BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Bij de start van de BAG import hebben we een discussie gehad over het taggen van BAG ligplaatsen.
Formeel is een ligplaats in de BAG een gebiedje met een officieel adres waar een woonboot mag liggen. Omdat de woonboot vervangen kan worden (Roerend goed), wordt officieel de contour van het gebiedje vastgelegd in de bag en niet de contour van de boot. Een eventueel schuurtje op de wal (roerend goed) staat gewoon als gebouw in de BAG.

Omdat destijds in veel gevallen de contour van de woonboot in de BAG stond, is er bij de import voor gekozen om de ligplaatsen te taggen als building=houseboat, met het adres op de contour van de woonboot.

Inmiddels gaan gemeenten zich conformeren aan de BAG standaard voor ligplaatsen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Groningen in Meerstad de oorspronkelijke woonboten die als pand in de BAG stonden verwijderd en de contour van de ligplaats toegevoegd. https://www.openstreetmap.org/#map=17/53.22399/6.65377
De ligplaats contouren staan nu als landuse=houseboat in OSM. Persoonlijk vind ik de keuze mooring=private beter, waar hier https://www.openstreetmap.org/#map=19/53.09876/5.94505 voor gekozen is.
Geen van beide oplossingen wordt gerenderd op de standaard openstreetmap kaart, wat mij op zich netjes lijkt. De adressen worden ook niet gerenderd, maar wel gevonden door Nominatim.

Omdat de BAG plug-in nu geen rekening houdt met landuse=houseboat of mooring=private, worden deze ligplaatsen nu getoond als nog niet bestaand in OSM.

Mijn voorstel is dit:
Als beide contouren bekend zijn:

  • Tag de woonboot contour met building=houseboat en floating=yes Zonder de ander BAG tags.
  • Tag de ligplaats contour met mooring=private, zonder building tag, maar met ref:bag, source=BAG en source:date tags

Als de BAG contour overeenkomt met de woonboot contour, of niet bekend is of het de woonboot of ligplaats contour is:

  • Nog even niets doen, of de woonboot contour overnemen van een luchtfoto

Adres:
Voor het adres hebben we 3 opties: Op de ligplaats contour, op de woonboot contour of op een losse node.
Op de ligplaats contour sluit het beste aan op de BAG definitie.
Op de woonboot sluit aan bij de huidige werkwijze en is het meest intuitief. Bovendien wordt het huisnummer gerenderd op de standaard kaart.
Op de node sluit aan bij de huidige werkwijze voor gebouwen.

Benieuwd naar jullie reactie.

Zo doe ik het eigenlijk al in grote lijn . Soms is zo’n boot weg voor onderhoud of er komt een ander. Het adres blijft dan meestal gewoon bestaan. Ik houd de adressen conform de BAG (tenminste in Dordrecht) bij ligplaatsen op het vlak. (mooring=private)

Er is een verschil tussen woonboten en waterwoningen.
Een woonboot is van oorsprong een schip dat nu min of meer permanent een vaste plaats als woning gekregen heeft, maar ook kan verkassen.
Een waterwoning is nooit een schip geweest, heeft een vaste plaats en zal niet van plaats veranderen.

Een waterwoning is dus veel meer vergelijkbaar met een gewone woning, met als enig verschil dat het op water drijft. Het heeft een vast adres dat niet verandert, het heeft een vast contour dat niet verandert.

Mijn voorkeur gaat uit naar een soorgelijke mapping van woonboten en woonwagens om niet te veel uitzonderingen te krijgen.

De “building=” tag op daadwerkelijke boot (woonwagen) zodat datgene dat physiek aanwezig is ook op een kaart komt.

Heb in Meerstad de kantoorboot van Bureau Meerstad (contour plus adresnode plus zonnepanelen) verplaatst naar nieuwe ligplaats.
Deze laatste was reeds geïmporteerd vanuit de BAG. Heb de adresgegevens daarvan overgebracht naar de adresnode van de kantoorboot.
Heb de contour van de ligplaats (groter dan de boot) voorzien van de tag mooring=private.

