Beginnersvraagjes

ik zou zeggen, alleen de toegangen en wegen waar ook werkelijk borden staan

Iemand die zich hier niet van bewust is en een nieuw pad of nieuwe weg toevoegt maakt in één keer alles weer toegankelijk.

Ik dacht dat het hier de gewoonte was dit soort dingen niet zonder goede reden en bij voorkeur met toestemming van degene die het geplaatst had, te veranderen.

Hm… Je kan aan OSM geen rechten ontlenen, en als het bord er wel staat mag je er toch niet in. Dan is alleen dus alleen de info fout en de gebruiker op straat teleurgesteld.

Die soort teleurstellingen is eigenlijk gegarandeerd bij alle kaarten… Moet je je indekken tegen zulke mapfouten of is het een kwestie van controle en herstellen?

Een routeerapp zal er toch niet ingaan. Tenzij er minstens twee toegangsfouten gemaakt zijn.
Tegen hoeveel fouten moet je je indekken? Het mag van mij (aardig he?) maar ik zou het in een natuurgebied niet doen, alleen de wegen met expliciete verbodsborden taggen. Als er onderweg herhaalborden staan, dan daar waarschijnlijk weer wel.

Let Op! Ik zou het ook zeker niet weghalen als het wél getagd is. (Je moet zo uitkijken wat je zegt tegenwoordig…)

Ach, als het te overzien is, wil ik best even de moeite nemen de tags erbij te plakken, maar het moet niet te gek worden.

Onze Gazellerijder bedoelt dat alle wegen in het gebied de accesstags moeten krijgen. Niet alleen de toegangwegjes.
Anders blijft het “centrum” gewoon toegankelijk, en als je per ongeluk een paadje aansluit op dat centrum is het hele gebied dus toegankelijk.
Dus alle wegen van accesstags voorzien, ik vind dat ook.

Vind ik ook de meest logische oplossing. :slight_smile:

Dus bijna alle wegen en paden op de Veluwe voorzien van access:conditional=no @ (sunset-sunrise)…
Ik zal er aan denken.

Sterkte ermee!

De hele Veluwe “updaten” met accesstags is inderdaad een kluif. Ik bemoei me er verder niet mee en laat het aan de plaatselijke mappers over :stuck_out_tongue:

Alhoewel access tags belangrijk zijn, zijn de wegen en paden waar voor ze gelden nog belangrijker.
Er is dus nog veel werk te verrichten.

Is het toegestaan om de kaarten van OpenTopo als informatiebron te gebruiken?

En hoe tag je de onderdelen van ons aardgasdistributienetwerk? Ik weet namelijk niet wat er in al die kasten en gebouwtjes, die her en der staan zit.

Staat bovenaan: OpenTopo.nl biedt topografie met het beste uit open geodata bronnen. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken onder de CC BY licentie (vermeld: “Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl”)

Maar bron is denk ik vooral BGT en top10 en Openstreetmap zie ik:

============
Welke open geo brondata wordt gebruikt?

Het basisbeeld is opgebouwd uit de Top10NL dataset van de Basisregistratie Topografie (BRT, beheerd door het Kadaster), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG, bijgehouden door de gemeenten), het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN2, van de Waterschappen en Rijkswaterstaat) de OpenStreetMap (onderhouden door een open community), de risico-objecten uit de risicokaart, en de hydrografische data van Rijkswaterstaat. Zie verder de Release notes voor additionele bronvermelding.

Pieter, ik vraag me even af of dit de bedoeling is.
(misschien is je gedachte: “omdat het kan” )

Toch wil ik je gebruik van place=locality met andere gebruikers bespreken.
http://overpass-turbo.eu/s/ELW

Dit vind ik een nadeel van zo maar info uit allerlei bronnen halen in plaats van dingen karteren die je daadwerkelijk kent.
Wordt een beetje druk zo. Mijn mening: vol is vol! :wink:

Het is hier een beetje als het spreekwoord … door de bomen het… Het Sysselt raakt ondergesneeuwd… ook een gezegde. :slight_smile:

Sorry, vandaag een beetje weinig tijd voor een uitgebreide reactie, maar als ik enig ongerief veroorzaakt heb dan bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan.

Wat betreft streeknamen.
Ik meen ergens gelezen te hebben, dat het feit dat iets bij het renderen een ongewenst resultaat geeft, geen reden mag zijn bepaalde data weg te laten. Het nut van streeknamen, die onder andere in oude documenten uit die streek voorkomen, kan men natuurlijk in twijfel trekken. Aan de andere kant kan men stellen; het is zonde als ze in de vergetelheid raken.
Ik heb trouwens al de nodige namen geschrapt toen ik zag hoe vol het werd. Dus dit is al een uitgedunde versie.

Het renderen van dit soort gevallen is trouwens vergelijkbaar met het renderen van huisnummers ook daarvan wordt een hoop, bij het renderen, weggelaten als de kaart daardoor te vol wordt.

@Commodoortje
Wat betreft palce=locality: ik meen dat we dat hier besproken hadden en dat er geen zwaarwegende bezwaren tegen waren.
Het probleem is dat er, bij mijn weten, geen andere methode is om niet strak omlijnde gebieden een naam te geven. Zelfs de provincienamen of deelstaatnamen, gebieden die dus wel strak omlijnd zijn, worden in OSM niet getoond.

Reacties op overige zaken hoop ik morgen te kunnen geven.

Nogmaals mijn excuses voor eventuele fouten van mijn kant.

@Pieter
Op de changeset had ik een reactie geplaatst, dat als de namen van de gebieden juist zijn, er niet veel tegen in te brengen is.
https://www.openstreetmap.org/changeset/64728240
Het viel me alleen op dat het erg druk was met place=locality en aangezien dat dit niet zoveel voorkomt is het misschien zaak dat het tegen het licht gehouden kan worden. Om te voorkomen dat heel Nederland met localities wordt behangen.

Maar inmiddels heb ik me wat verdiept in de historie van dit bosrijke gebied en het lijkt wel juist te zijn.

Interessant historisch gebied trouwens, een bloedsteen, een doolhof.

Persoonlijk vond ik dat dit stukje een prominentere plek binnen OSM mocht krijgen dan het nu was.
https://www.openstreetmap.org/way/658251612
Ik heb dan ook de paden in het doolhof aangelegd.

@ Commo wil je deze ook even doen in Arcen?

… even nog over het Sysselt. We hebben nog steeds geen goede oplossing om een overkoepelende naam te laten renderen. Bij die militaire oefenterreinen komt dat dan wel weer goed, maar hier wordt het een probleem als je het Sysselt ook nog eens wilt laten renderen. Soms is het roeien met de riemen die je hebt. Het is niet anders. De tag zal toch ergens de lading moeten dekken.