Bestuur Regio Utrecht / U10

De BRU is per 1-1-2015 effectief opgeheven en de bestuurstaken zijn naar de provincie overgeheveld. Kan de boundary-relation voor de BRU nu ook weg? En is het tijd voor een nieuwe relation voor de “U10”?

http://www.openstreetmap.org/relation/162907

http://www.regioutrecht.nl/nieuws/gemeenten-beraden-zich-over-toekomst-samenwerking

Op zich kan de administrative boundary opgeheven worden, nu het geen officiele functie meer heeft. Omdat de meeste voormalige plusregios door gaan met de gemeentelijke samenwerking ondanks dat er geen wettelijke grondslag meer is, ben ik ervoor om de tagging van bestaande relaties aan te passen om de nieuwe rol weer te geven.

Parkstad Limburg is nooit een officiele plusregio geweest en heeft daarom admin_level=7 gekregen ipv admin_level=6 voor officiele plus regios. Zie ook:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary=administrative#11_admin_level_values_for_specific_countries

Ipv de admin_level moeten de onofficiele gemeentelijke samenwerking een andere meer toepasselijke tag krijgen. border_type=municipal bijvoorbeeld, maar dat is niet geheel afdoende.

Indien Bestuur Regio Utrecht ook niet in andere vorm door gaat met de gemeentelijke samenwerking kan de relatie op zich ook verwijderd worden. Stadsregio Amsterdam is samen met de provincies Noord-Holland & Flevoland en diverse gemeenten die niet tot de stadsregio behoorden door gegaan onder de noemer Metropoolregio Amsterdam. De voormalige stads regio is hier dus een onderdeel van en als zodanig gemapped.

Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam zijn weer samen gegaan onder de noemer Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hiervoor is een nieuwe relatie aangemaakt en van de oude zijn de name tags aangepast. Soortgelijke aanpassing voor BRU heeft ook mijn voorkeur over het verwijderen van de relatie.