BAG versus "ground truth"?

Naar aanleiding van de gegevens in OpenStreetMap en de BAG Viewer ben ik ter plekke gaan kijken. Het blijkt dat de gegevens in de BAG enerzijds en de huisnummerbordjes en de door het bedrijf “Chandni” gebruikte adres anderzijds niet met elkaar overeenkomen.

Het kleine gebouwtje op de Buys Ballotsingel is voorzien van een huisnummerbordje “32” boven de linker, meest westelijke, deur. Bij de rechter deur is geen nummerbordje aanwezig. Op de deur van de winkel/snackbar “Chandni” op de hoek van Buys Ballotsingel en Lorentzlaan zit een huisnummerbordje “34”. Online bronnen voor “Chandni” verwijzen ook naar nummer 34.

In de BAG heeft het kleine gebouwtje de nummers 32 en 34, en de hoek nummer 36(A). Daarbij hebben de nummer 32 en 34 “overige gebruiksfunctie” en nummer 36A “winkelfunctie”, wat overeenkomt met wat ik buiten zie.

Ik heb contact gehad met de BAG beheerder in Schiedam, en het blijkt dat de gebruikers van de nummers 32 en 34 in het verleden meermalen zijn aangeschreven en dus weten dat zij de verkeerde nummers gebruiken.

Maar wat gebruiken we voor OSM, BAG of “ground truth”?

Dank, en groet,

J-----.

BAG.

Tsja… de buren (in dat electriciteitshuisje/fietsenhok) zullen vast niet snel klagen van het oneigenlijk gebruiken van ‘hun huisnummer’.
En als je eenmaal je visitekaartjes en dergelijke hebt laten drukken met 34, zul je niet gauw willen corrigeren. Denk dat het dan aan de gemeente is om handhavend op te treden wegens het misbruik van nummer 34, of het bedrijf terwille te willen zijn door een omnummering door te voeren. De buren kunnen vast wel op 32 en 32a komen te zitten.

Vraag is nu dus of ground truth (en daarmee het ondersteunen van het ontvreemden van het huisnummer nu we weten dat het niet klopt, want nagevraagd en bevestigd door de gemeente) belangrijker is dan de officiele toekenning (die blijkbaar in het dagelijks gebruik niet van belang lijkt).

Zou in dit geval de officiele adresnode laten staan waar ie nu staat en het bedrijf desnoods een dubbel adres in de straat toekennen met een note erbij die de situatie uitlegt, maar het adres kun je ook niet specificeren bij de bedrijfsnode.

===
Ik denk zelfs dat de BAG ook niet helemaal is zoals het zou moeten, want dit electriciteitshuisje is vast geen postaal afgiftepunt, dus zou geen postcode moeten hebben (http://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/stelselcatalogus/begrippen/Adres/BAG/Nummeraanduiding/Postcode-Nummeraanduiding):

Bij de BAG updates blijkt niet zelden dat adressen die ingevoerd zijn bij de oorspronkelijke import inmiddels geen postcode meer hebben. Dit betreft voornamelijk garageboxen, vakantiehuisjes en elektriciteitshuisjes, maar de schoning door gemeenten lijkt nog bij lange na niet afgerond.

Denk dat ik het huisnummer van de node voor het bedrijf verwijder en een opmerking toevoeg.

Sinds het nieuwe Convenant inzake postcodes is het mogelijk voor alle “Adresseerbare Objecten waar natuurlijke of niet-natuurlijke personen kunnen verblijven (wonen / werken / verblijven / gevestigd zijn), en waaraan gemeenten conform de wet/regelgeving van de BAG een adres toekennen” een postcode aan te vragen en toe te kennen. De eis dat het een “postaal afgiftepunt” moet zijn wordt niet meer over gesproken.

Blijkbaar hebben een aantal gemeenten dit gemist en zou het handig zijn als de de overige overheids websites ook bijgewerkt worden met de nieuwe werkafspraken…
Is een beetje lastig puzzelen zo zonder alle stukjes in de doos :smiley: