Bedrijventerreinen

Het valt me op dat heel veel bedrijventerreinen getagd zijn met landuse=industrial, terwijl op vele geen of nog slechts een enkel productiebedrijf te vinden is.
Dergelijke terreinen zouden m.i. beter getagd kunnen worden met landuse=commercial. In de Nederlandstalige Wiki voor landuse staat commercial nog beperkt omschreven als ‘kantoren’. Dit zou uitgebreid kunnen worden tot ‘kantoren/(groot)handel’ of zoiets, om beter bij de hedendaagse praktijk aan te sluiten.
De term ‘industrieterrein’ wordt tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt; vrijwel elke gemeente noemt alleen ‘bedrijventerrein’.

Helemaal mee eens! Is dit veroorzaakt door de 3d-shapes import die geen onderscheid maakt?

Ik twijfel ernstig of dat wel zo’n handige move is.
Als ik naar Deventer kijk, zie ik toch een aantal productiebedrijven op de diverse bedrijventerreinen staan.
En uiteindelijk zijn productiebedrijven ook commercieel, anders zouden ze niet lang bestaan, maar enig onderscheid is toch wel nodig denk ik.
Maar inderdaad veel bedrijventerreinen zijn complete kantorenparken, dat is ook weer zo.

Je zou eigenlijk in het bestemmingsplan moeten kijken wat de bestemming is: industrieel, licht industrieel of commercieel. Bij licht industrieel zit bijvoorbeeld ook een drukkerij of een stomerij (tenminste, qua gebouwindeling, ik weet niet of hier aan gehouden wordt in het bestemmingsplan)

Nee, die shapes zijn van AND, héél lang geleden (ik dacht 2007 ofzo). Toen bestond waarschijnlijk nog niet het onderscheid in commercial / industrial.

Is er ooit nog navolging op dit topic geweest? Want de Wiki hanteert nog steeds dezelfde termen en ik zie nog steeds veel bedrijventerreinen getagt als:

landuse=industrial

Ik heb als voorbeeld een bedrijventerrein wat de gemeente als volgt aanduidt: “is met name bestemd voor bedrijven die de nodige ruimte vragen zoals logistieke bedrijven, productiebedrijven en groothandel.”

Type terrein: Gemengd
Doelgroepen: handel, logistiek, transport, bouw, etc.
Bruto omvang: 20 ha
Milieucategorie: 3.2 (maximaal)

Hoe gaan we hier mee om?

Mij lijkt het dat landuse=commercial aangewezen is voor shopping centres oftewel winkelcentra; landuse=industrial daarentegen voor bedrijven, of het dan productiebedrijven zijn dan wel kantoren kan misschien dieper uitgesplitst worden (industrial=offices of iets in dier voege).

Nee dat is landuse=retail. landuse=commercial betekent dat daar dienstverlenende bedrijven zitten.

  • retail: verkoop van dingen (winkels dus, maar hieronder vallen ook restaurants)

  • commercial: dienstverlening (waaronder de meeste kantoren, maar ook ambachtslieden)

  • industrial: productie van dingen (echte industrie dus)

Als een gebied meerdere van deze mixt, dan splits je de landuses gewoon op.

Het verschil tussen “retail” en “commercial” bestaat eruit dat de eerste aan het publiek levert en de tweede aan bedrijven.

Landuse geeft aan wat het primaire gebruik is van een gebied. Soms is het beter om het gebied op te splitsen maar het is niet persé noodzakelijk. Ik zou bij deze categorieën overigens eerder denken aan industrial dan aan commercial. Als de handel er wordt opgeslagen dan wordt dat meestal als industrial geduid.

In mijn eigen woonplaats heb ik al veel van dit soort terreinen aangepakt. Het KPN-gebouw staat nu op een commercial, een sloop- en grondbedrijf op een industrial, van een industriegebied heb ik een deel omgezet in commercial (met naam die staat aangegeven op borden) en van een ander heb ik een deel omgezet in retail (Jysk, Carpetland etc.). Van het busdepot heb ik een landuse=industrial + industrial=depot gemaakt.

Persoonlijk zou ik de aanpassing van landuse=industrial naar retail of commercial alleen doen als er een cluster van bedrijven ligt.
bv. In Horst ligt er een meubelzaak op het industrieterrein, dan ga ik niet rond dat ene gebouw de landuse aanpakken.

De naam industrieterrein en bedrijventerrein wordt er door elkaar gebruikt, al hoor ik in de volksmond alleen de naam industrieterrein.

Er liggen productiebedrijven, installatiebedrijven, transportbedrijven, automateriaalbedrijf, verhuurbedrijf, drukkerij, etc. Ik ben er geen voorstander van om van zo’n terrein een lappendeken te maken van allerlei soorten landuse.

Ik zou het inderdaad laten afhangen van de bestemming: zware industrie en lichte industrie is wat mij betreft een industrieterrein dus landuse=industrial. Een kantorenpark of bedrijventerrein zoals bijv. de Nieuwe Steen in Hoorn (praktijken, architecten, advocaten en boekhouders) is landuse=commercial. Hoewel die dokterpraktijken weer een vreemde eend zijn in het wak.

(Persoonlijk ben ik strikter in het onderscheid tussen waar gewoond wordt en waar gewerkt. Al is het aanpassen van dergelijke contouren nog vooral toekomstmuziek wat mijzelf betreft; ik laat ze nu vaak toch nog links liggen. Zo van: komt nog wel. )