Amsterdam, stadsdelen en Weesp

Bij voorbaat mijn excuses als ik naar de bekende weg vraag. Ik ben nieuw hier, en ik heb gezocht naar een antwoord. Ik kon vinden dat dit wel vaker besproken is, maar ik kon er niet uit opmaken wat de heersende opvatting is.

In het kort mijn vraag: Waarom bestaan de stadsdelen van Amsterdam niet is OMS/Nominatim? Achtergrond: nu Weesp is toegevoegd aan Amsterdam bestaat het als een admin level 10 object onder Amsterdam, maar ‘andere’ stadsdelen bestaan niet. Dat vind ik onlogisch.

Nog meer achtergrond: ik gebruik voor hardlopen de site citystrides.com, die gebruikt de data van OSM om te bepalen welke straten en steden bestaan, en houdt dan bij hoeveel straten je hebt gelopen. Nu Weesp is versmolten met Amsterdam zou het verdwijnen in die site, wat ik jammer vind. Citystrides heeft ook de optie om ‘nested cities’ te maken, waarbij een ‘stad’ (= Nominatim object) onder een andere valt. Bijvoorbeeld Mitte valt onder Berlin. Dit lijkt mij een mooie optie voor Amsterdam, maar het zou vreemd zijn als Amsterdam alleen Weesp als onderliggende ‘stad’ zou hebben.

Admin_level=10 is voor woonplaatsen. Als Weesp nog steeds een woonplaats is (zoals die ook in BAG-adressen wordt gebruikt), dan kloppen de grenzen. Andere stadsdelen zijn waarschijnlijk geen aparte woonplaats.

Andere stadsdelen zou je kunnen toevoegen met place=suburb. Zie bijvoorbeeld IJsselmonde in Rotterdam.

Toegevoegd: De benamingen ‘stad’ en ‘stadsdeel’ van Nominatim worden in elk land gebruikt voor een bepaald bestuursniveau (8 en 10 volgens mij) en daar moet dus niet te veel waarde aan worden gehecht. Nominatim is niet de beste zoekmachine. In Nederland geldt admin_level=8: gemeente (bijv. Amsterdam) en admin_level=10: woonplaats (bijv. Amsterdam en Weesp).

Amsterdam en Weesp zijn beide woonplaatsen (admin_level=10) in de gemeente Amsterdam (admin_level=8).

Woonplaatsen zijn de officiële onderverdeling van gemeenten. De gemeente Weesp bestaat per 24 maart dit jaar niet meer, de woonplaats blijft voorlopig gewoon bestaan.

Amsterdam Zuidoost was ooit een aparte woonplaats in de gemeente Amsterdam, per 2014 is het gefuseerd in de woonplaats Amsterdam. Wellicht dat Weesp de woonplaats op den duur een zelfde lot ondergaat maar dat is verre toekomstmuziek.

De relaties voor stadsdelen van Amsterdam die ooit in OSM stonden werden niet actief onderhouden en zijn verwijderd. De data was hopeloos verouderd.

Stadsdelen hebben ook geen eigen bestuur meer waardoor het gebruik van boundary=administrative niet meer toepasselijk is.

De admin_level tag voor het onderscheiden van administratieve grenzen is wat problematisch omdat de numerieke waardes verschillende betekenis hebben per land. Ook hoeven steden niet gedefinieerd te worden met admin_level waardes, in Nederland doen we dat ook niet. Een woonplaats zoals geregistreerd in de BAG kan meerdere woonkernen omvatten, zo valt het dorp Driemond onder de woonplaats Amsterdam maar dat is een andere plaats dan de stad Amsterdam.

Okee, tot zover begrijp ik het. Omdat de gemeente Amsterdam officieel maar 2 woonplaatsen heeft, wordt dit zo gebruikt.
Is er dan binnen OSM ook plek voor stadsdelen? Aangezien dat ook een (andere) officiële onderverdeling is van de gemeente? Deze hebben trouwens nog steeds een eigen bestuur.

Stadsdelen waren ooit deelgemeentes, sinds 2014 bestaan die niet meer. Er is geen gekozen vertegenwoordiging meer, alleen voor waterschappen, gemeente, provincie, en land zijn nog verkiezingen. De stadsdelen en stadsgebied zijn vandaag de dag meer een organisatorische verdeling dan een bestuursrechtelijke.

De stadsdelen zijn in OSM te vinden als place nodes en dat is m.i. voldoende. Daar is aanzienlijk minder onderhoud aan nodig dan boundary relaties.

Een ST_Contains query werkt niet voor place nodes, maar dat is voor een use-case als CityStrides ook niet nodig. De woonplaats boundary zou voldoende moeten zijn, straten (openbare ruimte) zijn immers gerelateerd aan een woonplaats (in de BAG).

Voor zover ik begrijp zijn het in Amsterdam en Rotterdam nog steeds aparte bestuurslagen met eigen gekozen vertegenwoordiging. Idealiter zouden we die ook met boundary=administrative taggen, maar het is niet helemaal triviaal of die qua admin_level dan onder of boven woonplaats zou moeten zitten. Je kunt hoe dan ook sowieso de grens mappen als in het voorbeeld van A67-A67.

Niet helemaal, in Amsterdam zijn er gekozen stadsdeelcommissies die een adviserende rol hebben. Dat is wat anders dan de stadsdeelraden van vroeger.