Toch nog even hierop doorgaan.

  1. In Meerstad zijn er nu een aantal drijvende woningen, die al enkele jaren geleden uit de BAG zijn geïmporteerd, en voorzien van building=yes of building=house. In de huidige BAG komen deze nu niet meer voor. Dit jaar is daaromheen een nieuwere en veel ruimere ‘ligplaats’ vanuit de BAG geïmporteerd, en voorzien van de tags landuse=houseboat en floating=yes. Het adres staat nu op de ligplaats. Kan zo niet zien of er voorheen een aparte adresnode was.

  2. Eveneens in Meerstad zijn nieuwere ligplaatsen vanuit de BAG geïmporteerd met als tags building=houseboat en floating=yes; adres is ook hieraan gekoppeld. Slechts in enkele gevallen ligt er ook daadwerkelijk een drijvend huis dat qua grootte/positie overigens overeenkomt met de ligplaats, maar voor het merendeel is het nog toekomstmuziek.

  3. In Ten Boer zijn recentelijk vijf staanplaatsen vanuit de BAG geïmporteerd, voorzien van de tags building=yes en start_date=null. Geen adres, hoewel die in de BAG wel aanwezig is. Het betreft hier experimentele woningbouw (project ‘Woldwijk’) met gebruik van stro/klei, dan wel ‘tiny houses’ op wielen. Bij de drie kleinere ‘staanplaatsen’ is op recente satellietbeelden een cirkelvormig gebouw te zien, dat niet overeenkomt met de staanplaatsen. De twee grotere staanplaatsen zijn waarschijnlijk bedoeld voor de tiny houses, maar die zijn er nog niet.

Als het gaat om lig- en staanplaats zijn de BAG-gegevens duidelijk de laatste jaren veranderd. Zoals eerder in deze draad gezegd: volgens de meest juiste (nieuwe) norm is een lig/staanplaats in feite niets anders dan wat een een perceel is bij een woning.
Het is dus volstrekt onjuist dit bij nieuwe import simpelweg te voorzien van ‘building=*’.

Voor woonboten is voorgesteld de (ruime) ligplaats te voorzien van ‘landuse=houseboat’ dan wel ‘mooring=private’. Het laatste is weliswaar een praktische oplossing voor drijvende huizen met een ruime marge rondom, maar biedt geen oplossing voor staanplaatsen.

Voorstel, vooralsnog alleen voor nieuwe BAG import:

a. voorzie de contour van een lig/standplaats van de tag landuse=houseboat dan wel landuse=static_caravan; zet adresgegevens op deze contour, en de bijbehorende BAG data

b. bij daadwerkelijke ‘bebouwing’ met contour die overeenkomt met de lig/staanplaats, dan aan die laatste toevoegen: building=houseboat of building=static_caravan

c. bij daadwerkelijke ‘bebouwing’ met afwijkende contour, deze handmatig intekenen aan de hand van observaties en voorzien van building=houseboat of building=static_caravan

d. indien daadwerkelijke bebouwing aanwezig is, maar de contour daarvan niet kan worden vastgesteld, dan terugvallen op b, met toevoeging van bv. ‘note=contour building onduidelijk’

e. floating=yes lijkt me overbodig bij een houseboat

f. alleen bij daadwerkelijke ‘bebouwing’ adresgegevens overzetten van landuse-contour naar building (op contour of aparte adresnode zoals bij panden?)

Voorbeeld van a: onbezette ligplaats Heemraad 3
Voorbeeld van c met f: ligplaats met drijvende woning De Overtoom 39

Het lijkt mij dat landuse=houseboat geen goede tag is.
water is geen land

Water is inderdaad geen land, maar ik probeer iets te vinden dat zowel bij houseboat als static_caravan toepasbaar is, en in beide gevallen niet tot rendering leidt. De eerder voorgestelde tag mooring=* is mooi voor een houseboat maar niet toepasbaar bij static_caravan. Natuurlijk kunnen we een geheel nieuwe tag bedenken, zoals bv. lot=* of parcel=*, maar ik geef de voorkeur aan een bestaande tag.

