Beginnersvragen

Als je de leden selecteerd, dan zie ik dat een lid bestaat uit een aantal nodes. Deze is vaak anders dan de route loopt (vaak langer).
Hoe kun je de wegstukken precies over de route laten lopen zonder dat er stukken buiten de route vallen?

https://www.dropbox.com/s/stsbtf5nridpl4t/leden%20selecteren.jpg
Kun je ook een tip geven hoe ik mijn plaatje zichtbaar maak ik de post?
Alvast dank.

… splitsen… Op de node gaan staan… en dan het selecteerde stuk splitsen in twee delen. In potlatch2 gaat dat met de X-toets

En in JOSM selecteer node en dan P-toets.
(Als een node deel uitmaakt van meer dan één way, moet je ook de way selecteren met Shift-klik).

Inmiddels ben ik begonnen om de relatie aan te maken.
Het lukt me met de tips die jullie hebben aangegeven de wegen te splitsen.

Toch wil ik vragen om even mee te kijken of ik het een en ander wel op de juiste manier aanlever. Het is voor mij de eerste keer en sta open voor tips etc.
Ook kritische kanttekingen horen hier natuurlijk bij.

De relatie die ik heb aangemaakt is:
Relatie: atb-route de Graafschap (3308353)

PS. Ik heb vaak dat JOSM niet wil starten, of dat het crasht tijdens het werken met JOSM. Zowel de Launch josm.jnlp (version 6238) als Windows installer (version 6238)
Heeft iemand nog tips om java stabiel te krijgen?

A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:

Internal Error (0xc0000029), pid=8220, tid=9132

JRE version: Java™ SE Runtime Environment (7.0_45-b18) (build 1.7.0_45-b18)

Java VM: Java HotSpot™ Client VM (24.45-b08 mixed mode, sharing windows-x86 )

Problematic frame:

C [ntdll.dll+0x90892]

Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows

Als ik onderstaande waarschuwingen krijg tijdens valideren, dan zoom ik in op het probleem, maar weet niet waar de fout zit.

  • Lid van relatie voor rol is van het verkeerde type - probleem bij verificatie van rol (2)
  • De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg
  • Eindknoop van weg dicht bij andere snelweg

Op http://ra.osmsurround.org/analyzeMap?relationId=3308353 kan je snel zien wat er nog aan schort dmv de blauwe markers. Nog teveel doodlopende wegen en stukjes route die missen. Als de relatie aan één stuk is zie je alleen een blauwe marker aan het begin en het einde van de route.

De ways in de relatie sluiten niet aan (al hoeft dat volgens mij niet in een relatie); dat zie je ook in JOSM “Edit relation” (ik heb het hier open in een Engelse versie). In plaats van aaneengesloten ways zie je steeds een vierkantje en het loopt niet door naar het volgende stukje.
Er zal een slimme manier zijn in JOSM om de ways in de relatie op volgorde te leggen, maar ik doe het meestal gewoon met de hand (links, bovenste knopje om de geselecteerde way omhoog resp. omlaag te bewegen).
Dan loop je er doorheen en kijk je of het klopt.

Bijvoorbeeld:
Na de Veenweg (#76,654,523) ontbreekt er een stukje in de relatie, wellicht de Loerhaze (#76,654,495).
Op de Dollehoedsdijk (#244,732,069) ontbreekt er een klein stukje (#6,797,370).
De Looweg (#6796490) moet voor de kruising met de Bremstraat worden gesplitst, want daar gaat het rechtsaf (pad loopt naast de Bremstraat); als je het splitst hou je een stukje over in de relatie die eruit moet.
En zo, stukje bij beetje verder. (Ik heb het verder niet nagelopen.)

M.a.w.: je bent er bijna, maar er moet wat aan de huishouding gebeuren.
:slight_smile:

Alvast bedankt voor alle reacties, ik ben een stuk wijzer geworden met jullie tips!

Inmiddels lijkt java weer stabiel te zijn. Ik heb via Norton Power Eraser een diepe systeemscan gedaan op evt. malware en virussen. Hierbij werd een hardnekkig iets ontdekt. Sindsdien geen problemen meer met crashes of niet starten van Java 7.

Zou iemand even mee willen kijken. Vorige week heb ik voor het eerst kennis gemaakt met JOSM.
Er is in Vorden een nieuwe parkeerplaats en een TOP locatie gekomen, die ik netjes in openstreetmap wilde gaan zetten.
Aangezien dit mijn eerste handelingen waren in openstreetmap kan het zijn dat er het één en ander niet helemaal goed zit.

De uitsnede waar de parkeerplaats en TOP locatie is gekomen = http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.10271/6.31583&layers=N

Ik zag vandaag een opmerking op openstreetmap.org dat het niet helemaal goed gegaan was, ik heb getracht het op te lossen, maar het is nog niet helemaal goed.
Er zit een gebied overheen, waar ik niet ben aangekomen, vermoedelijk zal deze aangepast moeten worden. Maar ik weet niet of ik dit MAG aanpassen. Het lijkt de dorpskern van Vorden te zijn.

Is er iemand die dit aan zou willen passen, en wat uitleg te geven wat in dit geval wel of niet is toegestaan?
Ook het gebied TOP_Vorden dient aangepast te worden.

Alvast dank voor jullie hulp.

Gebied dat in de weg zit:
AND_boundary=town
AND_c=10003172
landuse=residential
layer=-1
name=Vorden

Opmerking op Openstreetmap
gemaakt door AnkEric om 02 november 2013 20:06
Duplicate ways, crossing ways, unlikely (cycle)ways.
Building or Parking area?
opgelost door Commodoortje om 05 november 2013 19:05
Inmiddels aangepast, fietspad is verlegd en loopt nu tussen parkeerplaats en info bord (TOP)
heropend door AnkEric om 05 november 2013 19:29
opmerking van AnkEric om 05 november 2013 19:32
Remaining question: I see a huge building covering the parking area. Is this a building? Or [landuse: grass]?

Blijkbaar werkt OpenStreetMap, zoals bedoeld :wink:

Ik ken die omgeving niet als mijn broekzak en de TOP en parkeerplaats is nieuw.

Maar ik denk:
Het gebied was: [landuse=grass]. Lijkt me ook logisch. De vorm van het gebied als building zou uniek zijn voor Nederland.
Ik doel nu dus niet op het hele [landuse=residential] gebied. Alleen het gebied waarin de parking ligt: way 59386107.

Jij hebt het op 29/10/2013 gewijzigd in [building=yes]. Waarschijnlijk per ongeluk? Iets teveel geselecteerd?

Als jij kunt bevestigen dat hier niet een enorm gebouw staat dan veranderen we het toch weer gewoon in grasland?
Alleen: ik MAG dat niet aanpassen zonder jouw goedkeuring… :slight_smile:

Gelukkig is het je (AnkEric) opgevallen en het bugsysteem werkt dus goed. Ik kreeg het er wel een beetje warm van.

Inmiddels heb ik :
landuse aangepast van residential naar grass
building heb ik verwijderd.

Mag het grasland wel de parkeerplaats overlappen? Of moeten de contouren van het grasland nog aangepast worden?
De parkeerplaats is van straatklinkers namelijk.

Ha Commodoortje,

In ieder geval fanatiek bezig. Daar staat dus geen gebouw. Had tijd genoeg om rond te kijken daar. In ieder geval niet in mei toen ik bij de c1000 voor de deur stond te wachten tot de familie klaar was met boodschappen. wel gelijk natuurlijk de c1000 en de fietsenzaak op osm gezet en de fietspaden.
AND_boundary=town
AND_c=10003172
landuse=residential
layer=-1
name=Vorden
Dat landuse -residential zorgt voor dat mooie bruine kleurtje als je uitzoomt in de ofm en in de mapnik van osm in grijs. Bewoonbaar gebied dus dat hoort tot de gemeente Vorden.
We horen het wel.

Dat TOP begrijp ik is het startpunt van de routes. Er is daar toch nog niks gebouwd?
http://owl.apis.dev.openstreetmap.org/#map=19/52.10244/6.31621

Groet,
Eggie

Op de OFM rendert landuse=grass niet. De kaart is uit zichzelf groen. Voor de nettigheid zou ik dat grass opschuiven tot de grens van de parkeerplaats. Op OSM mapnik wordt grass wel weergegeven, maar die parkeerplaatsen liggen daar weer overheen. Voor het zicht zou het niet uitmaken denk ik.

