[BAG-import] vraag over public_building

Dit is tegelijk experiment en vraag, het experiment is kijken of dit misschien een optie is om niet ongeveer 27 pagina’s door te bladeren in de BAG-import.

Ik heb al een aantal keren 3d-shapes gebouwen vervangen door BAG-gebouwen. Op de 3d-shapes stond dan amenity=public_building.
Nu staat eigenlijk in de wiki dat je die beter niet kan gebruiken maar building=public als ik niet weet wat voor soort functie het heeft. Die heb ik tot nu toe gewoon als building=yes laten staan.
Kan ik deze beter toch vervangen zie hieronder de tekst uit de wiki:

De tekst op de Wiki (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:building%3Dpublic) lijkt me prima.

[Tag building=public]
For any public building, for example amenity=townhall, amenity=police, amenity=courthouse.
Use amenity=* or leisure=* etc to provide further details.
Do not use amenity=public_building.