Behövs tillstånd från Lantmäteriverket?

Hej!

Ny här.

Har någon från openstreetmap kontaktat Lantmäteriverket angående tillstånd för kartläggning av Sverige? Det jag tänker på är Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation, speciellt 5 § och 6 $. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:1742

Vänliga hälsningar,
Peter

Det står så här:

Tror det är Försvarsdepartementet man ska fråga, för upprättandet av GIS? Iofs är det LMV man ska fråga när det gäller spridning.

och det forsätter så här:

Jag vet inte riktigt vad som räknas som landskapsinformation, om ett vägnamn räknas dit, eller om informationen att det är en europaväg gör det.

Det är i alla fall Lantmäteriverket som både ger tillstånd för att upprätta databaser samt för spridning av kartinformation, enligt svar på mail som jag fått från dem. De bifogade en ansökansblankett för att upprätta en databas.

Jag känner mig just nu osäker på att den information som läggs in i openstreetmap inte skulle kräva ett tillstånd för att vara laglig.

Ja du ska antagligen skicka in en sådan ansökan till LMV…

hehe Spännande frågeställning! Upprättar jag en databas om jag laddar upp GPX-filer? Eller ritar av en satellitbild? Är det serverhostaren som upprättar denna databas eller alla som hjälper till? Att samla GPX-filer på sin GPS är det att upprätta en databas? Får man publicera sina tracks? Om allt detta är olagligt så är det väldigt många som bryter mot lagen! :slight_smile:

Jag fick detta som en word fil från LM då jag mailade dem… Alla ni som använder JOSM eller sparar ner OSM filer på hårddisken kommer att bryta mot lagen och kan straffas till max 1 års fänsgelse… :slight_smile:

Vad sägs om att göra en mall så att alla kan skicka in en till lantmäteriverket?

**
Mall ansökan digital.doc**
Härmed ansöker undertecknad om tillstånd att inrätta och föra en databas med landskapsinformation i enlighet med lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation.

Sökande:
Org/personnummer:
Telefon: Mobil: Fax:

E-post:

Databasens innehåll

Databasen innehåller uppgifter om
? koordinat ? ägare ?adress

Databasen innehåller/kan innehålla uppgifter om
? försvarsanläggningar ? elprod/distributionsnät
? teleanläggn/kommunikationsnät ? vatten/avloppssystem
? annan samhällsviktig infrastruktur, nämligen

(beskriv så tydligt som möjligt databasens innehåll. Definition av landskapsinformation, se 2 § i ovannämnda lag)

Databasens geografiska täckningsområde
(anges som adm. område, alt. med koordinater eller på kopia av allmän karta)

Ändamål
(beskriv så tydligt som möjligt hur informationen i databasen skall nyttjas)

Nyttjande
? Internt inom sökandes organisation (ett org.nr)
? Internt inom sökandes organisation (två eller flera org.nr)
? Utanför sökandes organisation

Om informationen skall nyttjas av andra utanför sökandes organisation, hur ska informationen hanteras?

? tidsbegränsad lagring för konsultuppdrag, anbudsgivning etc
? annat, beskriv nedan

Övriga upplysningar

Undertecknad originalansökan skickas till Lantmäteriet, Beredskap och säkerhet, 801 82 Gävle.

Njaa, då skulle jag väl även behöva ansöka om lov för ett antal fotografier som jag tagit ifrån luftballong och flygplan. Så jag tror jag fortsätter mitt kriminella liv utan tillstånd från lantmäteriverket. Men om du skickar in en ansökan, så berätta gärna vad de svarar.

:slight_smile: Får se vem som skrattar när polisen knackar på din dörr…

Det bästa vore om man kunde få ett generellt tillstånd från LMV för openstreetmap. Det verkar rätt krångligt om alla som vill bidra måste skicka in ett sånt där formulär.

Det känns inte rimligt att OSM skulle vara en speciell fara för rikets säkerhet när det finns lika mycket information i andra kartor.

Jag tror inte någon kommer att åka fast för det här, snarare tvärtom. Ju mer vi lägger till desto mer ser lagstiftarna att lagen är föråldrad. Blir det väldigt som många gör detta så minskar risken för att någon “åker dit”.

Det verkar som att lagen eventuellt är påväg bort: http://www.idg.se/2.1085/1.210575/forsvaret-vill-slippa-censurera-natet

EDIT: bättre svenska :wink:

Men detta är ju inte sant… Finns det något som är lagligt? Har lagt in hundratals gator och vägar, och bra många sjöar och vattendrag, nu under två veckor… Ska jag behöva ta bort skiten igen för att inte polisen ska komma och knacka på?

… suck …

Polisen kommer knappast att utreda vad någon enskild användare har gjort, och börjar någon nysta i detta så lär det hända något med antingen ett generellt tillstånd eller en lagändring.

