automatyczna edycja - usunięcie name:botanical dublujących tag species

Dla obiektów takich jak https://www.openstreetmap.org/node/3375819354

z

JOSM narzeka że name:botanical jest zbędne i że species jest lepsze.

Wydaje mi się to sensownym narzekaniem, ale nie ma sensu poprawiać tego ręcznie. Jako pierwszy krok proponuję usunięcie tagów name:botanical dublujących tag species (tam gdzie oba mają dokładnie tą samą treść)

Brzmi sensownie, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę że tag name:botanical ma status „deprecated”.