Biciklističke staze

Pozdrav,

2016 godine je donesen pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/439893.pdf

7.4.2019. je zadnji datum po kojem biciklistička infrastruktura treba biti usklađena po novom pravilniku.
Bi li nakon toga datuma trebali brisati staze koje više nisu po pravilniku ili je bolje da ih ostavljamo?
Postoji li možda neki tag koji bi pokrio ovakvu situaciju?

Pozdrav

Upravo smo u diskusiji sa udrugom “Sindikat biciklista” oko uređivanja biciklističke infrastrukture grada Zagreba.
Cilj je imati pravo stanje infrastrukture u OSM-u sa mogućim dodatnim tagovima da li je ta infrastruktura po propisu ili nije.

Ako si u ZG i zainteresiran za suradnju prati https://osm-hr.org/ i najavu za sljedeći meetup.