Fråga en valfri politiker vad han anser om detta så lär ingen våga säga att openstreetmap ska vara förbjudet, det vore politikst självmål.

Jasg har funderat på att söka tillstånd bara för att se vad som händer, men har inte satt mig ner och författat ansökan ännu…

Nu har jag fått tummen ur och kontaktat LM om detta, har inte skickat in någon ansökan ännu men har en konversation med en ansvarig snubbe som jag förklarat för att det är OSM jag avser. Ska bli intressant att se vart det leder.

//Ola

Hej, fick du något svar?
Tillståndet handlar om att inrätta och föra en databas, borde det inte vara OpenstreetMapfoundation som ansöker om ett sådant tillstånd?
Den här gamla lagen känner man ju igen från alla gamla kartor, hur små de än var, stod det alltid “godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Statens Lantmäteriverk”
/Johan

Jo jag fick svar så länge jag höll frågorna rätt allmänt, men när jag förklarat att det var OSM så tystnade det. Har haft fullt upp med annat men jag ska skriva klart ansökan och skicka in den, då lär de vara så illa tvungna att svara något iaf.

Angående vem som ska ha tillståndet osv så var det just sådana saker som jag inte fick svar på så jag vet helt enkelt inte.

Men eftersom databasen finns i England så behöver man väl inget tillstånd alls? Möjligen behöver man tillstånd för de gpx-filer man själv sparar på datorn. Även kartan framställs ju på en server i England så något spridningsavtal med svenska Lantmäteriet ska väl inte behövas.

Eller tänker jag fel?

Det finns info om detta på Lantmäteriets hemsida:
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=503

Har skickat ett mail till dem och frågar vad som gäller och såg till att vara riktigt bred i förfrågan, både databaser och spridning. Ska bli skoj att se vad de säger.

Så, då har jag fått svar från Lantmäteriet. Se nedan:


Hej,
Ja du behöver tillstånd för upprättande av databaser, det kan du ansöka om på denna mailadress.
tillstandsarenden@lm.se

Ja våra kartor som är 70 år eller äldre behöver man inget Medgivande för, men vi vill att ni skriver Copyright Lantmäteriet, så att man ser att det är vår karta. Sverigekartan 1:1 milj är det gratis Medgivande för.

Med Vänlig Hälsning

Ingela Eriksson
Partnersupport
Lantmäteriet Gävle
Tel. ***
Mail. ingela***

Från: Johan Andersson [mailto:johan***]
Skickat: den 20 december 2010 10:32
Till: Kundcenter
Ämne: Tillstånd och copyright

Hej.

Jag har två frågor

Jag håller på en hel del med geografisk data, pysslar en hel del med OpenStreetMap och sparar egna GPS-spår i en databas som är fritt tillgänglig för alla på Internet. Behöver jag ett “Tillstånd för upprättande av databaser och spridning av kartinformation”?
(Det är ju ganska hårda straff för brott mot de reglerna, upp till ett års fängelse vad jag förstått, så det skulle vara skönt att veta om det är ok.)

Har ni kartor som är utan copyright? Till exempel kartor äldre än 70 år eller översiktskartor?
Jag söker underlag för Sverige på lands-/läns-nivå att jobba med för att lägga in generell markanvändning (t.ex. skog och bebyggelse) i OpenStreetMap.

Mvh.
Johan Andersson, Farsta


Såååååå, uff, slutsats: Ja, jag behöver tillstånd för att lägga ut mina GPS-trackade löprundor på nätet.

Sjukt!

Här ska ansökas! Kan bara uppmana alla som läser detta att också ansöka så de översvämmas rejält av ansökningar och lobbar för sin uppdragsgivare (Reinfelt och co.) att få bort denna eländiga lag.

Efter att funderat, och läst tidigare kommentarer, så kan man nog dra slutsatsen att alla Svenskar som lägger in svensk geografisk data i OpenStreetMap är olagliga om de inte har ett Spridningstillstånd, OpenStreetMap-databasen i sig är dock laglig eftersom den ligger i England och inte berörs av Svensk lag.

Fast, eftersom geografisk data (t.ex. GPS-data) i princip inte får sparas digitalt alls utan databastillståndet, plus att alla IPhone- och Android-telefoners GPS-data sparas i en intern databas i telefonen så bryter man ju mot databas-delen i lagen ändå i slutändan, oavsett vart man i ett senare skede lägger upp GPS-datat…

Alla är vi lagbrytare -jippii!

En kommentar: I Lantmäteriets tidning Gränssnittet, nummer 4/2010, finns en artikel om OSM. Överlag verkar LM positiva till OSM och de håller på med ett projekt med insamling av data liknande OSM.