Verder wil ik graag iets waarmee de BAG importeurs uit de voeten kunnen. Dus commentaar van die kant erg welkom.

Huisboten/ligplaatsen en “caravans” (houten huizen met wielen ergens eronder) vind ik lastig en als ik bij een BAG update niet weet hoe het zit verander ik niets. Ook omdat ik niet weet of dat de BAG veranderd is omdat er daadwerkelijk iets veranderd is of omdat er andere inzichten zijn hoe de BAG gevuld moet worden.

Bij de adresgegevens lijkt het mij het handigst om deze op dezelfde manier als bij huizen te taggen.

Drijvende huizen (zoals in Roermond: http://www.oolderhuuske.nl/497/Vakantiewoningen)) lijken mij meer building=house dan een building=houseboat. Deze gaan niet varen of verplaatst worden.

Niets taggen bij een lig- of stand-plaats is het lastigst bij het onderhoud omdat dat zichtbaar is als een ontbrekend object.

Sander heeft het al eens over "plot’ gehad, maar is volgens mij alleen mogelijk op het land, op het water zou het “berth” kunnen zijn.

plot
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:allotments%3Dplot
static_caravan=plot
maar, wel niet omheining aanwezig.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:place%3Dplot

berth wordt beschreven vooral bij havens voor vessels, seamark gebruikt de term.
berth ligplaats
mooring, het aanleggen, is de aanlegmogelijkheid een onderdeel van de ligplaats?
houseboat=berth
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Harbour

Logisch dat vooral havens en schepen worden vernoemd, een ligplaats is een ligplaats dus waarom niet voor een houseboat.

De twee termen zijn bekend binnen OSM.

Zeer verwarrend, dit huisboot-gebeuren. Ik heb vanochtend per abuis 14 huisboten in Meerstad verwijdert (dit is ondertussen hersteld). Zij waren gemarkeerd als “gesloopt” in de BAG-tools plugin en ook in de BAG zelf, zie https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0040100000019795&geometry.x=239714.093&geometry.y=582767.175&zoomlevel=6&objectId=0040100000019795&detailsObjectId=0040010000027459

Wat ik niet doorhad: er had ooit een apart BAG-nummer op de boot zelf gestaan, dat nummer was toen geïmporteerd. Ondertussen is het nummer ingetrokken en dat heeft de plugin terecht gesignaleerd. De ligplaats is er nog steeds en heeft nog steeds een (apart) BAG-nummer: https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=zwaneneiland%2013&resultOffset=0&objectId=0014200022208852&geometry.x=239713.208&geometry.y=582762.266&zoomlevel=6&detailsObjectId=0014020022186403 Ik vermoed dat de huizen nog dezelfden zijn, tenminste lijkt het erop als ik luchtfoto’s vergelijk.

De obsolete BAG-tags heb ik nu van de huisboten weggehaald. En ik heb weer iets geleerd…

https://www.openstreetmap.org/changeset/92736549 (alles weg)
https://www.openstreetmap.org/changeset/92747093 (revert)
https://www.openstreetmap.org/changeset/92747498 (BAG-tags weg van buildings)

Wat ik doe is die building=yes of houseboat omtaggen naar mooring=private
Dan blijven de BAG gegevens onaangetast en zie je het niet als een gebouw renderen. Daarbinnen teken je de juiste vorm van de woonboot
building=houseboat
Dit alles n.a.v. de discussie die jaren geleden op het forum liep.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.81095/4.68965

Soms ligt er een ark… soms niet… maar de ligplaats blijft intact. edit Eén ligplaats is hier leeg bv.

Er zijn ook mappers zie ik regelmatig die het vlak van de BAG van vorm veranderen in de vorm van de woonboot…, maar wat doe je dan als de ark weg is?

edit… Sommige Kadasters leggen het houseboot-gebeuren ook deels op de wal. Vaak staat daar een schuurtje en hoort een deel van de wal bij de woonboot.

