tweerichtingsfietspaden vanaf een bepaalde breedte niet meer als highway=cycleway taggen…

Ik vraag me trouwens af of “geen wettelijke status” van het Nederlandse fietsstraatbord ook daadwerkelijk betekent dat bord geen gevolgen heeft, bijv. verzwarende omstandigheden bij andere overtredingen. Ik kan me voorstellen dat het asociaal rijgedrag van automobilisten op een fietsstraat sneller tot een boete leidt.

Exactly. Even if a particular concept does not enjoy any official recognition in the sense that it incurs certain regulations, it will certainly be taken into consideration by a judge in cases where an accident happened. With big bicycle pictograms on the ground (cycleway=shared_lane - fietssuggestiestrook / sharrows), a driver can’t say that he wasn’t aware of that there would be bicycle traffic here. For this reason alone, such markings can already have a positive effect.

In any case, if you find the wiki edit I made problematic in regard to that it seems to promote bicycle_road=yes instead of cyclestreet=yes when encountering this sign

then the easy fix would be to add a remark to the row in the table for Netherlands (and Belgium) about that the Dutch community prefers the use of cyclestreet=yes instead. Note though that any data consumers will treat those tags as synonymous anyway. This is described in the “Relation to cyclestreet=yes” paragraph.

1 Like

Zou kunnen, maar of het daarbij helpt om het in OSM te zetten, daaar heb ik geen hele hoge verwachtingen van! “Meneer, u had het kunnen weten want het staat duidelijk op OSM Carto!”.

Ging het niet over het fysieke fietsstraatbord? :wink:

There is one thing to keep in mind though: Dutch law states that drivers are always responsible for an accident with a cyclist, unless he is able to proof otherwise. And even than damage is seldom left for the cylist alone but shared. So what the road looks like doesn’t really matter.

Point is that the legal position of a cyclist and the cycleway-infrastructure are fundamentally different in NL. They are in effect different networks, and regarded so. By design and by use.

As a note: It feels strange that BD seems to regard itself as leading in defining cycle-tags, beeing one of the worst cyclefriendly countries, and comment on tagging in countries that are experts in cycling infrastructure. And yes, I do cycle in BD. I do know both networks. I can’t count how many time I’ve hesitated to cycle on a K class road. A road type that thankfully does not even excist in NL.

What’s BD?

I guess Bundesrepublik Deutschland? :grinning:

1 Like

Nope, when there are only markings without a bicycle pictogram then it is a cycleway=shared_lane, if there is a pictogram of a bicycle then it is a cycleway=lane

cycleway=lane
image

cyclewy=shared_lane
image

Ter info - Nederland heeft nu geen bicycle_road=yes meer, alle 6x heb ik weg gehaald.