TOP locatie is al een tijdje klaar, en de parkeerplaats is ook al een maandje of 2 in gebruik.
Nu zijn ze bezig met de winkelstraat herinrichting. Zie deze link

[landuse=residential] was correct. Dus ik heb nu [landuse=grass] weer gewijzigd in [landuse=residential]. Heel Vorden bestaat niet uit gras :wink:

[building=yes] heb je verwijderd, maar daarna is het dus “niets” meer. Ik heb daar nu weer [landuse=grass] aan toegevoegd.

Als Eggie vindt dat je het gras op moet schuiven zodat het niet meer “onder” de parking ligt, dan is er nog een hoop werk te doen. Ik zou dit soort vragen aan JOSM validatie stellen. Als JOSM het goed vind, is het waarschijnlijk best goed genoeg. Ik neem aan dat je JOSM validatie gebruikt. Zowel op verzoek (tussentijds) als voor het versturen van je wijzigingen naar de Server.
Maar je hebt het gras inmiddels opgeschoven en daarmee voldoe je aan alle eisen van “nettigheid”…

Het feit dat OFM gras niet rendert is niet relevant. Het is [landuse:grass] en je mag dat niet wijzigen omdat OFM dat niet rendert. Dat zou “mappen voor de renderer” zijn. Bovendien heeft OFM een goede reden om gras niet meer te renderen. Vroeger werd dat wel gedaan. Maar nu heeft de hele kaart een groene (gras) achtergrond, daarmee hoeft gras niet meer afzonderlijk getekend te worden en is de kaart een stuk kleiner geworden. Of beter gezegd: als gras nu nog steeds gerenderd zou worden zou de kaart nog véél groter zijn.

Mooi Dorp daar. In mei lag de Raadhuisstraat helemaal overhoop. Toen waren ze al bezig. 'k Weet niet wat er nog verder veranderd is. En schitterend om te fietsen daar langs de kastelen. Een aanrader!
Richting Zutphen zijn ze ook volop bezig met de nieuwe wegen. Dus als je daar woont nog volop werk als mapper voor OSM Commodoortje! :slight_smile:

Eggie

edit: Commodoortje lees nog even dat stukje wat ik geschreven heb over die “stadsgrens”… (bruin op ofm en grijs op osm mapnik. )
Bij Groenlo had ook iemand 'm verwijderd en dan zag je de hele stad niet meer op de kaart als je uitzoomt.

De naam Vorden zie je twee keer. Een naam staat als node (het huisje) en één staat als naam in de landuse=residential.

Als je in OFM zoekt op steden ziet ofm alleen de “node” met de naam. Meestal centrum. De naam op de landuse kan niet gebruikt worden om op steden te zoeken. … maar je ziet 'm wel als je met het aanwijzertje over de kaart gaat. Dus twee keer de naam Vorden vind ik wel makkelijk. Maar ook hierover zijn de meningen verdeeld.

Ik zag dat je dit had aangepast, dank je.

Nu werd het weer duidelijk waar het stukje gras ligt.

Ik had inmiddels de contouren aangepast van het stukje gras al tegen de parkeerplaats aangelegd. Is dit kwalijk? Of mag het zo blijven.

Ja, dat mag zo blijven. Dit is “TOP” van “nettigheid” :sunglasses:

Ja het is een mooi gebied, en ik woon er :slight_smile:
De kennismaking met openstreetmap lijkt verslavend te gaan worden, maar alles op zijn tijd. Het is een tijdrovend klusje en ik merk dat je ongemerkt heel Vorden van de kaart kunt vagen. Ik ben redelijk autodidact aangelegd, en zal mijn “wegen” en de protocollen/routines (met hulp van jullie) wel verder ontwikkelen.

Ik heb het doorgelezen, maar moet nog even bezinken…

Commodoortje … als je nog zo’n residential wil oefenen. Bij Hoven (overkant van Zutphen is de landuse=residential Layer=-1 name=Hoven ook verdwenen. Leuk om uit te proberen of het lukt.