Behoorlijke klus: namen Amsterdamse bruggen

Er komt een grote mappers-klus aan: de gemeente Amsterdam heeft bedacht dat de 1334 naamloze bruggen in Amsterdam een naam gaan krijgen. Zie https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/infrastructuur/bruggen/.

Op http://www.bruggenvanamsterdam.nl/ staan alle bruggen (plm 1900 stuks) vermeld, met een link naar een kaart (OSM, zonder bronvermelding…). Zie http://www.bruggenvanamsterdam.nl/kaart.htm#zoom=14&lat=6868941.02414&lon=545517.26837&layers=B

Op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/dienstverlening/basisinformatie/basisinformatie/overbasisinformatie/basisregistraties/bag/commissie/bruggen-vernoemen/aanvraagformulier/ een formulier waarop je een naamvoostel kunt indienen.

Misschien een idee om aan de beheerder van http://www.bruggenvanamsterdam.nl/ te vragen om een extra kolom op te nemen, waaraan je kunt zien of de betreffende brug al op OSM staat?

Jan, OSM heeft bruggen die Amsterdam niet heeft en andersom, maar een brug toevoegen zonder survey, nou nee, een opmerking is dan wel een aardig instrument.

Je kunt het bruggen.kml bestand dat voor de kaart gebruikt wordt ook downloaden en vergelijken met de data in OSM. De KML file kan je openen in JOSM om de verschillende punten na te lopen m.b.v. de Todo list bijvoorbeeld.