BAG vs. Kadaster - Hoe is de relatie tussen die twee?

Bij bestudering van de contouren van mijn huis zoals dat in de BAG staat geregistreerd, merkte ik dat dat niet klopte. Op onderstaande foto is het huis in de cirkel mijn huis.
Ik heb toen een terugmelding gedaan bij de BAG en binnen 5 weken stond er iemand van het kadaster voor mijn deur om het huis opnieuw in te meten. Dat is begin 2014 gedaan.
Op de rechterfoto is te zien dat het kadaster inmiddels de gegevens heeft verwerkt (de rode lijn, geprojecteerd op de BAG laag).
Hoe komt nu de BAG aan de juiste gegevens? Dient het kadaster daar voor te zorgen?
Tevens is op de foto’s ook te zien dat het kadaster voor het pand van onze buren ook totaal niet klopt, want de tussen onze woningen in gebouwde garage (die op de BAG dus wel staat!) is bij het kadaster niet bekend.
Kortom wie stuurt wie aan?

Voor de BAG zijn gemeenten de bronhouder en niet het Kadaster. Het Kadaster is alleen de hostende partij van de landelijke voorziening Het is wel opmerkelijk dat er mensen van het Kadaster komen om de boel opnieuw in te meten als je een terugmelding doet voor de BAG.

De panden die bij het Kadaster bekend zijn, staan in de BRK (Basisregistratie Kadaster). Vanaf 1 januari worden de geografische gegevens trouwens open data. Er zou dan een WFS / WMS zijn (er is nu al een WMS in PDOK met percelen) en uiterlijk vanaf 1 maart zou de data in GML geleverd worden. Of dit ook voor de panden geldt, durf ik niet te zeggen. Ik heb een verzoek bij het Kadaster neergelegd om wat voorbeelddata, zodat ondersteuning hiervoor in NLExtract ingebouwd zou kunnen worden.