Of een gemeente die meerdere ligplaatsen over de gehele haven intekent aangezien de betreffende woonboten overal mogen liggen waar ze willen: https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=68447.52423053&geometry.y=427184.85788629&zoomlevel=5&objectId=0530020002125046&objectId=0530020002125047&objectId=0530020002125048&objectId=0530020002125049&objectId=0530020002125050&objectId=0530020002125051&objectId=0530020002125052&objectId=0530020002125053&objectId=0530020002125054&objectId=0530020002125055&objectId=0530020002125056&objectId=0530020002125057&detailsObjectId=false

Dit lijkt mij een invoerfout. In principe is een ligplaats voor 1 drijvend object. Dit zijn veel ligplaatsen voor veel drijvende objecten. Ook is het niet mogelijk om naar het juiste adres navigeren. Alles kan door elkaar heen liggen. Niet een wenselijke situatie voor een ambulance om naartoe te “rijden”.

Is een lastig ding inderdaad. Bij standplaatsen is hetzelfde aan de hand. Vindt het wel jammer dat in de standaard kaart geen huisnummer zichtbaar is dan. Dat is voor de kaart een waardevolle toevoeging. Voor het zien van het huisnummer en om een beeld te krijgen van hoe het terrein eruit ziet. Een huisnummer duidt op bewoning en een vlak zonder nummer op geen bewoning.

De oplossing met het plaatsen van een adres node in het fysieke object (https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.23036&mlon=6.65537#map=18/53.23037/6.65537) lijkt me een mooie oplossing voor het zichtbaar maken van het huisnummer. Bij ligplaatsen zie ik het regelmatig. Maar niet bij standplaatsen.

Bij mij in de omgeving staan de standplaatsen er op allerlei manieren in. Daar wilde ik mee aan de slag. Mijn plan was om het zo maken in de trant van https://www.openstreetmap.org/way/624045324, maar dan met de adres node voor het huisnummer. Is dit een kloppende manier om standplaatsen weer te geven? Of zie ik iets over het hoofd?

Dat dacht ik dus ook, maar reactie op de terugmelding was 3 jaar geleden:

Dus zo’n flexibiliteit van ligplaastsen heeft dan idd tot gevolg dat hulpdiensten wellicht eens een rondje extra moeten rijden om het juiste schip te vinden.

Ik heb woonbootomtrekken uit de BAG die zowel het walgedeelte als de boot omvatten. Half op het water half op de wal dus, getagd als gewone gebouwen.
Geen adresnode of adrestags, maar dat boeit mij nu even niet.

https://www.openstreetmap.org/way/542157386

JOSM klaagt dat het water het gebouw kruist. Hoe kom ik van die meldingen af (ja ik kan negeren, maar misschien hoort het anders?)

Het lijkt mij niet juist om het water eromheen te trekken.

Uit deze diskussie wordt mij niet echt duidelijk wat ik (als minimum) moet taggen (en wat ik moet weglaten) om wiki- en validatieproef te zijn.

Een goede oplossing leek ons toen om de building=houseboat om te taggen naar mooring=private

Dat omvat dan een deel van het water en van de oever waar vaak een schuurtje staat.
Dan teken je de woonark in dat vlak… precies waar die ligt met building=houseboat

Op het BAG vlak laat je gewoon alle BAG gegevens staan. dan is het adres vindbaar.
Zie hier een voorbeeld https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.81066/4.68981&layers=N

Ja, dat klinkt logisch. Het lost ook de foutmeldingen op. Taginfo tellingen en kaart vallen ook niet tegen, wel een vrij grote concentratie in Nederland, maar het komt toch op veel andere plekken ook voor.

Bedankt maar weer!

(Ik begin een hoop meldingen van JOSM te begrijpen. Voorheen liet ik die waarschuwingen allemaal links liggen, ik deed alleen routes. Wat wel opvalt is hoe ongelofelijk veel dingen er afwijken van wat nu de norm is! Je ben zo een dag bezig met alleen maar fouten en waarschuwingen uit je eigen omgeving op te lossen, en dan heb je nog niets gedaan aan echte verbeteringen. Maar het helpt wel, want daarna spoort-ie steeds effektiever je eigen fouten op).