Bicycle:No fout

Bezig zijnde met controle stijl voor JOSM, vroeg ik me af, hoe vaak wordt dit gebruikt. Hoe zal ik daar op inhaken.
"access:bicycle:conditonal"Geen in Nederland
“access:foot:conditonal” Geen in Nederland.
“access:motor_vehicle:conditional” 1 in Nederland
“access:motocar:conditional” Geen in nederland

Dan nog kijkend bij enkele naar inclusief, forward en backward. Geen.

Pot verwijt ketel argument. Waarbij opgemerkt dat de vraag consequent te taggen niet zo extreem is.

Is nou net wat ik zeg: wil je expliciet taggen doe het dan maar wel consequent en volledig. Dus ook voor andere highways en gebruikers. In bovenstaand is ‘vehicle’ niet benoemd, evenmin ‘horse’ en ander mogelijke gebruikers. Daarmee veroorzaak je een onduidelijkheid over de toegangsrechten.
Bij path met access=no, foot=yes heb je alles omvat ( tenzij je weer over dog=yes en zo begint ). Bij path met foot=yes laat je eigenlijk alles open want je omschrijft alleen een toegang die er als was.

En verwijzen naar wiki’s is overigens niet zo zinvol want dat kan ik ook maar met een ander resultaat.
Hierboven verwijs je naar de access-tags wiki. Dan zeg je verder dat op basis van artikel 461 een path in een bos als access=private moet worden getagd.
Maar de wiki die je zelf als heilig verklaart zegt: private:Only with individual permission . Dat gaat dan in een bos zoals van natuurmonumenten of staatsbosbeheer weer niet op want daar is het een algemene toegang.

In diezelfde wiki die jij gedeeltelijk citeert is de volledige tekst:


No access for the general public. Consider using additional access (like foot=yes or bicycle=permissive, etc.) 
to indicate who can use the element. If only specific transport modes are forbidden, prefer more specific restrictions like
vehicle=no or motor_vehicle=no over the general key access. 

Daarmee is de optie "access=no,foot=yes’ dus volledig in overeenstemming. Als het nou een pad is waar je juist niet mag wandelen dan is de voorkeur “foot=no”. Kern is duidelijk de access met zo min mogelijk keys te omschrijven.
Alleen de laatste helft van de tweede zin citeren is een beetje de zaak naar je eigen hand zetten.

De conclusie is dat als ik ergens een path tegenkom met een foot=yes ik de onvolledige tagging op twee manieren kan completeren. Door alles te taggen met een waslijst en onvermijdbaar vast weer een vergeten minderheidsgroepje of door gewoon duidelijk ‘nee muv x’. Dan handel ik met geen enkel regel in strijd , integendeel, maar wordt het wel een stuk helderder.

Dat kan toch? Beide zijn immers goed. Ik vind het mooier alles te gebruiken. Meer niet.
Gewoon een tic, overgehouden aan programmeren en volledige declaraties en zo.

Ja, een overweging, die je zelf kan maken.

Ja, bovenstaande vind ik zelf ook niet optimaal -en nee: wiki’s zijn niet heilig,maar geven wel aan wat gebruikelijk is.
En het was zomaar een illustratie van het feit dat de consistente methode per modaliteit/groep wel op veel plekken als de gebruikelijke tagging wordt weergegeven, en de door jou voorgestelde methode met interne tegenstrijdigheden (access=no / x=yes) niet,. De tegenstrijdige methode is inderdaad niet verboden, maar er wordt wel om begrijpelijke redenen aangegeven dat de consistente methode de voorkeur verdient.

Voornaamste aanleiding daarvan was jouw -voor mij verrassende- stelling, die ik toch wat extreem vond

Daarmee stel je dus dat als iemand een breed toegepaste, en ook als zodanig omschreven, werkwijze wil toepassen toch eerst een proposal moet doen. Terwijl jij zelf een werkwijze voorstelt die juist niet als zodanig is omschreven. En waarom moet iets per se gelijk op alle wegen ter wereld op dezelfde manier?

Nee, niet als je niet voldoet aan de voorwaarden die op het bordje zijn genoemd.
Wandelaars hebben dan bijvoorbeeld door het bordje een algemene toegang bij gedogen, bromfietsers overtreden het verbod dat uit de genoemde art 461 volgt.

Wat ook lastig is, is dat de algemene key:access net weer wat anders wordt geĂŻnterpreteerd dan de afgekorte voertuigvarianten (access=no is voor bijvoorbeeld militair gebied, terwijl uit een gewoon RVV-verbodsbord wel weer een =no volgt, ook op de openbare weg.

Ik ben ook niet blij met al die lastige kenmerken van het access-schema, dus laten we het ook elkaar niet al te moeilijk maken, het is al ingewikkeld genoeg :slight_smile:

Wat dat betreft vind ik het gebruik van de volledige access:bicycle= * die je voorstelt eigenlijk ook mooier, maar omdat het zo ongebruikelijk is, doe ik dat niet om zoveel mogelijk consistente data te maken.

in de voorgaande post had ik al de hele tekst al een keer geciteerd: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=735493#p735493

Misschien is dat voor jou helderder (en in ieder geval een paar tags korter), maar de aangehaalde voorbeelden in mijn eerdere post geven aan dat dat voor anderen niet altijd het geval is.

Ook is dan voor en ander niet duidelijk of je de fiets hebt overgeslagen in je tagging (zoals op cycleways heel veel gebeurt bij mofas) of dat die ook echt niet is toegestaan.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar zelf heb ik -gelet op alles wat hier geschreven is- voorkeur voor bijvoorbeeld:

highway = path
foot = permissive 
vehicle = no
horse =no 

dog=kan je toevoegen naar eigen smaak: als het er niet staat is ook voor anderen duidelijk dat het niet geclassificeerd is .

of als je er wel mag fietsen:

highway = path
foot = permissive 
bicycle=permissive 
motor_vehicle = no
horse =no 

Ook met die laatste heb je met 5 tags alle reguliere in het RVV omvatte vervoerswijzen expliciet beschreven.
Lijtk me niet de moeite om voor en of twee tags minder verwarring bij anderen te veroorzaken over wat er nu wel of niet is meegenomen of dataverwerkers te laten vastlopen als er -op zich terecht- ingewikkelde conditionals aan de orde zijn.

Maar ieder z’n ding


—edit
correctie bicycle=no → permissive

Interessant!
Als je wereldwijd kijkt, en dan los van de conditionals en alleen op ways, dan zie je bijvoorbeeld ook:
foot=* : 3.752.365 x
access:foot=* : 868 x

Wordt met vehicle=no bord C1 bedoeld? In dat geval mogen voetgangers er gewoon in en met een fiets aan de hand ben je nog steeds een voetganger.

De proposal voor defaults is ook breed gedragen en algemeen toegepast. Begrijp ik nu dat je defaults accepteert als geldig?
En in de betekenis van tegenwoordig ( zie oxford dict https://en.oxforddictionaries.com/definition/default ), namelijk een standaardwaarde als bij programmeren ( want dat doen als het over een database gaat). Wat dat betreft mist die ‘grondige analyse’ waar je laatst naar verwees ook de boot: die richtte zich helaas op het werkwoord terwijl het hier een zelfstandig naamwoord is.

Dat zal nooit duidelijk zijn op basis van tags. Dus met dat als uitgangspunt is geen enkele tagging volledig. Wel mag je er vanuit gaan dat wanneer iemand access=no gebruikt hij dat bewust doet.
Ik heb trouwens eens bij JOSM gekeken: laat die nu bij geen algemene toegang maar wel voor voetgangers ook tot access=no,foot=yes komen. Kennelijk is dat toch wat breder gedragen dan jij voorstelt.

Tja, ik vind zelf permissive vaak misplaatst en zou gewoon ‘yes’ neerzetten. Permissive is meer voor echt gedoogde toegang.
Het is typisch een tag die scheef gegroeid is in de loop van de jaren. Stel een echt privé-bos, een klein bos met een persoon als eigenaar, dan wel. Bij een bos van Staatsbosbeheer o.i.d. zie ik niet waarom je permissive zou gebruiken.
Die omschrijving ‘Open to general traffic until such time as the owner revokes the permission’ kan net zo goed op de provincie of gemeente slaan als op een privaat persoon. De scheiding permissive/yes is dus maar heel dun.

NB OT maar wie is er eigenlijk begonnen met dat lelijke modaliteit? Waarom niet gewoon het ouderwets Nederlands vervoermiddel?
Het is echt zo’n woord uit ambtelijke taal dat langzaam een zelfstandig leven is gaan leiden. Om een beetje geleerd over te komen is ooit vervoerswijze vertaald naar modaliteit ( in de betekenis van wijze ) in dure rapporten ( je moet die tonnen geld toch ergens mee kunnen verantwoorden ) en uiteindelijk een eigen leven gaan leiden. Komt vaker voor helaas. Ik vind het allesbehalve mooi Nederlands. In mijn Van Dale staat het dan ook niet als uitleg van het woord.